Úradná správa č. 44 - 23/24

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV na svojom zasadnutí dňa 05.06.2024 o.i. schválil:
1.Žiadosti o dotácie na vybrané turnaje mládeže:
TJ Kysučan Korňa U15 -250 €
MŠK Snežnica U9 - 250 €
OŠK Rudina U11 - 250 €
FK Tatran Turzovka U15 - 250 €
FK Čadca U9, U11, U13, U15- 500 €
2. Termín a program aktívu ŠTK dňa 28.06.2024 o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.
3. Termín a program letného doškoľovacieho seminára R a DZ ObFZ Kysúc dňa 26.07.2024 o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.
4. Organizačné zabezpečenie turnaja prípraviek dňa 09.06.2024 v Kysuckom Novom Meste.
Zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Aktuálne informácie.
3. Aktuálny stav priebehu súťaží ObFZ Kysúc.
4. Termíny dekorácie víťazov súťaží ObFZ Kysúc.
5. Závery z pracovného stretnutia zástupcov ObFZ Kysúc a ObFZ Žilina.
6. Príprava rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2024/2025.
7. Správa HK o platobnej disciplíne.
8. Vyhodnotenie turnajov výberov ObFZ Kysúc.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2024/2025 sa uskutoční dňa 28.06.2023 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2024/2025, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 7.6.2024 do 23.06.2023.
V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.
3. Začiatok nového súťažného ročníka dospelých 2024/2025 VII. ligy QUICK SPORT je stanovený na 3.-4.08.2024.
4. Informujeme FK VII. ligy , že v prípade ak prihlásených družstiev v súťažnom ročníku 2024/2025 bude menší ako 15, tak sa odohrá dvojkolovým systémom doma-von, každý s každým.
V prípade ak prihlásených družstiev v súťažnom ročníku 2024/2025 bude 15 alebo väčší ako 15, pokračuje sa rovnako ako v súťažnom ročníku 2023/2024.
5. Schvaľujeme:
5.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o postup dňa 08.06.2024 o 17.00 hod.   
6. Vzájomná dohoda:
6.1. FK VADIČOV - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 08.06.2024 o 16.00 hod.
6.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 15.06.2024 o 16.00 hod.                                        
7. Upozorňujeme:
7.1. FK hrajúce VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie na nesprávne údaje v tabuľke. Konkrétne FK Polom Raková - 19b a skóre 33/13. TJ SLOVAN KLOKOČOV - 11b a skóre 15/27
7.2. Dávame do pozornosti FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 budeme akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF.
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Slovan Podvysoká MFS 21. kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.06.2024 o 17.00 hod.
2. Schvaľujeme:
2.1. TJ Kysučan Korňa - Futbalový klub Čadca MFS 20. kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 08.06.2024 o 14.30 hod.
3. Upozorňujeme:
3.1. Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Kysúc v súťaži I. A2B TRIEDA DORAST ObFZ Žilina po splnení všetkých podmienok postupuje priamo do súťaží riadených SsFZ.RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.18/b
4. Žiadame FK hrajúce súťaž prípraviek (všetky kategórie) aby si skontrolovali uzatvorenie ZoS formou laik.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
59. Vylúčený po 2 ŽK: disciplinárna sankcia- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS, podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2, 3 DP Dávid Ľuptovec (1356830) ŠK Horelica od 03.06.2024 (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.28:
VII.liga QUICK SPORT NE 09.06.2024 17:00 TJ Kysučan Ochodnica – TJ Beskyd Svrčinovec (R Petrák za Elsner)
VII.liga QUICK SPORT NE 09.06.2024 17:00 FK Lodno – TJ Tatran Oščadnica (platí pôvodná nominácia, ale bez DZ)
VII.liga QUICK SPORT NE 09.06.2024 17:00 TJ Olešná – ŠK Radoľa (R Elsner za Petrák)
I.A2B trieda dorast U19 SO 08.06.2024 14:30 TJ Tatran Oščadnica – TJ Kolárovice (AR1 Jedinák za Roštár)
2. Za nespĺňanie počtu klubových rozhodcov KR odstupuje DK družstvá: TJ Kysučan Korňa -1, TJ Tatran Oščadnica -2, TJ Kysučan Ochodnica -1, TJ Beskyd Svrčinovec -1, ŠK Radoľa -2, FK Polom Raková -1, TJ Slovan Rudinská -2, TJ Slovan Klokočov -2, FK Lodno -2, TJ Slovan Povina -2, Športový klub Horelica -2, MŠK Snežnica -2, FK Vadičov -1
3. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac máj prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 14.06.2024. Dochádzka za máj tu.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy