Úradná správa č. 6 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc pre ročník 2022/2023 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke v sekcii Dokumenty. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 28.07.2022 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte ObFZ Kysúc.
2. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Nedostatky v MFS:
TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Tatran Oščadnica - (neuvedený tréner a videotechnik D) -opakovane, odstupujeme DO
TJ SLOVAN KLOKOČOV - TJ Slovan Podvysoká (neuvedený tréner H) -opakovane, odstupujeme DO
TJ Kysučan Korňa - TJ Olešná (neuvedený tréner D a H) - opakovane, odstupujeme DO
FK LODNO - TJ Slovan Povina (neuvedený tréner D) - opakovane, odstupujeme DO
TJ Slovan Rudinská - ŠK Radoľa (neuvedený lekár domácich)
MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica (neskorý začiatok - výpadok internetu)
Športový klub Horelica - FK Polom Raková - (neuvedený tréner D- opodstatnené)
2. Upozorňujeme:
2.1. FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže, povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK).
2.2. V MFS je povolený počet striedajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
3. Schvaľujeme:
3.1. TJ Slovan Povina - TJ Slovan Rudinská MFS 3.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.08.2022 o 14.00 hod.
3.2. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trenéra v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
3.3. Žiadosť TJ Olešná o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
3.4. Žiadosť TJ SLOVAN KLOKOČOV o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
3.5. Žiadosť TJ SLOVAN Povina o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 04.9.2022.
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 28.8.2022
- I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina je stanovený 28.8.2022
2.Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Skalité - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.08.2022 o 10.00 hod.
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
4. KM schvaľuje striedavé štarty:
Milan Vrškový (1423857) ŠK Čierne -> Športový klub Horelica
Peter Zajac (1406828)     ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica
Roman Muzika (1372767)     ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica
5.Súťaž prípraviek v kategórii U11:
Skupina A: FK Tatran Turzovka, TJ Kysučan Korňa, FK Čadca, TJ Slávia Zákopčie, TJ Tatran Krásno nad Kysucou
Skupina B: TJ Beskyd Svrčinovec TJ Slovan Skalité, ŠK Horelica, TJ Tatran Oščadnica, TJ Pokrok Stará Bystrica
Skupina C: ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC A, FK Lodno, ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC B, MŠK Snežnica, ŠK Radoľa
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 31.8.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Lodno),
3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
4. turnaj - termín 21.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
5. turnaj - termín 28.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
Podrobné informácie a kontakty na vedúcich družstiev budú zaslané formou uznesenia cez ISSF
6.Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Skupina A: ŠK Horelica, FK Čadca, TJ Slovan Skalité, TJ Slovan Podvysoká
Skupina B: ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC A, ŠK Nesluša, TJ Slovan Rudinská, MŠK Snežnica, ŠK Radoľa
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 3.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa),
2. turnaj  - termín 10.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
3. turnaj  - termín 17.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
4. turnaj  - termín 24.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
5. turnaj  - termín 1.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).
Podrobné informácie a kontakty na vedúcich družstiev budú zaslané formou uznesenia cez ISSF
ObFZ ŽILINA - zmeny termínov
1.tr.A dorast 2.kolo Zbyňov – Svrčinovec 4.9.2022 o 11:30
1.tr.A dorast 3. kolo Oščadnica – Bytčica 10.9.2022 o 16:00
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
5. DO na základe RS čl.9, bod 13 upozorňuje kluby TJ Slovan Nová Bystrica, FK Lodno, TJ Slovan Rudinská na povinnosť vyhotoviť videozáznam  a nahrať ho do videoarchívu do 48 hod. zo  stretnutí 2. kola VII. ligy hraného dňa 14.8.2022 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.
6. DO na základe RS čl.9 bod 13 udeľuje klubom
a) ŠK Nesluša, b) TJ Olešná disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur jednotlivo pre uvedené kluby podľa RS čl.30 bod 8 a 11 a čl. 9/1c a čl. 12 DP (MFZ 7 eur)
7. DO dáva na vedomie klubom, že pri viacnásobnom nedodržaní nariadení podľa RS čl.9 bod 13 , môže disciplinárna sankcia – pokuta narásť až do výšky 150 eur.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.3 22/23:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga NE 21.08.2022 16:00 TJ Tatran Oščadnica - Športový klub Horelica (Novotná za AR2 Majtán)
VII.liga NE 21.08.2022 16:00 FK Polom Raková - TJ SLOVAN KLOKOČOV (Kačerík za Novotná)
2. Berieme na vedomie oznámenie ŠK Radoľa. Po zhliadnutí videozáznamu KR vyhodnotí dané situácie.
3. Žiadame R a DZ o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou:
a) uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking, alebo na pošte/banke).
b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Nahrať aktuálnu fotografiu– Zaslať žiadosť).
4. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 16.9.2022 o 18.00 na futbalovom štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (12. minútovka) s limitom minimálne 2400 m. Úspešné absolvovanie FP je podmienkou postupu do SsFZ. Zúčastnia sa ho R: Belko D., Chrastina G., Majtan, Novotná, Paštrnák, Trúchly M., Vlček J.
5. KR oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť. Zároveň si môžu do začatia nového súťažného ročníka uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou podania na komisiu KR cez ISSF zástupcom príslušného klubu.
6. Upozorňujeme kluby VII. ligy na povinnosť mať registrovaných 2  aktívnych rozhodcov v klube  v zmysle RS ObFZ 2022/2023 článok 26 bod 1.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  od 25.8.2022 do 04.09.2022 v prípade potreby kontaktujte: Ing. Jozef Králik +421 948 643 507, mail: kralik.jozko@gmail.com
2. Online seminár – prvá pomoc na ihrisku
https://www.youtube.com/watch?v=d0ViCT4y5lo&feature=youtu.be
3. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Upozorňujeme kluby , že môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.
Návod ako sa prihlásiť a čerpať kredity https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa.

Futbalové zväzy