Usmernenie k organizácii súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19

Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho

a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy