Orgány zväzu

Výkonný výbor ObFZ Kysúc

Predseda

Stanislav Špila

Členovia

 • Peter Kubinec
 • František Mrmus
 • Ján Studený
 • Milan Škorník
 • Štefan Vojtuš
 • Ján Súhrada – zástupca rozhodcov

Predsedovia odborných komisií ObFZ Kysúc

Športovo-technická komisia - úseky mládeže a dospelých (ŠTK)

Predseda

Jozef Vrtel

Členovia

 • Jozef Králik
 • Miroslav Laš
 • Štefan Grečmal
 • Ladisav Šlapka
 • Jarolsav Mlkvik

Disciplinárna komisia (DK)

Predseda

JUDr. Štefan Tomáš

Členovia

 • Ľubomír Jurišta
 • Rastislav Hajnoš
 • Eduard Halada
 • Miroslav Ježík
 • Peter Strapáč

Trénersko-metodická komisia (TMK)

Predseda

František Mrmus

Členovia

 • Pavol Škorník
 • Petr Sikora
 • Ladislav Kolembus

Komisia rozhodcov (KR)

Predseda

Ján Súhrada

Členovia

 • Peter Moják
 • Richard Halfár
 • Štefan Mihalda
 • Ľubomír Belko
 • Ján Ploštica

Matričná komisia a ISSF (MK)

Predseda

Peter Kubinec

Členovia

 • Stanislav Špila
 • Lenka Rumanová

Hospodárska a ekonomická komisia (HK)

Predseda

Štefan Vojtuš

Členovia

 • Pavol Kuriak
 • Lenka Rumanová

Odvolacia komisia (OK)

Predseda

Ignác Cyprich

Členovia

 • Marián Úkrop
 • Peter Chmúra
 • Anton Varecha
 • Marián Vrtel

Revízna komisia (RK)

Predseda

Miroslav Piják

Členovia

 • Ľubomír Kultán
 • Roman Koniar

Zdravotná komisia (ZK)

Predseda

Jozef Borák

Sekretár odborných komisií

Jozef Jurišta

Futbalové zväzy