SFZ – Nová vyhláška ÚVZ SR upravujúca organizáciu hromadných podujatí

Touto vyhláškou bola povolená tréningová činnosť v športových kluboch, ale výlučne v režime OP. Tréningy v režime OP sú povolené od piatka 17.12.2021 bez obmedzenia počtu účastníkov tréningu a bez sektorovania športoviska. Za plne zaočkovanú osobu sa podľa vyhlášky zároveň považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. Pravidlá pre organizáciu profesionálnych súťaží ostávajú nezmenené.

Futbalové zväzy