Úradná správa č. 7 - 22/23

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  od 25.8.2022 do 04.09.2022 v prípade potreby kontaktujte: Ing. Jozef Králik +421 948 643 507, mail: kralik.jozko@gmail.com. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc pre ročník 2022/2023 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke v sekcii Dokumenty. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 28.07.2022 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte ObFZ Kysúc.
2. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Nedostatky v MFS:
TJ Slovan Povina - TJ Slovan Rudinská (neuvedený neskorý začiatok MFS) - odstupujeme KR
TJ Olešná - TJ Slovan Nová Bystrica (neuvedený tréner D a H) - opakovane, odstupujeme DO
TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa (neuvedený tréner D) - opakovane, odstupujeme DO
TJ Tatran Oščadnica - Športový klub Horelica (neuvedený tréner H) - opodstatnene.
2. Upozorňujeme:
2.1. V MFS je povolený počet stredajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
3. Schvaľujeme:
3.1. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trenéra v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
3.2. Žiadosť TJ Olešná o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
3.3. Žiadosť TJ SLOVAN KLOKOČOV o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
3.4. Žiadosť TJ SLOVAN Povina o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
4.Vzájomná dohoda:
4.1. Športový klub Horelica - TJ Slovan Nová Bystrica MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 28.08.2022 o 14.00 hod.(zmena poradia)
Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 04.9.2022.
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 28.8.2022
- I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina je stanovený 28.8.2022
2.Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Skalité - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.08.2022 o 10.00 hod.
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
4.Schvaľujeme:
4.1. Dohoda spoločné družstvo Kysucký Lieskovec/LODNO - kategória U13
4.2. Dohoda spoločné družstvo LODNO/Kysucký Lieskovec - kategória U15
5. Súťaž prípraviek v kategórii U11:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 31.8.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Lodno),
3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
4. turnaj - termín 21.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
5. turnaj - termín 28.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
Podrobné informácie a kontakty na vedúcich družstiev budú zaslané formou uznesenia cez ISSF
6. Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 3.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa),
2. turnaj  - termín 10.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
3. turnaj  - termín 17.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
4. turnaj  - termín 24.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
5. turnaj  - termín 1.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).
Podrobné informácie a kontakty na vedúcich družstiev budú zaslané formou uznesenia cez ISSF
7. ObFZ ŽILINA - dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
8. DO na základe RS čl. 9, bod 13, upozorňuje kluby TJ Slovan Povina a TJ Tatran Oščadnica na povinnosť vyhotoviť videozáznam a nahrať ho do videoarchívu do 48 hodín po odohratí MFS 3. kola VII. ligy hraného dňa 21.08.2022, pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.
9. DO na základe RS čl. 9, bod 13 udeľuje klubom: a) TJ Slovan Nová Bystrica, b)FK Lodno disciplinárne opatrenie – pokutu vo výške 10 eur jednotlivo pre uvedené kluby podľa RS čl. 30, bod 8 a 11 resp. čl. 9/1c a čl. 12. DP  (MZF  7 eur).
10. DO na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č. 6 – 22/23 bod 1, dôrazne upozorňuje kluby na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a to uvádzať vedúceho mužstva, trénera, videotechnika a zdravotníka podľa RS čl. 9 bod 9,12 a SP čl. 40 bod f, pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.4:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga NE 28.8.2022 16:00 TJ SLOVAN KLOKOČOV - TJ Tatran Oščadnica (Makyňa za R Maják)
VII.liga NE 28.8.2022 16:00 TJ Olešná - TJ Slovan Podvysoká (Maják za AR1 Makyňa)
Mládež SsFZ zmeny:
V.liga dorast U19 SO 27.08.2022 zmena UHČ hrá sa o 16:00 FK Lodno - Lietavská Lúčka
III. liga SŽ U15 NE 28.8.2022 10:00 ŠK Radoľa - TJ Hlboké (A) (Vlček Samuel za R Žák Miroslav)
2. KR vyhodnotila sťažnosť ŠK Radoľa zo zápasu 2.kola TJ Slovan Rudinská – ŠK Radoľa ako neopodstatnenú.
3. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 16.9.2022 o 18.00 na futbalovom štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (12. minútovka) s limitom minimálne 2400 m. Úspešné absolvovanie FP je podmienkou postupu do SsFZ. Zúčastnia sa ho R: Belko D., Chrastina G., Majtan, Novotná, Paštrnák, Trúchly M., Vlček J.
4. Upozorňujeme kluby VII. ligy na povinnosť mať registrovaných 2  aktívnych rozhodcov v klube  v zmysle RS ObFZ 2022/2023 článok 26 bod 1.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Online seminár – prvá pomoc na ihrisku
https://www.youtube.com/watch?v=d0ViCT4y5lo&feature=youtu.be
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Upozorňujeme kluby , že môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.
Návod ako sa prihlásiť a čerpať kredity https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa.

Futbalové zväzy