Úradná správa č. 8 - 22/23

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  od 25.8.2022 do 04.09.2022 v prípade potreby kontaktujte: Ing. Jozef Králik +421 948 643 507, mail: kralik.jozko@gmail.com. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Nedostatky v MFS:
FK LODNO - TJ Slovan Rudinská (neuvedený tréner D) - opakovane, odstupujeme DO
Športový klub Horelica - TJ Slovan Nová Bystrica (neuvedený tréner D) - opodstatnene,(neuvedený tréner H) - opakovane, odstupujeme DO
TJ Olešná - TJ Slovan Podvysoká (neuvedený tréner H) - opakovane, odstupujeme DO
2. Upozorňujeme:
2.1. V MFS je povolený počet striedajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
3. Schvaľujeme:
3.1. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trénera v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
Úsek mládeže:
1.Vzájomná dohoda:
1.1. Športový klub Horelica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2022 o 13.00 hod.
1.2. FK LODNO - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 3.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2022 o 11.00 hod.
1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 1.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.09.2022 o 10.00 hod.(Zmena poradia)
1.4. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 2.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 04.09.2022 o 12.30 hod.(Zmena poradia)
1.5. MŠK Snežnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 02.10.2022 o 12.00 hod.
2. KM schvaľuje striedavé štarty:
Marek Blaskovics (1398577) FK Tatran Turzovka -> TJ Kysučan Korňa
Sebastián Štepka (1445808) ŠK Javorník Makov -> TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Oliver Pavelka (1377089) ŠK Javorník Makov -> TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
4. Schvaľujeme:
4.1. Dohoda spoločné družstvo Kysucký Lieskovec/LODNO - kategória U13
4.2. Dohoda spoločné družstvo LODNO/Kysucký Lieskovec - kategória U15
5. Súťaž prípraviek v kategórii U11:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 31.8.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Lodno),
3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
4. turnaj - termín 21.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
5. turnaj - termín 28.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
6.Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 3.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa),
2. turnaj  - termín 10.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
3. turnaj  - termín 17.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
4. turnaj  - termín 24.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
5. turnaj  - termín 1.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša)
7. ObFZ ŽILINA - dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
11. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 48/1bDP: Miroslav Buček (1227778) TJ Slovan Rudinská. Vylúčený za HNS voči R použitím provokujúceho gesta. DS - pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl. 48/2a od 29.8.2022 (10 eur MZF)
12. DO na základe RS čl. 9 bod 13 udeľuje klubu ŠK Nesluša disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 20 eur, podľa RS čl. 30, bod 8  a bod 11 a čl. 9/1c a čl. 12 DP (7 eur MZF)
13. DO na základe RS čl. 9 bod 13 udeľuje klubu TJ Tatran Oščadnica disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur, podľa RS čl. 30, bod 8 a bod 11 a čl. 9/1c a čl. 12 DP (7 eur MZF)      

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.5:
ObFZ Kysúc zmeny:
IV.liga U15 SO 03.09.2022 10:00 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Beskyd Svrčinovec (R Majtán Daniel za Jantoš Pavol)
Mládež SsFZ zmeny:
II.liga SŽ U15 SO 03.09.2022 10:00 Krasno nad Kysucou - FK Polom Raková ( R Mosor Jozef za Chovanec Miroslav)
V.liga dorast U19 SO 03.09.2022 14:00 ŠK Radoľa - OŠK Baník Stráňavy (AR1  Roštár Ivan za Mindek Jaroslav)
2. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 16.9.2022 o 18.00 na futbalovom štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (12. minútovka) s limitom minimálne 2400 m. Úspešné absolvovanie FP je podmienkou postupu do SsFZ. Zúčastnia sa ho R: Belko D., Chrastina G., Majtan, Novotná, Paštrnák, Trúchly M., Vlček J.
3. Upozorňujeme kluby VII. ligy na povinnosť mať registrovaných 2  aktívnych rozhodcov v klube  v zmysle RS ObFZ 2022/2023 článok 26 bod 1.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Online seminár – prvá pomoc na ihrisku
https://www.youtube.com/watch?v=d0ViCT4y5lo&feature=youtu.be
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Upozorňujeme kluby , že môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.
Návod ako sa prihlásiť a čerpať kredity https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa.

Futbalové zväzy