Úradná správa č. 13 - 14/15

Zo dňa : 08.10.2014

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 6.10. 2014 do 17.10.2014 zatvorený z dôvodu PN. Neodkladné záležitosti konzultujte na tel. č. 0907360541 (p. Špila), poprípade písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Pre matričné úkony využite najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

 

 

Športovo technická komisia predseda: Milan Škorník

 

Všeobecné informácie :

Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy,  potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK .

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1 Výsledky MFS 10. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 05.10.2014 .

1.2 Výsledky MFS 8. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 05.10.2014.

1.3 Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  08.10.2014.

1.4 Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  08.10.2014.

 

2. Námietky:

2.1 Námietka kapitána hostí z MFS 10.kola VI.ligy Rudinská- Čadca "B" bola prerokovaná a podstúpená na KR

 

3. Na Základe zápisu R z MFS Rudinská- Vysoká dôrazne upozorňujeme TJ Spartak Vysoká na dodržiavanie RS čl.9/i.

3.1  Na Základe zápisu R z MFS Rudinská- Vysoká dôrazne upozorňujeme TJ Rudinská na dodržiavanie RS čl.9/f.

3.2 Na Základe zápisu R z MFS Makov- Oščadnica dôrazne upozorňujeme TJ Makov na dodržiavanie RS čl.9/f.

3.3 Na základe zápisu o stretnutí 8.kola VII.ligy MFS Svrčinovec- Snežnica odstupujeme R a AR1 na KR.

3.4 Na základe zápisu o stretnutí 8.kola VII.ligy MFS TJ Zakopčie- TJ Klubina neskorý začiatok, berieme na vedomie(systém ISSF)

3.5 Upozornenie: Oprava US 12. termín odohratia MFS 11.kolo VI.ligy  Makov -Zborov dňa 11.10.2014 o14,30 hod.

 

4. ŠTK nariaďuje:

4.1 Odohrať MFS VI.liga QUICK SPORT Obfz Kysúc 12.kolo dňa 19.10. 2014 o 14.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Podvysoká

TJ Kysučan Korňa - FK Nesluša

TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK Javorník Makov (B)

TJ Slovan Rudinská - TJ Pokrok Stará Bystrica

ŠK Radoľa - FK Tatran Turzovka

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Čadca (B) (HP Povina)

 

Úsek mládeže :

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. Dôrazne upozorňujeme na povinnú konfrontáciu  v kategórii mládež .

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1 Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 6. kolo zo dňa 05.10.2014

3.2 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 10. kolo zo dňa 05.10.2014

3.3 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 8. Kolo zo dňa 05.10.2014

3.4 Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 08.10.2014

3.5 Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 08.10.2014

3.6 Schvaľujeme výsledky dohrávok žiaci U15:

1.kolo  Kysucký Lieskovec- Staškov

2.kolo  Klokočov  -Kysucký Lieskovec

Podvysoká  -Staškov

7.kolo  Rudina   -Snežnica

Lodno    -Vysoká

8.kolo  Korňa   - Klokočov

4. Vzájomne dohody:

4.1 Dorast U19:

Raková -Vysoká   7.kolo  so.  11.10.2014 o 15,00  hod.(MZF-5eur)

5. ŠTK KM nariaďuje :

5.1 Odohrať MFS IV.Liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 10. kolo dňa 19.10.2014 o 12.00 hod.:

ŠK Javorník Makov - FK Tatran Turzovka (SO 18.10. o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká (SO 18.10. o 13.30 hod.)

FK Polom Raková - FK Slávia Staškov (NE 19.10. o 10.00 hod.)

 

Disciplinárna komisia: predseda Štefan Tomáš

 

95. Marián Friščák, 1137629, TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 06.10.2014. DP èl.37/5a, èl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF)

96. Ján Hýll, 1192867, Spartak Radôstka - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 06.10.2014. DP čl.37/3, èl.9/2b,ii, èl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF)

97. Juraj Kuric, 1113307, FK Lodno - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 06.10.2014. DP čl.37/3, čl.9/2b,ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF).

