Zmeny vo vyplácaní R a DZ

Vážení predstavitelia, zástupcovia športových futbalových klubov, prípadne kontaktné osoby.

Pred štartom jarnej časti futbalových súťaží prišlo na základe úprav zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny k zmenám pri vyplácaní rozhodcov (R) a delegátov (DZ), z čoho vyplýva klubom okrem iného povinnosť nahlasovať ich na sociálnu poisťovňu. Problematiku objasnil ObFZ Kysúc na aktíve pred jarnou časťou a prostredníctvom mailu sme Vám zaslali potrebné údaje R a DZ, vzor dohody o vykonaní práce a využiť môžete aj formulár na evidenciu dohôd (vzor dohody nájdete aj na stránke ObFZ po spustení nového nového formátu).

Rozhodcov a delegátov, ktorí sú nadelegovaní na Vaše stretnutia, má povinnosť domáci klub/družstvo nahlásiť najneskôr deň pred začiatkom výkonu práce na sociálnu poisťovňu a následne ich odhlásiť. Možný je aj druhý variant, a to nahlásenie všetkých R a DZ a ich odhlásenie až po sezóne. V tomto prípade pribudne práca s mesačnými výkazmi (aj nulovými), ale na druhej strane odbudne každotýždenné nahlásovanie a odhlasovanie jednotlivých R a DZ. Je na Vás, ako sa rozhodnete.

Od novej sezóny pristúpime po vzore SsFZ a SFZ k vyplácaniu odmien priamo cez ObFZ Kysúc. Klubom odpadne administratíva a na ObFZ budú zasielať zálohové platby, ktoré im budú následne faktúrované a vyúčtované.

V prípade ďalších nejasností (všetky kluby sa nezúčastnili aktívu), kontaktujte sekretariát ObFZ.

E. Gábriš, ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy