Úradné oznamy

archív úradných správ

 • Úradná správa č. 29 - 17/18

  Výkonný výbor - Stanislav Špila VV na svojom zasadnutí dňa 21.02.2017 schválil: 1. Organizáciu halových turnajov 24.2.2018 a 17.3.2018 2.Organizáciu seminára rozhodcov ObFZ...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 28 - 17/18

  Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka 1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje: • Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 27 - 17/18

  Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka 1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje: • Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 26 - 17/18

  Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka 1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje: • Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 25 - 17/18

  Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka 1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje: • Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 24 - 17/18

  Výkonný výbor - Stanislav Špila VV na svojom zasadnutí dňa 18.01.2018 o.i Zvolil: 1. Za predsedov odborných komisií: Športovo technická komisia  - Ladislav Šlapka , Komisia...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 23 - 17/18

  Športovo - technická komisia 1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje: • Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod záštitou primátorov...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 22 - 17/18

  Volebná Konferencia ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí 02.12.2017 o.i. Zobrala na vedomie : - správu mandátovej komisie, - správu revíznej komisie predloženú predsedom komisie...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 21 - 17/18

  Výkonný výbor - Stanislav Špila Výkonný výbor v súlade zo stanovami Oblastného futbalového zväzu Kysúc čl. 34 ustanovuje termín volebnej konferencie na deň 2.12.2017 o 10:00 v...

  Pokračuj v čítaní
 • Úradná správa č. 20 - 17/18

  Výkonný výbor - Stanislav Špila Výkonný výbor v súlade zo stanovami Oblastného futbalového zväzu Kysúc čl. 34 ustanovuje termín volebnej konferencie na deň 2.12.2017 o 10:00 v...

  Pokračuj v čítaní

Futbalové zväzy