98. Marián Kekely, 1248336, FK Lodno - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 06.10.2014. DP čl.37/3, čl.9/2b,ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€MZF)

99. Lukáš Grečmal, 1197852, FK Čadca ,,B,, - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 06.10.2014. DP čl.37/3, čl.9/2b,ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF)

100.Jakub Babiš, 1232318, Javorník Makov ,,B,, - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 06.10.2014. DP čl.37/3, čl.9/2b,ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF)

101.Matej Jašurek, 1198447, Tatran Oščadnica - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 06.10.2014. DP čl.37/3, čl.9/2b,ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF)

102.Marián Kubica, 1319102, Spartak Vysoká dorast - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 06.10.2014. DP èl.37/3, èl.9/2b,ii, èl.17, èl.36/1a. (5,-€MZF)

103.Adam Výrobik, 1260235, Kysučan Korňa dorast - zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 06.10.2014. DP čl.49/1a, 2a, čl.9/2b,ii, čl.17, čl.36/1a. (5,-€ MZF)

104.Miroslav Kubov, 1288972, Polom Raková dorast - zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 06.10.2014. DP čl.49/1a, 2a, čl.9/2b,ii, čl.17, čl.36/1a. (5,-€ MZF)

105.D.org. pokračuje v prešetrovaní veci z ÚS è.12 bod 93. D.org. žiada klub Stará Bystrica o predloženie kamerového záznamu z uvedeného stretnutia v lehote do 15.10.2014 do 15:00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení.

106.D.org. na základe žiadosti FK Nesluša Tomáš Židek, 1199654, o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 6 dní menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 08.10.2014. DP čl.40/1,2. (10,-€ MZF)

107.D.org. na základe žiadosti FK Nesluša Roman Židek, 1335383, o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 6 dní menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 08.10.2014. DP čl.40/1,2. (10,-€ MZF)

108.D.org. na základe žiadosti TJ Spartak Vysoká n./K. Samuel Legerský,1298674, o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 2 MFS menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 08.10.2014. DP čl.40/1,2. (5,-€ MZF)

109.Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia ÚS ObFZ Kysúc.

110.Najbližšie zasadnutie DK je vo štvrtok 16.10.2014 o 14:00 hod.

 

Odvolacia komisia: predseda Ignác Cyprich

Odvolacia komisia ObFZ Kysúc na základe odvolania ŠK Radoľa zo dňa 09.09.2014 v zmysle č.29 bod 9 písmeno  d  rozpisu súťaží ObFZ Kysúc ruší rozhodnutie ŠTK ObFZ Kysúc uverejnené US-č.8 -2014/15 pod bodmi 2., 2.1.,2.2.  Odvolacia komisia zároveň vracia predmetnú vec ŠTK ObFZ Kysúc na nové konanie a rozhodnutie.

Odvodnenie uznesenia:

Odvolacia komisia ObFZ Kysúc konštatuje , že hráč Ján Macúš  č. RP 1261201 mal v čase odohrania MFS  VI. Ligy Slovan Podvysoká – ŠK Radoľa 4.kolo zo dňa 24.8.2014,ako  aj v čase MFS  VI. Ligy Radoľa – Korňa 5.kolo zo dňa 31.08.2014 platný registračný preukaz , bol registrovaný v klube za ktorý nastúpil, nebol v treste a nebol dôvod uviesť úmyselne hráča do zápisu s rovnakým menom a priezviskom , len iným registračným číslom . K chybe došlo nepozornosťou a nedôslednosťou klubového  ISSF manažéra.

Odvolací poplatok sa nebude uplatňovať v MZF.

 

Komisia rozhodcov: Predseda Ján Súhrada

1.Zmeny DL č. 11:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo

ŠK Javorník Makov (B) - TJ Snaha Zborov nad Bystricou (SO 11.10. o 14.30) AR1 Macejko za Kubiša

FK Nesluša - TJ Slovan Podvysoká  AR2-nová    Kubiš, Bohovič, Dikoš

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 7. Kolo

FK Polom Raková - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou M.Chovanec, A. Kulla – hrá sa v sobotu 11.10. o 15:00 hod.

ŠK Javorník Makov - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (NE 12.10. o 12.00) M. Chovanec za Dikoša

MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 11. kolo dňa 12.10.2014 o 10.00 hod.:

ŠK Javorník Makov - TJ Kysučan Korňa M Chovanec za Dikoša

SsFZ:

IV. liga dor. sk. A - 11. Kolo

SO 11.10. o 14:30 Slakité – Krasňany Petrák, Trúchly Š.

9. kolo 16.10. o 15:00 Skalité – Strečno O. Špalek, Trúchly

2. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 15.10.2014 o 15:30 hod R : Vojtuš, M. Chovanec, Poliak

3. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných       nedostatkov v tejto činnosti:

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

4. Žiadame predložiť DVD záznam zo stretnutia dospelých z MFS 10.kola VI. Ligy Rudinská – Čadca „B“

5. Ospravedlnení R: Červenec 11.-19.10, Mesochoritis PN do prihlásenia, Kajánek PN do prihlásenia, Kubošek do konca jesennej časti, Škorník od 22.9. do konca jesennej časti, M. Cisárik do konca jesennej časti, , T. Kulla 11-12.10., P. Ježík 11.-12.10, Klušák Jozef 11.-12.10, A. Kulla 12.10.

6. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

 

Správy zo sekretariátu

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13 sú k dispozícii na ObFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy