Úradná správa č. 1 - 18/19

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

 

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

Úsek dospelých:

Upozorňujeme kluby zaradené do súťaže VI. liga QUCK SPORT na dodržanie čl. 8 Rozpisu súťaže ObFZ Kysuc bod d, g,

Taktiež dôrazne upozorňujeme FK na dodržanie čl. 9 bod m, resp. dodržanie zásad vyhotovenia videozáznamu čl. 32 Rozpisu súťaže ObFZ Kysuc.

 

1. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení- 133eur(všetky FK).

2. Termíny,príhlásene družstvá a pridelené čísla pre súťaž dospelých nájdete na stránke ObFZ Kysuc.

 

Úsek mládeže:

1. Termíny,príhlásené družstvá a pridelené čísla pre súťaže mládeže nájdete na stránke ObFZ Kysuc.

Upozornenie pri kategórii dorast U19 kde je zmena odsúhlasená účastníkmi súťaže: hrací deň : sobota - trojkolovo, počet kôl 21

Termínová listina: Jeseň - 1. kolo 25.08.2018,

10. kolo 27.10.2018

 

Jar    11. kolo 06.04.2019

21. kolo 15.06.2019

V kategórii U15 a U13 ostáva nezmenené.

 

2. Prihlásené Mužstvá súťaže prípraviek: - TJ Pokrok Stará Bystrica,FK Vadičov, FK Lodno, OŠK Rudina,FK Čadca, Športový klub SLOVANIA, TJ Tatran Oščadnica,

FK Tatran Turzovka, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, FK Polom Raková, TJ Slovan Skalité,

Rozlosovanie súťaže prípraviek sa určí na základe dohody predstavitelov klubov vo vopred dohodnutom termíne.

 

ŠTK pri ObFZ Kysuc berie na vedomie "Dohodu o spoločnom družstve mládeže U-19 uzatvorenú podľa čl. 28 ods. 4 až 7 súťažného poriadku futbalu

uzatvorenú medzi ŠK Radoľa (prvý klub) a MŠK Snežnica (druhý klub) abudú vystupovať pod názvom ŠK Radoľa-MŠK Snežnica.

 

Komisia rozhodcov Peter Moják

 

1. KR plánuje v letnom období (v mesiacoch júl, august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

2. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac jún 2018 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.7.2018. Dochádzka za jún tu.

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Upozorňujeme FK aby čo najskôr zasielali e-mailom zmeny kontaktných adries, e-mailov zodpovedných členov klubu, prípadné zmeny štatutárnych orgánov a bankových spojení.!!!!

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy