Úradná správa č. 16 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Upozorňujeme R a DZ na skoré doručenie zápisov o stretnutí, nakoľko 1.11.2011 je štátny sviatok!

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 26.10.2011.
 3. Schvaľujeme výsledky 10. kola QUICK SPORT II. triedy.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 26.10.2011.
 5. Berieme na vedomie otvorený list Róberta Kohúta.
 6. Bola prejednaná námietka TJ Snaha Zborov nad Bystricou k MFZ FK Slávia Staškov – TJ Snaha Zborov nad Bystricou, 9. Kolo zo dňa 2.10.2011. Na základe šetrenia bola posúdená ako neopodstatnená. Výsledok šetrenia uvedený v US 15 2011/2012.
 7. Bola prejednaná námietka kapitána hostí z MFZ 12. kola QUICK SPORT I. triedy TJ Kysučan Korňa – FK Lodno, odstúpená na doriešenie KR.
 8. Odstupujeme na doriešenie KR R Pavol Kupka z MFZ 12. kola QUICK SPORT I. triedy TJ Kysučan Korňa – FK Lodno.
 9. Na základe videozáznamu nariaďujeme FK Čadca B zvýšiť usporiadateľskú službu na MFZ na 10 členov do konca súťažného ročníka 2011/2012.
 10. Nariaďujeme FK Čadca B zabezpečiť bezpečný odchod hráčov a rozhodcov z hracej plochy ku vstupu do budovy za bránou (reťaz, prenosné zábradlie aby nedošlo ku kontaktu divákov s hráčmi, R a realizačným týmom).
 11. Nariaďujem OŠK Rudina zaplatiť pokutu 100 eur v prospech ObFZ Kysúc (nedodanie videa MFZ 11. kolo).

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 26.10.2011.
 3. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFZ 14. kola QUICK SPORT I. triedy dorast dňa 29.10.2011 o 13.00 hod. TJ Spartak Radôstka – TJ Slovan Skalité.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 100. Patrik Učnik, 930115, Kysučan Korňa, dorast – 4 MFZ nepodmienečne od 24.10.2011. DP 1/6 – 1a.
 • 101. Dávid Súhrada, 890504, Javorník Makov B – 2 MFZ nepodmienečne od 24.10.2011. DP 1/4 a.
 • 102. Nemanja Bukvič, 890709,Tatran Krásno nad Kysucou B – 4 MFZ nepodmienečne od 24.10.2011. DP 1/3 b.
 • 103. Ján Pavlus, 830602, FK Lodno – 1 MFZ nepodmienečne od 24.10.2011. DP 1/5 a.
 • 104. a) Štefan Šaran, 860202, OŠK Rudina; b) Andrej Čičala, 890603, OŠK Rudina – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 24.10.2011. DP 1/13- 5a.
 • 105. Na základe skutočnosti uvedených v zápise o stretnutí 11. kola medzi FK Nesluša – Slovan Ľadonhora Vadičov, dorast, hraného dňa 16.10.2011, DK podľa čl. 14/4 predbežným opatrením zastavuje pretekársku činnosť hráčovi Ľubomír Kubík, 940422, Slovan Ľadonhora Vadičov, do vyriešenia prípadu.
 • 106. DK berie na vedomie písomné ospravedlnenia, vedúceho mužstva Martin Pokrivka a hráča Ľubomír Kubík obaja Slovan Ľadonhora Vadičov a súčasne ukladá menovaným a R Lukáš Čepec, zaslať DK v lehote do 2.11.2011 do 12.00 hod. písomné stanoviská k „údajnému “ pokusu o inzultáciu R, hráčom Ľubomír Kubík. DK žiada o písomné stanoviská pod následkami disciplinárnych opatrení.
 • 107. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 108. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR predvoláva na 3.11.2011 o 15.30 hod. zo zápasu 10. kola FK Čadca B – Kysučan Korňa R Žák, Ševčík, Holiač.
 2. KR pozastavuje delegáciu R Pavol Kupka na 1 MFZ (zlý popis OT) a predvoláva ho na zasadnutie 3.112011 o 15.30 hod..
 3. Ďalšie zasadnutia KR bude 3.11.2011 o 15.00 hod.
 4. Oprava Rozpis súťaže 2011/2012 vyplatenie R:
 • I. trieda AR:odmena-15,43; daň-2,93; po zdanení-12,50; ostatné-9; k výplate 21,50 eur
 • II. trieda KP-AR:odmena-13,58; daň-2,58; po zdanení-11; ostatné-8; k výplate 19 eur

 

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2011 (štvrtok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy/B licencie a 4. triedy /C licencie, ktorým končí, resp. skončila, platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť (s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, resp. mailom na peterstefanak@gmail.com

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy