Úradna správa č. 4- 17/18-doplnok

Zo dňa : 04.08.2017

Úsek dospelých:

1.V zmysle čl. 12/3 a 81/1/d SP vylučujeme OŠK Rudina zo súťaže VI. ligy dospelých ObFZ Kysúc.
OŠK Rudina sa v súťažnom ročníku 2017/2018 považuje za vypadávajúce družstvo z VI. ligy,
súťaž VI. liga  bude pokračovať s 13-timi účastníkmi, družstvá vyžrebované OŠK Rudina budú
mať v daný termín voľno.Prípad odstupujeme DK ObFZ Kysúc.
2. Berieme na vedomie žiadosť TJ KYSUČAN OCHODNICA a na základe doloženej správy ŠTK rúší
MFS 1.kola VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi
TJ SLOVAN NOVÁ BYSTRICA - TJ KYSUČAN OCHODNICA,podla RS 2017/18 čl.17/e.
Zároveň je potrebné poslať vzájomnú dohodu.

Futbalové zväzy