Úradná správa č. 15 - 17/18

20.10.2017

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.Žiadame FK, aby žiadosti o zmenu termínu posielali výhradne cez „Zápis -Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy"!!

2. Kontumujeme MFS FK Lodno - TJ Rozkvet Klubina 8. kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 15.10.2017, 3:0 v prospech FK Lodno čl.82/b. Podľa RS čl.16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Rozkvet Klubina 100 eur v prospech FK Lodno. Podľa RS 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Rozkvet Klubina v prospech  ObFZ Kysúc 35 eur.

3.Odstupujeme DK ObFZ Kysúc:

3.1. HU Ján Gera (1390885) - nedostavenie sa na zasadnutie, ÚS č.14 - 17/18 odsek 5.

3.2. Videozáznam - CD nosič zo stretnutia VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B) hrané dňa 08.10.2017 o 14,30 hod.ktoré bolo nefunkčné,

4.ŠTK nariaďuje zvýšenú usporiadaťeľskú službu TJ Tatran Oščadnica na 8 usporiadateľov.

5. ŠTK schvaľuje:

5.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11.kolo  zo dňa 15.10.2017

5.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 18.10.2017

5.3. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8.kolo zo dňa 15.10.2017

5.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 18.10.2017

6. ŠTK nariaďuje:

6.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 29.10.2017 o 14.00 hod.:

Športový klub Nesluša - FK Polom Raková (SO 28.10. 2017 o 14.00 hod.,HP Rudina)

TJ Olešná - FK Čadca (B)

TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Kysučan Ochodnica - FK Vadičov

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Podvysoká

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa

 

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 6. kolo zo dňa 14.10.2017

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 6. kolo zo dňa 15.10.2017

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 6. kolo zo dňa 15.10.2017

1.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 18.10.2017

1.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 18.10.2017

2. ŠTK KM oznamuje FK hrajúcim súťaž prípraviek, že všetky stretnutia sa musia odohrať do 29.10.2017!!!

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

16.Patrik Skrutek (1176686) FK Vadičov – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 14.10.2017. DP čl. 37/5a,čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

17.Disciplinárny orgán (ďalej DO) podľa DP čl. 71/1, 2a začína disc. konanie voči hráčovi klubu FK Čadca (B), Ľuboš Kuric (1256765) zo stretnutia 11. kola VI. ligy medzi  ŠK Radoľa - FK Čadca (B) zo dňa 15.10.2017 za konanie podľa DP čl. 49/1.

DO za účelom objasnenie veci predvoláva menovaného na svoje zasadnutie na deň 25.10.2017 o 14,00 hod. pod následkom disciplinárnych opatrení. DO podľa DP čl. 76/1 menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia veci.

18. Michal Učník (1199507)  TJ Kysučan Korňa – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 16.10.2017. DP čl. 49/1b, 2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

19.D.org. po objasnení veci uvedenej v US č.14/17-18 bod 13 ukladá hráčovi klubu TJ Tatran Oščadnica, Radovan Belák (1221338) – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 9.10.2017. DP čl. 49/1b, 2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

20.D.org. po objasnení veci uvedenej v US č.14/17-18 bod 14 ukladá hráčovi klubu FK Čadca (B), Pavol Poláček (1216941) – DO pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace od 9.10.2017. DP čl. 49/1f, 2f, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

21.D.org ukladá kapitánovi družstva Slávia Zákopčie Martin Rovňanik (1189681) zo zápasu 6.kola VII. ligy medzi FK Lodno – Slávia Zákopčie hraného dňa 1.10.2017 – DO zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepodmienečne od 18.10.2017. DP čl. 53/1c, 3b, čl. 16/1, čl, 36/1b,c, čl. 9/2b i. (10 Eur MZF)

22.D.org ukladá trénerovi družstva Slávia Zákopčie Patrik Halfar(1066348) zo zápasu 6.kola VII. ligy medzi FK Lodno – Slávia Zákopčie hraného dňa 1.10.2017 – DO zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepodmienečne od 18.10.2017. DP čl. 53/1c, 3b, čl. 16/1, čl, 36/1b,c, čl. 9/2b i. (10 Eur MZF)

23.D.org ukladá družstvu Slávia Zákopčie zo zápasu 6.kola VII. ligy medzi FK Lodno – Slávia Zákopčie hraného dňa 1.10.2017 – DO pokutu vo výške 165 Eur. RS 28/13, DP. 9/1c, čl. 12/6. (10 Eur MZF)

24.D.org. podľa článku 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 13 KR bod 2 ukladá klubu Kysučan Ochodnica DO – pokuta vo výške 100 Eur za nedodanie vyžiadaného videozáznamu podľa DP čl. 64/1a,4, čl. 9/1c, čl. 12/6. (10 Eur MZF)

25. DO za účelom objasnenie veci zo stretnutia 10. kola VI. Ligy medzi  TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B) zo dňa 8.10.2017 žiada TJ Tatran Oščadnica o opätovné dodanie videozáznamu nakoľko dodaný videozáznam nie je možné prehrať do 25.10.2017 do 12:00 pod následkom disciplinárnych opatrení.

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.12:

•12K 22.10.2017 14:00 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica R Janec za Majáka

•12K 22.10.2017 14:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) R Maják za Janeca

•7K 21.10.2017 14:00 V. liga U 19 QUICK SPORT MŠK Snežnica - FK Lodno R Handlovský, AR1 Makyňa

 

Trenersko-metodická komisia (TMK) – František Mrmus

TMK ObFZ Kysúc oznamuje FK, že v spolupráci s TMK ObFZ Žilina a pod  záštitou TMK  SsFZ bude organizovať v mesiacoch február – marec 2018 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky. Predpokladaná suma za školenie pri účasti 25 účastníkov bude okolo 100 €. Touto cestou žiadame záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty - tlačivá) a doručili ho na sekretariát ObFZ Kysúc. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát ObFZ.

 

Správy zo sekretariátu.

Oznamujeme Vám opätovne touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného e-shopu na čerpanie kreditov pre kluby, ktoré boli vybrané podľa počtu mládežníckych kolektívov

na základe rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e-shopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás

pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit.

Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit.

Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom

bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk, v najbližších dňoch Vás budú pracovníci SFZ informovať o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu. Upozorňujeme, že čerpanie PHM formou nabíjania kreditu bude funkčné iba do 15.12.2017, následne bude blokované!! Tak isto Vám oznamujeme, že momentálne sa už napĺňa webshop ďalšími produktami,nakoľko sa podarilo ukončiť rokovania s partnermi SFZ.

 

Upozornenie!

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy