VÝZVA PRE AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ KLUBY NA ZÍSKANIE PODPORY NA ZMIERNENIE DOPADOV PANDÉMIE

Fond na podporu športu v piatok 5. 3. 2021 vyhlásil výzvu určenú pre amatérske športové kluby, ktoré budú môcť žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady pandémie COVID-19.

Oprávneným obdobím, na ktoré sa bude pomoc vzťahovať, je marec 2020 až december 2020 a o pomoc môžu žiadať amatérske športové kluby, ktoré splnia podmienky ustanovené výzvou. Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná čiastkou 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov, pričom nárok na príspevok budú mať len kluby s minimálne desiatimi aktívnymi športovcami a výnosmi/príjmami za rok 2019 vo výške minimálne 20 tis. eur. Výška príspevku sa určuje ako 50% oprávnených nákladov klubu za vymedzené obdobie.

Vo výzve je alokovaná čiastka 4 mil. eur a žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 do 15. apríla 2021  priamo Fondu na podporu športu.

Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete TU.

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

 

Futbalové zväzy