Úradná správa č. 11 - 21/22

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 08.09.2021 o.i.

Schválil:

1.Organizáciu medzi oblastného turnaja výberov r. 2009 v Žiline dňa 16.09.2021.

2.Organizačné zabezpečenie stretnutia partnerských zväzov dňa 13.09.2021 v Krásne.

Zobral na vedomie:

1.Kontrolu uznesení.

2.Aktuálne informácie z SsFZ a SFZ.

3.Vyhodnotenie konferencie a aktívu ŠTK.

4.Vyhodnotenie seminára R a DZ.

5.Správu hospodárskej komisie.

6.Hodnotenie rozbehu súťaží , organizáciu súťaže prípraviek.

7.Prípravu volebnej konferencie.

8.Správy so sekretariátu.

Neodporúča KM:

1.Organizáciu zimných halových turnajov vzhľadom na epidemickú situáciu.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1. Vzájomná dohoda :

1.1. TJ SLOVAN KLOKOČOV - ŠK Javorník Makov MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2021 o 14.00 hod.

1.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.9.2021 o 15.30 hod, HP Snežnica (zmena poradia)

2. Schvaľujeme:

2.1. TJ Športový klub Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

2.2. TJ Športový klub Nesluša - TJ Snaha Zborov nad Bystricou MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

2.3. ŠK Javorník Makov - OŠK Rudina MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.9.2021 o 15.30 hod.

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme:

1.1. MFS IV.liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2.kolo medzi MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité podľa SP článok 82/1f a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech MŠK Snežnica. Odstupujeme DK.

2. Vzájomné dohody:

2.1. TJ Slovan Skalité – OŠK Rudina  4.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.9.2021 o 12:00 hod.

2.2. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 12:00 hod.

2.3. TJ Kysučan Ochodnica – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

2.4. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec  7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.9.2021 o 12:00 hod.

2.5.Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - FK LODNO  4.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.9.2021 o 14:00 hod.

2.6. TJ Slovan Podvysoká- FK Polom Raková 4.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.9.2021 o 15:30 hod. (HP Raková)

2.7. TJ Kysučan Korňa -TJ Kysučan Ochodnica 2.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 16.9.2021 o 17:00 hod.

2.8. OŠK Rudina -TJ Kysučan Ochodnica 6.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 9.9.2021 o 17:00 hod.

2.9. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - OŠK Rudina 7.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.9.2021 o 15:00 hod.

2.10. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - OŠK Rudina 7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.9.2021 o 17:00 hod.

2.11. OŠK Rudina - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 21.9.2021 o 17:00 hod.

3. Schvaľujeme:

3.1. FK Polom Raková - FK LODNO 3.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.9.2021 o 14:00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

8. DO začína podľa čl. 71/3a DP disciplinárne konanie voči divákovi mužstva TJ Slovan Podvysoká Peter Bytčánek, z MFS 3 kola VI. ligy U 19 medzi TJ Slovan Podvysoká – MŠK Snežnica hraného dňa 4.9.2021. DO za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.9.2021 o 15:00 hod. AR1 Štefan Cisárik (1027343), HÚ Ján Kanálik (1032496), zástupca klubu TJ Slovan Podvysoká Lukáš Palica (1260733). Zároveň žiadame R Miroslav Petrák (1154829) o písomné stanovisko k predmetnej veci. Účasť menovaných je vzhľadom k závažnosti disciplinárneho konania nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.8:
• 8K NE 12.09.2021 15:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica – TJ Olešná:AR2 Žák za Belko Ľ.
• 8K NE 12.09.2021 15:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Podvysoká: R Trúchly Š. za Staškovan, AR2 Chovanec M. za Trúchly Š.
• 8K NE 12.09.2021 15:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – FK Polom Raková: AR2 Vlček J. za Petrák
• 8K NE 12.09.2021 15:30 VI.liga QUICK SPORT FK Vadičov – Športový klub Nesluša: R Petrák za Sikora
• 7K NE 12.09.2021 15:30 VII.liga QUICK SPORT ŠK Javorník Makov – OŠK Rudina: bez AR2
• 7K NE 12.09.2021 15:30 VII.liga QUICK SPORT FK Lodno – TJ Slovan Povina: bez AR2
• 7K NE 12.09.2021 15:30 VII.liga QUICK SPORT MŠK Snežnica – TJ Slovan Klokočov: bez AR2
• 4K SO 11.09.2021 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Beskyd Svrčinovec – FK Lodno: AR1 Drozd za Staškovan
• 4K SO 11.09.2021 15:30 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – FK Polom Raková: R Kačerik za Krenželák, AR1 Majtán za Kačerik
• 4K NE 12.09.2021 13:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica – MŠK Snežnica: AR1 Žák za Belko Ľ.
• 4K NE 12.09.2021 10:00 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – TJ Kysučan Ochodnica: R Elsner za Janec
Mládež SsFZ zmeny:
• 7K SO 11.09.2021 15:30 4S.liga Dorast FK Tatran Turzovka – TJ Družstevník Dlhá nad Oravou: AR1 Chrastina N. za Vlček S.
• 7K SO 11.09.2021 15:30 5A.liga Dorast TJ Slovan Skalité – FK Strečno: R Staškovan za Halfar, AR1 Kolesnáč za Funtek
• 7K SO 11.09.2021 10:00 2S.liga Žiaci TJ Pokrok Stará Bystrica – Attack Vrútky: R Jedinák za Mosor
• 7K SO 11.09.2021 10:00 2S.liga Žiaci ŠK Javorník Makov – FK Polom Raková: R Kačerik za Moják
2. KR žiada predložiť na sekretariát videozáznam z MFZ 7K VI.ligy QUICK SPORT FK Polom Raková – TJ Kysučan Korňa do 16.9.2021
3. Žiadame R, ktorí doposiaľ nepodpísali zmluvu, aby tak čím skôr urobili v pracovných dňoch zväzu (streda, piatok od 10:00-17:00)

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

od 26.6. do 15.7. kal. roka - bez obmedzenia

od 1.7. do 30.9. kal. roka - s obmedzením

od 1.7. do 30.9. kal. roka - zo zahraničia / vybavuje matrika SFZ /

Medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko - žiadosť o medzinárodný prestup obsahuje:

-kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ a 2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6.septembri, nie je možné transfer realizovať.

2. Upozorňujeme FK, FO na čl.15 bod 5 RaPP

- žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča

- žiadosť o dočasnú registráciu hráča

3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021)

4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

5. Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK:

- aby k žiadosti o vystavenie RP –u hráčov, ktorým uplynula doba platnosti RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

- v prípade transferu hráča , pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku - každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF.

Postup: klikne na ikonu „Môj účet“ a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí –zmeniť, následne klikne na „Moje členské poplatky“ a vygeneruje si faktúru. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzení.

6. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy