Rozpis súťaží 2013/2014

Oblastný futbalový zväz Kysúc vám prináša nový Rozpis súťaží 2013/2014.

  • V elektronickej podobe ho nájdete v sekcii Dokumenty/Normy ObFZ (v troch častiach: Obálka, Textová časť a Vyžrebovania, adresár, nominačné listiny) a takisto v priložených súboroch.
  • Printovú verziu - tradičnú knižku si môžu kluby (1 výtlačok zdarma) a ostaní záujemcovia (cena 2 eura) vyzdvihnúť od piatku 2.8. 2013 na sekretariáte ObFZ Kysúc v úradných hodinách.

V Rozpise nájdu činovníci kysuckého futbalu všetko potrebné, aby sa zorientovali v základných pravidlách súťaží ObFZ, nájdete tam kompletné vyžrebovania, nominančné listiny rozhodcov a delegátov, a na čo kluby špeciálne upozorňujeme, aj nové pravidlá a nariadenia vyplývajúce z povinností voči ISSF systému. ObFZ Kysúc bude totiž od tejto sezóny ako jeden z mála zväzov "fungovať" na futbalnete (ISSF) vo všetkých súťažiach bez výnimky. To okrem iného znamená, že všetky súťaže nájdete na spomínanom portáli www.futbalnet.sk!

 

Veľa úspechov v súťažnom ročníku 2013/2014!

sekretariat obfz kysuc, lenka rumanova, eduard gabris

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy