Úradná správa č. 13 - 17/18

06.10.2017

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

 

Úsek dospelých:

1.Žiadame FK, aby žiadosti o zmenu termínu posielali výhradne cez „Zápis -Žiadosť o zmenu

termínu/hracej plochy.

 

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9.kolo  zo dňa 1.10.2017

2.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 03.10.2017

2.3. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6.kolo zo dňa 1.10.2017

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 03.10.2017

 

3.Vzájomná dohoda:

3.1.FK Čadca (B)- TJ Pokrok Stará Bystrica MFS 8.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13.10.2017 o 16.00 hod.,HP FK Čadca

3.2.TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B) MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 08.10.2017 o 14.30 hod./zmena poradia/

3.3. FK Čadca (B) - Športový klub Nesluša MFS 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 22.10.2017 o 14.00 hod.,HP FK Čadca

 

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 15.10.2017 o 14.30 hod.:

ŠK Radoľa - FK Čadca (B)

TJ Olešná - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Podvysoká

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Kysučan Korňa

J Pokrok Stará Bystrica - FK Polom Raková

TJ Tatran Oščadnica - Športový klub Nesluša

4.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 15.10.2017 o 14.30 hod.:

FK Lodno - TJ Rozkvet Klubina

OŠK Snežnica - TJ Slávia Zákopčie

4.3. Na základe zápisu HR zo stretnutia QUICK SPORT VII. ligy ObFZ Kysúc FK Lodno - TJ Slávia Zákopčie hrané dňa 1.10.2017 o 14,30 hod.,

ŠTK predvoláva na zasadnutie na deň 11.10.2017 o 15,30 hod. pod následkom DO nasledovné osoby:

kpt. D Michal Trnovec (1178117), kpt. H Martin Rovňanik (1189681), vedúci D Rastislav Zeman (1317628), tréner H Patrik Halfar(1066348) - vedúci neuvedený,

hráč H Jakub Holeščák (1288998), HR Róbert Fonš (1088962).

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 4. kolo zo dňa 30.09.2017

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 4. kolo zo dňa 1.10.2017

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 4. kolo zo dňa 1.10.2017

1.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 03.10.2017

1.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 03.10.2017

 

2. Vzájomná dohoda:

2.1.FK Lodno - TJ Kysučan Korňa  MFS 5. kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  dňa sobota 07.10. 2017 o 10.30 hod.

2.2.FK Lodno - OŠK Rudina  MFS 3. kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  dňa streda 11.10. 2017 o 16.00 hod.

2.3.Športový klub Nesluša - ŠK Čierne MFS 5. kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13  dňa sobota 07.10. 2017 o 12.30 hod.

 

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 14.10.2017 o 12.00 hod.:

TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov

OŠK Rudina - FK Polom Raková

ŠK Čierne - MŠK Snežnica

FK Lodno - TJ Kysučan Ochodnica

3.2. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 15.10.2017 o 10.00 hod.:

ŠK Čierne - TJ Slovan Klokočov

Štart Dunajov - MŠK Snežnica

TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa

3.3. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 15.10.2017 o 12.00 hod.:

MŠK Kysucké Nové Mesto (C) - Športový klub Nesluša (14.10.2017 o 10.00 hod.,HP Povina)

ŠK Čierne - Športový klub SLOVANIA

TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

 

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.10:

•10K 07.10.2017 14:30 VI. liga QUICK SPORT Športový klub Nesluša - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) DZ Vojtuš

•10K 08.10.2017 14:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B) DZ Hurík

•10K 08.10.2017 14:30 VI. liga QUICK SPORT FK Vadičov(A)-  TJ Olešná DZ Jurišta

•10K 08.10.2017 14:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa - TJ Spartak Radôstka DZ Vrtel

•3K 06.10.2017 16:00 V. liga U 19 QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Javorník Makov AR1 Ondreáš

•5K 06.10.2017 16:00 VII. liga QUICK SPORT TJ Rozkvet Klubina - FK Lodno AR1 Staškovan za Jedináka

•5K 07.10.2017 10:30 V. liga U 19 QUICK SPORT FK Lodno - TJ Kysučan Korňa AR1 Ondreáš

•5K 07.10.2017 10:00 IV. liga U 15 QUICK SPORT TJ Slovan Klokočov - TJ Kysučan Ochodnica R Janec za Jedináka

2.KR žiada predložiť DVD záznam zo stretnutia 9K 01.10.2017 14:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - Športový klub Nesluša  najneskôr do 11.10.2017 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

 

7.Marek Poláček (1260021) Slovan Podvysoká – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 2.10.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

8.Martin Tichý (1296357) ŠK Nesluša – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 2.10.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

9.Jakub Bros (1276770) TJ Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 2.10.2017. DP čl.45/1, 2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

10.Marek Kubišta (1300052) FK Vadičov - DO pozastavuje výkon športu na 1 MFS od 30.09.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/19 (10 eur MZF)

11.Andrej Jaroš (1276896) Kysučan Korňa "D" - DO pozastavuje výkon športu na 1 MFS od 17.09.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (5 eur MZF)

 

Správy zo sekretariátu

 

Upozornenie!

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy