Úradná správa č. 16 - 13/14

zo dňa 01.11. 2013

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Schvaľujeme výsledky 13. kola QUICK SPORT I. triedy.

 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy po jesennej časti..

 3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy po jesennej časti.

 4. Na základe námietky kapitána hostí z MFZ I. triedy 13. kolo OŠK Rudina – TJ Slovan Podvysoká, predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 6.11.2013 o 14.30 hod. R Kamenišťák, AR1 Trúchly, AR2 Mosor, HU OŠK Rudina Pavol Macek, kapitán Slovan Podvysoká , Pavol Kubiš 1174738, hráč Slovan Podvysoká František Bytčánek 1199739.

 5. Nariaďujeme OŠK Rudina predložiť DVD z MFZ I. triedy 13. kolo OŠK Rudina – TJ Slovan Podvysoká v termíne do 5.11.2013 na ObFZ Kysúc.

 6. Nariaďujeme OŠK Rudina zaslať na ObFZ Kysúc písomné vyjadrenie k udalosti z MFZ I. triedy 13. kolo OŠK Rudina – TJ Slovan Podvysoká v 15 min. v termíne do 5.11.2013.

 7. Poradie strelcov QUICK SPORT I. triedy po jesennej časti: 1. Jozef Michalíček, Kysučan Korňa 19 gólov, 2. Patrik Šinal, Slovan Podvysoká , 16 gólov, 3. Pavol Poláček, FK Čadca B, 15 gólov, 4. Stanislav Žubor, OŠK Rudina, 9 gólov

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky dohrávok: 2. kolo žiaci sk. A TJ Slovan Nová Bystrica – Spartak Radôstka 2:0, 4. kolo žiaci sk. B Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká  0:3,

 2. Schvaľujeme výsledky 13. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.

 3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B k 23.10.2013.

 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT ml. žiaci po jesennej časti.

 5. Poradie strelcov QUICK SPORT ml. žiaci po jesennej časti: 1. Jakub Kmecz, MŠK Snežnica, 9 gólov, 2. Matúš Lazar, MŠK Snežnica, 8 gólov, 3. Nikolas Válek, ŠK Javorník Makov, 4 góly.

 6. Na základe podnetu TJ Slovan Skalité, nariaďujeme TJ Spartak Vysoká nad Kysucou zaslať písomné vyjadrenie k štartu hráča Dominik Kubištel, 1253935 počas zastavenej činnosti (US 11 2013/2014 DK bod č. 66) v MFZ 5 kola dňa 28.9.2013 I. triedy dorast TJ Spartak Vysoká – Slovan Skalité. Písomné vyjadrenie nariaďujeme zaslať na OBFZ Kysúc do 5.11.2013. (10 ZBF Skalité)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

120. Miroslav Kyselka, 1132447, Slovan L. Vadičov - 2 MFZ pod. so skúšobnou dobou od 28.10.2013 do 28.1.2014. DP 1/6-1a (ZBF 10 eur)

121. Patrik Minárik, 1248865, Slovan L. Vadičov - 1 MFZ nepod. od 28.10.2013. DP 1/5a (ZBF 10 eur)

122. DK , ukladá zo zápasu 13. kolo I. trieda medzi FK Čadca B – Tatran Turzovka, hraného dňa 27.10.2013, trénerovi družstva Tatran Turzovka Ladislav Blažek, disciplinárne opatrenie , zákaz výkonu funkcie na 2 MFZ nepod. Od 28.10.2013. DP 1/3a, čl. 22/d. (ZBF 10 eur)

123. a) Dávid Súhrada, 1191500, Spartak Vysoká, b) Pavol Puraš, 1171894, OŠK Rudina, c) Peter Šustek, 1183642, Tatran Krásno B - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 28.10.DP 1/13-5a. (ZBF 10 eur)

124. DK za neplnenie uložených povinnosti zastavuje pretekársku a matričnú činnosť A družstvu dospelých, až do predloženia dokladu o zaplatení (úhrada zálohovej platby za činnosť R) týmto klubom: TJ Rozkvet Klubina, TJ Kysučan Ochodnica, Slávia Zákopčie, REaMOS Kys. Lieskovec, FK Lodno,( úhrada zbernej faktúry) týmto klubom: FK Lodno, TJ Kysučan Ochodnica, TJ Beskyd Svrčinovec, TJ Kysučan Korňa. DP čl. 7/3d, čl. 10/13, DP2/6.

125. DK po objasnení veci zo zápasu 12. kola I. triedy medzi Slovan Podvysoká – FK Nesluša, hraného dňa 20.10.2013, ukladá hráčovi FK Nesluša Lukáš Janec, 1199644, disciplinárne opatrenie, zastavenie pretekárskej činnosti na 2 MFZ nepod. od 21.10.2013. DP 1/6-1a. (ZBF 10 eur)

126. DK na základe US č. 14 bod 118 po vzhliadnutí videozáznamu, stanovisku odbornej komisie a oboznámení s písomnými správami dotknutých osôb konštatuje, že disciplinárne previnenie vo veci sa nepreukázalo a preto DK disciplinárne konanie zastavuje.

127. DK po objasnení veci zo zápasu 12. kola I. triedy medzi Slovan Podvysoká – FK Nesluša, hraného dňa 20.10.2013, odstupuje HR Štefan Trúchly na komisiu rozhodcov.

128. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariát@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.

 1. Žiadame predložiť videozáznam:

 • 13. kolo I. triedy OŠK Rudina Slovan Podvysoká – FK Nesluša do 5.11.2013.

 1. Predvolávame na zasadnutie 6.11..2013 o 15:30 R Trúchly, Cisárik, Blažek zo zápasu 12. kola I. triedy medzi Slovan Podvysoká – FK Nesluša .

 2. Chyby v zápisoch: 29.9.2013 Kajánek -0,2; Jedinák -0,6; Slafkovský -0,2; Špulica -1,2; 6.10.2013 Holiač -0,2; Zacher -1; Kamenišťák -0,2; Ševčík -1; 13.10.2013 Holiač -0,4; Židek -0,5; 27.10.2013 Jedinák -1; Kupka -0,2; Zacher -0,5

 3. Ďalšie zasadnute KR 6.11.2013 o 15.00 hod.

Volebná komisia Konferencie ObFZ – Milan Čimbora

Konferencia ObFZ Kysúc dňa 13.7.2013 rozhodla zvolať na 30. novembra 2013 volebnú Konferenciu ObFZ Kysúc, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie.

Členovia ObFZ Kysúc, vrátane VV ObFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkcie v zmysle stanov ObFZ Kysúc najneskôr 10 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie.

 • Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena ObFZ Kysúc. Kandidát na funkciu volený Konferenciou ObFZ Kysúc musí byť príslušný k ObFZ Kysúc a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 29, ods. 1 a 2 Stanov ObFZ Kysúc. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.
 • Takto skompletovaný písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do stredy 20. novembra 2013 do 24.00 hod. sekretárovi ObFZ Kysúc.

.Správy zo sekretariátu

 • Za účelom propagácie futbalu na strednom Slovensku, ObFZ na žiadosť SsFZ vyzýva futbalové kluby na Kysuciach na zaslanie fotogalérie s krátkym popisom akejkoľvek rekonštrukcie a inovácie futbalových štadiónov za posledné 4 roky. Materiál bude podkladom pre tvorbu publikácie vydanej SsFZ v Banskej Bystrici. Materiál zasielajte emailovou poštou na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk.

 • Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií na http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy