Úradná správa č. 15 - 16/17

zo dňa 21.10.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11.kolo  zo dňa 16.10.2016

2.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7.kolo  zo dňa 16.10.2016

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 19.10.2016

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 19.10.2016

3. Oneskorené začiatky stretnutí:

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Tatran Turzovka (Chyba v nominácií H)

OŠK Snežnica - FK LODNO (Neskorá nominácia D)

ŠK Radoľa - TJ Rozkvet Klubina (Neskorí príchod H)

4. ŠTK nariaďuje:

4.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 30.10.2016 o 14.00 hod.:

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (SO 29.10.2016 o 11.00 hod., HP Povina)

FK Čadca (B) - FK Nesluša (HP Horelica)

FK Polom Raková - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Tatran Oščadnica - FK Tatran Turzovka

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Podvysoká

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka

TJ Olešná - TJ Kysučan Korňa

4.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 30.10.2016 o 14.00 hod.:

OŠK Snežnica - FK VADIČOV

FK LODNO - TJ Rozkvet Klubina

TJ Slávia Zákopčie - ŠK Radoľa

Úsek mládeže :

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 12. kolo zo dňa 16.10.2016

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 12. kolo zo dňa 16.10.2016

1.3. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 8. kolo zo dňa 16.10.2016

1.4. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 19.10.2016

1.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 19.10.2016

1.6. Dohrávku MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 4.kolo medzi OŠK Rudina - MŠK Snežnica

2. ŠTK KM nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 30.10.2016 o 10.00 hod.:

ŠK Čierne - TJ Tatran Oščadnica (SO 29.10.2016 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité

TJ Kysučan Korňa - FK Slávia Staškov

2.2. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 23.10.2016 o 12.00 hod.:

ŠK Čierne - TJ Tatran Oščadnica (SO 29.10.2016 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - Voľno

MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité

TJ Kysučan Korňa - FK Slávia Staškov

2.3. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 30.10.2016 o 10.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Štart Dunajov

FK LODNO - TJ Kysučan Ochodnica

OŠK Rudina - Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

46. Michal Jaššo (1250214) Spartak Radôstka – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 17.10.2016. DP čl. 37/3a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

47. D. org. podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 13 – 16/17 bod 38 disciplinárne konanie vedené vo veci zastavuje nakoľko po prešetrení veci neboli preukázané skutočnosti uvádzané v podnete klubu Slovan Podvysoká. Časť podnetu smerujúca k hodnoteniu výkonu R Mindek Jaroslav z uvedeného MFS D.org. odstupuje na ďalšie konanie KR.

48. D. org. podľa čl. 71/1 b, d začína disciplinárne konanie voči:

a. hráčovi klubu Spartak Vysoká nad Kysucou Rastislav Planeta (1168871) z MFS VI. ligy 9. kola Spartak Vysoká nad Kysucou – Tatran Turzovka hraného dňa 2.10.2016 pre HNS voči divákom (čl. 47/1a DP).

b. hráčovi klubu Spartak Vysoká nad Kysucou Lukáš Putorík (1218729) z MFS VI. ligy 9. kola Spartak Vysoká nad Kysucou – Tatran Turzovka hraného dňa 2.10.2016 pre HNS voči divákom (čl. 47/1a DP).

D.org. za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.10.2016 o 14.00 R Štefan Trúchly, AR2 Pavol Jantoš a vyššie uvedených hráčov z uvedeného MFS. Účasť menovaných na zasadnutí D.org. nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

49. Vzhľadom na zistenie ďalších relevantných skutočností pri prešetrovaní veci špecifikovanej v ÚS č. 13 -16/17 bod 39 D.org. pokračuje v objasňovaní skutočností nevyhnutných na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti klubu FK Tatran Turzovka.

50. D.org. po objasnení veci z ÚS č.11-16/17 bod 26 ukladá klubu ŠK Javorník Makov pokutu vo výške 30 Eur DP čl. 64/1a, čl. 9/1c, čl. 12/1,6. (7 EUR MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.12:

•12K 22.10.2016 14:00 4A.liga D TJ Snaha Zborov nad Bystricou - ŠK Radoľa Ježík M., Káčerik

•12K 22.10.2016 14:00 VI. liga QUICK SPORT FK Nesluša -  TJ Olešná DZ Vrtel

•12K 23.10.2016 14:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká (A) -  TJ Tatran Oščadnica DZ Vojtuš

•12K 23.10.2016 14:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica DZ Vrtel

2. KR sa zaoberala podaním DO z MFS medzi TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – FK Tatran Turzovka 9K a vyhodnotila ho ako bezpredmetné (nespĺňa záležitosti RS čl. 14).

3. KR sa zaoberala podaním DO z MFS medzi TJ Slovan Nová Bystrica – TJ Slovan Podvysoká 9K a vyhodnotila ho ako bezpredmetné (nespĺňa záležitosti RS čl. 14).

4. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle čl. 14 RS ObFZ 2016/2017.

5. KR navrhuje VV vyradiť z nominačnej listiny R: Marek Poláček.

6. KR schvaľuje nasledujúce registrácie R:

• Ivan Funtek – FK Vadičov

7. KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

8. KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Trénersko metodická komisia - František Mrmus

Vzdelávanie trénerov SsFZ

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

- školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017

07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného).

- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016

07. 02. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného)

- doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€

Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na tlačivách prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Správy zo sekretariátu

1. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku. Kluby, ktoré si ešte lekárničku nevyzdvihli: Slávia Zákopčie,

2. Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícií na OBFZ Kysúc. KNM, Raková, Radoľa, Podvysoká.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy