Úradná správa č. 43 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Schvaľujeme:
1.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o postup dňa 08.06.2024 o 17.00 hod.   
2. Vzájomná dohoda:
2.1. FK VADIČOV - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 08.06.2024 o 16.00 hod.
2.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 15.06.2024 o 16.00 hod.  
3. Informujeme:
3.1. Žiadosť o zmenu termínu posledného 8.kola ŠK Radoľa bude schválená podľa RS čl.2/2.                                           
4. Upozorňujeme:
4.1. FK hrajúce VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie na nesprávne údaje v tabuľke. Konkrétne FK Polom Raková - 18b a skóre 31/11. TJ SLOVAN KLOKOČOV - 11b a skóre 12/22
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Slovan Podvysoká MFS 21. kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.06.2024 o 17.00 hod.
1.2. MŠK Snežnica - Futbalový klub Čadca MFS 14.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 02.06.2024 o 14.30 hod.
1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 14.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 01.06.2024 o 12.00 hod.
2. Schvaľujeme:
2.1. TJ Kysučan Korňa - Futbalový klub Čadca MFS 20. kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 08.06.2024 o 14.30 hod.
3. Upozorňujeme:
3.1. Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Kysúc v súťaži I. A2B TRIEDA DORAST ObFZ Žilina po splnení všetkých podmienok postupuje priamo do súťaži riadených SsFZ.RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.18/b
3.2. Funkcionárov FK, že ostaršenie hráča treba vkladať v elektronickej podobe cez systém ISSF.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke : htps//futbalsfz.sk/ ostarsenie hraca – v – ISSF/.
3.3. FK hrajúce súťaž prípraviek U11, prípraviek U9 a prípraviek U7 aby si skontrolovali uzatvorenie ZoS formou laik, podmienka pre úspešné čerpanie kreditov.
4. Žiadame FK hrajúce súťaž prípraviek (všetky kategórie), v prípade nepriaznivých poveternostných podmienkach nahlásili zmenu termínu po vzájomnej dohode na emailovú adresu : lacoslapka@gmail.com.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
55. DO na základe zápisu zo MFS IV. ligy U15 medzi TJ Kysučan Korňa - ŠK Horelica hraného dňa 26.5.2024, udeľuje disciplinárne opatrenie - pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9/9 RS, čl. 40 bod f a čl. 9/1c DP klubu TJ Kysučan Korňa (neuvedený tréner) (7 eur MZF)
56. DS po 5 ŽK: Roman Dubeň (1338687) ŠK Radoľa. DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5a DP od 27.5.2024. (10 eur MZF)
57. DO na základe zápisu podľa čl. 71/3 a,b,d DP z MFS VII. ligy medzi TJ Kysučan Ochodnica - TJ Kysučan Korňa hraného dňa 26.5.2024 udeľuje disciplinárnu sankciu klubu TJ Kysučan Ochodnica za porušenie povinnosti organizátora stretnutia podľa čl. 57/1a DP. DS - pokuta vo výške 50 eur podľa čl. 57/2, čl. 12 a čl. 9/1c DP (7 eur MZF)
58. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ upúšťa od disciplinárnej sankcie z ÚS č. 42-23/24 bod 54/h,j pre klub TJ Slovan Povina

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.27:
VII.liga QUICK SPORT NE 02.05.2024 17:00 TJ Kysučan Korňa – FK Lodno (AR1 Cisárik za Trúchly M.)
VII.liga QUICK SPORT NE 02.05.2024 17:00 MŠK Snežnica – FK Polom Raková (R Maják za Cisárik, AR1 Žák za Maják, bez AR2)
Mládež SsFZ zmeny:
3.liga žiaci TJ Tatran Oščadnica – TJ Slovan Skalité zmena hracieho dňa PO 3.6.2024 o 16:00 (ostáva pôvodná delegácia Elsner Patrik)
3.liga žiaci TJ Slovan Nová Bystrica – ŠK Čierne zmena hracieho dňa PI 7.6.2024 o 16:30 (ostáva pôvodná delegácia Makyňa Lukáš)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy