Úradná správa č. 15 - 19/20

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 16.10.2019 o.i.

Schválil:

1. Doplnenie NL R 2019/2020 o R Majtan, Paštrnák

Prerokoval a zobral na vedomie:

1.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.

2.Plnenie klubovej príslušnosti R.

3.Plnenie podmienky počtu mládežníckych družstiev.

4.Správu hospodárskej komisie o platobnej disciplíne oddielov.

5.Priebežné hodnotenie súťaží dospelých a mládeže.

6.Prípravu výberov mládeže na zimné halové turnaje.

7.Čerpanie projektu DOUBLE STARS - QUICK SPORT.

8.Čerpanie kreditov družstiev ObFZ Kysúc.

9.Zosúladenie stanov ObFZ z požiadavkami SFZ.

10.Informáciu o padaných projektoch III. etapy infraštruktúry štadiónov.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek mládeže:

1. Dôrazne upozorňujeme trénerov, vedúcich družstiev mládeže:

1.1. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.10 bod 15. - štart a striedanie hráčov

1.2. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.12 bod 1.,4.,5.- konfrontácia

2. Podľa SP čl.43/3 Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF. R je povinný vytlačiť zápasovú súpisku a odovzdať ju vedúcim družstva pre vykonanie konfrontácie.

3.Vzajomná dohoda:

3.1. TJ Tatran Oščadnica - FK LODNO MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.10.2019 o 11.00 hod.

3.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.04.2020 o 10.00 hod.

3.3. FK VADIČOV - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.04.2020 o 11.00 hod.-zmena poradia

3.4. TJ Slovan Skalité - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 25.10.2019 o 15.30 hod.

3.5. TJ Kysučan Korňa - FK LODNO MFS 7.kolo IV. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 25.10.2019 o 15.30 hod.

4.Schvaľuje:

4.1. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA- ŠK Čierne MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.10.2019 o 10.00 hod.

5. Oprava RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.10 bod 10/c - Hráč zo skupiny U15 môže štartovať v kategórií dorastu po dovŕšení 14 roku veku.

6.Odstupujeme DK:

6.1.TJ Pokrok Stará Bystrica,

MFS Prípravka ObFZ Kysúc 1.kolo TJ Tatran Oščadnica - TJ Pokrok Stará Bystrica ( neuzatvorená nominácia H)

MFS Prípravka ObFZ Kysúc 3.kolo TJ Pokrok Stará Bystrica - MŠK Snežnica ( „R laik“  nezaevidované v ISSF)

MFS Prípravka ObFZ Kysúc 4.kolo TJ Tatran Krásno nad Kysucou - TJ Pokrok Stará Bystrica ( neuzatvorená nominácia H)

MFS Prípravka ObFZ Kysúc 5.kolo TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Skalité ( „R laik“  nezaevidované v ISSF)

6.2.TJ Tatran Krásno nad Kysucou

MFS Prípravka ObFZ Kysúc 4.kolo TJ Tatran Krásno nad Kysucou - TJ Pokrok Stará Bystrica ( „R laik“ nezaevidované v ISSF)

MFS Prípravka ObFZ Kysúc 5.kolo MŠK Snežnica - TJ Tatran Krásno nad Kysucou ( neuzatvorená nominácia H)

6.3.FK Tatran Turzovka

MFS Prípravka ObFZ Kysúc 5.kolo FK Tatran Turzovka - FK LODNO ( „R laik“ nezaevidované v ISSF)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 16.10.2019  v zmysle RS ObFZ 2019/2020 článok 26 bod 1

VI. liga: FK Čadca -1, TJ Kysučan Korňa -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, TJ Slovan Podvysoká -2, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1,

VII. liga: Slovan Klokočov -1, OŠK Rudina -1.

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2019/2020, článok 27 bod 14.  Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

2.  Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.10:

• 10K NE 20.10.2019 14:00 VI.liga DOUBLE STAR BET FK Vadičov – TJ Spartak Radôstka: AR2 Chrastina G. za Staškovan

• 9K NE 20.10.2019 14:00 VII.liga DOUBLE STAR BET MŠK Snežnica – TJ Slovan Klokočov: AR2 Jedinák za Handlovský

• 9K NE 20.10.2019 14:00 VII.liga DOUBLE STAR BET FK Lodno – FK Polom Raková: nová R Staškovan, AR1 Handlovský, AR2 Chrastina N.

• 8K SO 19.10.2019 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT FK Lodno – OŠK Rudina: AR1 Chrastina N. za Chrastina G., bez AR2

• 8K NE 20.10.2019 10:00 IV.liga U13 QUICK SPORT MFK Snežnica – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou: R Funtek za Handlovský

Mládež SsFZ

• 12K SO 19.10.2019 10:00 3A.liga žiaci ŠK Radoľa – FK Slávia Staškov: R Mindek za Ježík

3. Upozorňujeme R na povinnosť cestovať na MFZ v nových teplákových súpravách.

4. Z dôvodu množiacich sa oneskorených ospravedlnení R (až po zverejnení delegačného listu) upozorňujeme R, že KR bude odteraz v tomto dôsledne postupovať podľa Zásad pre činnosť R (bod č.6/ a-i ).

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/Z%C3%A1sady%20pre%20%C4%8Dinnos%C5%A5%20R.pdf

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

27. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2, DP – Michal Holeščák (1106410) – ŠK Nesluša, vylúčený za HNS – udretie súpera na hracej ploche po ukončení stretnutia, podľa čl. 49/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa  čl. 49/2b DP od 16.10.2019 do 13.11.2019 (10 eur MFZ).

28. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2, DP –Jozef Drozd (1240925) TJ Slovan Nová Bystrica vylúčený za vrazenie do súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa  čl. 49/2a DP od 14.10.2019 (10 eur MFZ).

29. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl.37/3 DP: Jakub Učník (1250195) TJ Kysučan Korňa od 14.10.2019 (10 eur MFZ)

30. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2, DP –Peter Zaťovič (1229092)TJ Slovan Rudinská, vylúčený za HNS – úmyselné udretie súpera čelom do tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa  čl. 49/2b DP od 16.10.2019 do 13.11.2019 (10 eur MFZ).

31. DS po 5 ŽK : DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/5a DP – Martin Malíček (1164524) TJ Slovan Rudinská Lukáš od 14.10.2019 (10 EUR MZF).

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy