Úradná správa č. 13- 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. ŠK  Radoľa - TJ Kysučan Korňa MFS 5.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 04.10.2019 o 16.00 hod.

 

Úsek mládeže:

1. Upozorňujeme FK:

1.1. Zmena pravidiel súťaže mladších žiakov, podľa RS čl.4 bod 1.

2.Kontumujeme:

2.1. MFS VI.liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5.kolo medzi FK Polom Raková - OZ OŠK Rudina podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Polom Raková. Odstupujeme DK.

2.2. MFS VI.liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5.kolo medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Kysučan Korňa. Odstupujeme DK.

3.Vzajomná dohoda:

3.1. TJ Tatran Oščadnica - FK LODNO MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.10.2019 o 11.00 hod.

3.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.04.2020 o 10.00 hod.

3.3. FK VADIČOV - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.04.2020 o 11.00 hod.-zmena poradia

3.4. ŠK Čierne - MŠK Snežnica MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.10.2019 o 10.00 hod.

3.5. FK Polom Raková - OŠK Rudina MFS 5.kolo IV. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 16.10.2019 o 15.00 hod.

4.Schvaľuje:

4.1. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK VADIČOV  MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.10.2019 o 10.00 hod.

4.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA- ŠK Čierne MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.10.2019 o 10.00 hod.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.8:

• 8K NE 06.10.2019 14:30 VI.liga DOUBLE STAR BET FK Čadca B – TJ Snaha Zborov nad Bystricou:

R Elsner za Židek, DZ Jurišta za Vrtel

• 8K NE 06.10.2019 14:30 VI.liga DOUBLE STAR BET FK Vadičov – Športový klub Nesluša: DZ Vrtel za Jurišta

• 8K NE 06.10.2019 14:30 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Slovan Podvysoká – ŠK Radoľa: AR1 Belko D. za Kubalík

• 6K SO 05.10.2019 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT ŠK Čierne – FK Polom Raková: R Petrák ml. za Cisarik

2. Upozorňujeme R na povinnosť cestovať na MFZ v nových teplákových súpravách.

3. Z dôvodu množiacich sa oneskorených ospravedlnení R (až po zverejnení delegačného listu) upozorňujeme R, že KR bude odteraz v tomto dôsledne postupovať podľa Zásad pre činnosť R (bod č.6/ a-i ).

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/Z%C3%A1sady%20pre%20%C4%8Dinnos%C5%A5%20R.pdf

4. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac september 2019 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.10.2019.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20september%202019.pdf

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

18. Vylúčení po2 ŽK : DS-nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/3 DP :

a,Andrej Ondreáš (1277622) FK Lodno U19 od 29.9.2019. (7 EUR MZF). ,

b,Šimon Kubalík (1425142) ŠK Čierne U15 od 30.9.2019. (7 EUR MZF).

19. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ , ukladá klubu OŠK Rudina, zo zápasu 5.kola 6.ligy U19 medzi FK Polom Raková-OŠK Rudina, neodohraneho dňa 28.9.2019, DS podľa čl.59 DP - pokutu vo výške 50 EUR podľa čl.9/1c a čl.12/6 DP . (7 EUR MZF).

20. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ , ukladá klubu TJ Tatran Oščadnica, zo zápasu 5.kola 6.ligy U19 medzi TJ Kysučan Korňa-TJ Tatran Oščadnica, neodohraneho dňa 28.9.2019, DS podľa čl.59 DP- pokutu vo výške 50 EUR podľa čl.9/1c a čl.12/6 DP. (7 EUR MZF).

21. DO po objasnení veci z ÚS č.12-19/20 bod 17, podľa čl.38/1 a čl.78/2 DP zastavuje disciplinárne konanie voči hráčovi ŠK Čierne U 19 , Jakub Urbánek (1341932) za konanie podľa čl.53 DP, a upúšťa od udelenia DS voči menovanému.

22. DO po objasnení veci z ÚS č.12-19/20 bod 17, podľa čl.9/2b1 DP, udeľuje DS-pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie, vedúcemu mužstva ŠK Čierne , Slovjak František, zo zápasu 2.kola VI.ligy U19 medzi ŠK Čierne-TJ Tatran Oščadnica hraného dňa 7.9.2019. DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne, podľa čl.64/1,3 DP od 2.10.2019 (10 EUR MZF).

23. DO po objasnení veci z ÚS č.12-19/20 bod 17 , podľa čl.9/2b1 DP, udeľuje DS-pozastavenie výkonu funkcie R - Ján Kubalík, zo zápasu 2.kola VI.ligy U19 medzi ŠK Čierne-TJ Tatran Oščadnica hraného dňa 7.9.2019. DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň nepodmienečne podľa čl.63/1a,2a DP od 2.10.2019. (10 EUR MZF).

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy