Úradná správa č. 14 - 19/20

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek mládeže:

1. Dôrazne upozorňujeme trénerov, vedúcich družstiev mládeže:

1.1. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.10 bod 15. - štart a striedanie hráčov

1.2. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.12 bod 1.,4.,5.- konfrontácia

2. Podľa SP čl.43/3 Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF. R je povinný vytlačiť zápasovú súpisku a odovzdať ju vedúcim družstva pre vykonanie konfrontácie.

3.Vzajomná dohoda:

3.1. TJ Tatran Oščadnica - FK LODNO MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.10.2019 o 11.00 hod.

3.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.04.2020 o 10.00 hod.

3.3. FK VADIČOV - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.04.2020 o 11.00 hod.-zmena poradia

3.4. TJ Slovan Skalité - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 11.10.2019 o 15.30 hod.

3.5. TJ Kysučan Korňa - FK LODNO MFS 7.kolo IV. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 25.10.2019 o 15.30 hod.

3.6. TJ Slovan Skalité - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 16.10.2019 o 16.00 hod.

3.7. FK VADIČOV - FK Čadca MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2019 o 15.45 hod

4.Schvaľuje:

4.1. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK VADIČOV  MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.10.2019 o 10.00 hod.

4.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA- ŠK Čierne MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.10.2019 o 10.00 hod.

5. Oprava RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.10 bod 10/c - Hráč zo skupiny U15 môže štartovať v kategórií dorastu po dovŕšení 14 roku veku.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.9:

• 9K SO 12.10.2019 14:30 VI.liga DOUBLE STAR BET Športový klub Nesluša – TJ Kysučan Ochodnica: AR2 Špalek O. za Špalek Š.

• 7K SO 12.10.2019 14:30 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – FK Lodno: hrá sa 25.10.2019 (piatok) o 15:30, platí pôvodná delegácia R Hrtús, AR1 Majtan

• 7K NE 13.10.2019 10:00 IV.liga U13 QUICK SPORT TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – ŠK Čierne: Klubový R (laik) za Majtan

Dohrávka

• 6K ST 16.10.2019 16:00 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Slovan Skalité – TJ Slovan Klokočov: R Mikula za Fonš

Mládež SsFZ

• 11K SO 12.10.2019 10:00 3A.liga žiaci FK Slávia Staškov – FK Terchová: R Špalek Š. za Špalek O.

• 11K NE 13.10.2019 10:00 4S.liga dorast FK Slávia Staškov – TJ Pokrok Stará Bystrica: AR1 Špalek Š. za Špalek O.

• 11K NE 13.10.2019 10:00 3A.liga žiaci MŠK Kysucké Nové Mesto B – OŠK Nededza: R Makyňa za Šlapka

2. Upozorňujeme R na povinnosť cestovať na MFZ v nových teplákových súpravách.

3. Z dôvodu množiacich sa oneskorených ospravedlnení R (až po zverejnení delegačného listu) upozorňujeme R, že KR bude odteraz v tomto dôsledne postupovať podľa Zásad pre činnosť R (bod č.6/ a-i ).

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/Z%C3%A1sady%20pre%20%C4%8Dinnos%C5%A5%20R.pdf

4. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac september 2019 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.10.2019.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20september%202019.pdf

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

24. DS po 5 ŽK : DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/5a DP – Lukáš Ganišin (1179941) Snaha Zborov nad Bystricou, od 7.10.2019 (10 EUR MZF).

25. DS po 3 ŽK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b1,  čl.37/1,2,6 DP – Roman Beleš, tréner mužstva ŠK Nesluša, od 7.10.2019 (10 EUR MZF).

26. DO na základe žiadosti hráča FK Polom Raková Peter Goralka (1219018) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS 2 týždne podľa čl. 41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 9.10.2019 do 9.1.2020. (10 Eur MZF)

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy