Úradná správa č. 1 - 16/17

zo dňa 08.07.2016

 

Dôležitý oznam

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 7.8. o 16:30, posledné jesenné 30.10. o 14:00.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Kysučan Korňa, 2. TJ Spartak Radôstka, 3. TJ Slovan Podvysoká, 4. FK Tatran Turzovka, 5. TJ Slovan Nová Bystrica, 6. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 7. FK Čadca B  ( HP Horelica), 8. MŠK Kysucké Nové Mesto B ( HP Povina), 9. FK Polom Raková, 10. TJ Tatran Oščadnica, 11. TJ Pokrok Stará Bystrica, 12. TJ Kysučan Ochodnica, 13. TJ Olešná, 14. FK Nesluša ( SO UHČ) ,

2. VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých  - 1. kolo 28.8. o 16:00, posledné jesenné 30.10. o 14:00.

vyžrebované čísla a výnimky –  1. TJ Slávia Zákopčie, 2. FK Lodno, 3. FK VADIČOV, 4. TJ Rozkvet Klubina, 5. ŠK Radoľa, 6. OŠK Snežnica,

3. Berieme na vedomie oznámenie FK Tatran Turzovka o organizovaní turnaja "70.ročník medzinárodného turnaja o pohár československej vzájomnosti" dňa 24.07.2016.

4. Berieme na vedomie oznámenie FK Nesluša o zmene bankového účtu : SK92 7500 0000 0040 2341 6576

5. Upozorňujeme FK, aby všetky údaje uvedené v ISSF, prípadné zmeny štatutárov ,ISSF manažéra sídla a pod. nahlásili v čo najkratšom čase na sekretariát ObFZ Kysúc!!!

 

Úsek mládeže:

Na základe Aktívu SsFZ a Spravodaja SsFZ č.1 zo dňa 1.7.2016 a Aktívu ObFZ Kysúc dňa 2.7.2016 boli pridelené štartovné čísla mládeže nasledovne:

1. V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast - 1. kolo 28.8. o 13:30; posledné jesenné 9.10. o 12:00

vyžrebované čísla a výnimky – 1. ŠK Javorník Makov (SO 14.00 hod.), 2. MŠK Snežnica (SO 14.00 hod.), 3. TJ Pokrok Stará Bystrica, 4. TJ SLOVAN KLOKOČOV (HP Olešná, 2,5 hod. predz. dospelých), 5. TJ Spartak Radôstka (predz. dospelých), 6. FK LODNO (predz. dospelých), 7. FK Polom Raková (SO UHČ), 8. OŠK Rudina (predz. dospelých)

2. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 4. kolo 21.8.2016 o 10:00; posledné jesenné 30.10.2016 o 10.00 (dohrávka 1.kolo - 01.09.2016/štvrtok/ o 10:00, dohrávka 2.kolo - 15.09.2016/štvrtok/ o 10:00 a dohrávka 3.kolo - 28.09.2016/streda/ o 14:30)

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Kysučan Korňa, 2. MŠK Snežnica, 3. ŠK Čierne (SO UHČ), 4.Voľný žreb, 5. TJ Tatran Oščadnica (SO UHČ), 6. TJ Slovan Skalité, 7. FK Slávia Staškov (SO UHČ),

3. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 13 - 1. kolo 21.8.2016 o 12:00; posledné jesenné 30.10.2016 o 12:00 (dohrávka 1.kolo - 01.09.2016/štvrtok/ o 12:00, dohrávka 2.kolo - 15.09.2016/štvrtok/ o 12:00 a dohrávka 3.kolo - 28.09.2016/streda/ o 16:00)

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Kysučan Korňa, 2. MŠK Snežnica, 3. ŠK Čierne (SO UHČ), 4. FK Nesluša (SO predz. dospelých), , 5. TJ Tatran Oščadnica (SO UHČ), 6. TJ Slovan Skalité, 7.FK Slávia Staškov (SO UHČ),

4. V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 1. kolo 28.8.2016 o 10:00; posledné jesenné 30.10.2016 o 10.00

1. OŠK Rudina, 2. Voľný žreb, 3. Štart Dunajov, 4. TJ Kysučan Ochodnica, 5. FK LODNO (Predz. dorastu), 6. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Posledná výzva pre všetkých R a DZ, ktorí neodoslali vyplnený formulár zmien v Pravidlách futbalu, ktoré nadobudnú platnosť 1.7.2016., aby tak učinili čo najskôr !!! Úspešné vyplnenie formulára (90%) je nutná podmienka zaradenia na nominačnú listinu R a DZ pre sezónu 2016/2017. V prípade, že Vám nebol formulár doručený kontaktujte komisiu R na email plostica1@gmail.com. Príslušné zmeny pravidiel nájdete na stránke obfzkysuc.sk v sekcii http://www.obfzkysuc.sk/rozhodcovia-treneri-a-delegati/dokumenty-pre-r-a-dz.html .

2. Letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23.7.2016. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

3. KR oznamuje, že v prípade záujmu plánuje zorganizovať prednášku pre futbalových funkcionárov (tréneri, VD ...) zo zmien Pravidiel futbalu, ktoré nadobudnú platnosť 1.7.2016. V prípade záujmu prosíme o záväzné prihlásenie emailom na adrese sekretariat@obfzkysuc.sk Predpokladaný termín prednášky je 23.7.2016

 

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude 07.07. 2016 - 08.07.2016  a 14.07. 2016 - 15.07.2016 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy