Úradná správa č. 42 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Schvaľujeme:
1.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o postup dňa 08.06.2024 o 17.00 hod.   
2. Vzájmná dohoda:
2.1. FK VADIČOV - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 08.06.2024 o 16.00 hod.
2.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 15.06.2024 o 16.00 hod.  
3. Informujeme:
3.1. Žiadosť o zmenu termínu posledného 8.kola ŠK Radoľa bude schválená podľa RS čl.2/2.                                           
4. Upozorňujeme:
4.1. FK hrajúce VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie na nesprávne údaje v tabuľke. Konkrétne FK Polom Raková - 17b a skóre 30/10. TJ SLOVAN KLOKOČOV - 11b a skóre 12/18
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. Športový klub Horelica - Futbalový klub Čadca MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 25.05.2024 o 13.00 hod.
1.2. MŠK Snežnica - Futbalový klub Čadca MFS 14.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 02.06.2024 o 14.30 hod.
1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 14.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 01.06.2024 o 12.00 hod.
2. Schvaľujeme:
2.1. TJ Kysučan Korňa - Futbalový klub Čadca MFS 20. kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 08.06.2024 o 14.30 hod.
3. Upozorňujeme:
3.1. Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Kysúc v súťaži I. A2B TRIEDA DORAST ObFZ Žilina po splnení všetkých podmienok postupuje priamo do súťaži riadených SsFZ.RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.18/b
3.2. Funkcionárov FK, že ostaršenie hráča treba vkladať v elektronickej podobe cez systém ISSF.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke : htps//futbalsfz.sk/ ostaršenie hraca – v – ISSF/.
3.3. FK hrajúce súťaž prípraviek U11, prípraviek U9 a prípraviek U7 aby si skontrolovali uzatvorenie Zos formou laik, podmienka pre úspešné čerpanie kreditov.
4. Žiadame FK hrajúce súťaž prípraviek (všetky kategórie), v prípade nepriaznivých poveternostných podmienkach nahlásili zmenu termínu po vzájomnej dohode na emailovú adresu : lacoslapka@gmail.com.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
51. DS po 5 ŽK: disciplinárna sankcia- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS, podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5a DP od 20.05.2024:
a) Marian Marčan (1181234) ŠK Radoľa (10 eur MZF)
b) Samuel Katrenčin (1362395) FK Lodno (10 eur MZF)
c) Erik Borák (1374934) FK Lodno (10 eur MZF)
d) Jakub Urbánek (1341932) TJ Beskyd Svrčinovec (10 eur MZF)
52. DS po 2 ŽK: disciplinárna sankcia- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS, podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2, 3 DP Štefan Malík (1320069) TJ Slovan Rudinská od 20.05.2024 (10 eur MZF)
53. Vylúčený po ČK: disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 48/1c Marek Luciak (1199754) TJ Slovan Rudinská vylúčený za HNS – hrubá urážka hlavného rozhodcu . DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne nepodmienečne podľa čl. 48/2b DP (10 eur MZF)
54. DO na základe RS čl. 9 bod 13 udeľuje disciplinárne opatrenie podľa čl. 9/1c,12 DP zo stretnutí 1. až 4. kola nadstavby VII. ligy ObFZ . DO – pokuta vo výške 30 eur sa udeľuje klubom:
a) 1.kolo - Športový klub Nesluša (7 eur MZF)
b) 1.kolo - TJ Slovan Rudinská(7 eur MZF)
c) 1.kolo - TJ Olešná(7 eur MZF)
d) 2.kolo - FK Polom Raková(7 eur MZF)
e) 2.kolo - FK LODNO(7 eur MZF)
f) 2.kolo - TJ Kysučan Ochodnica (A) (7 eur MZF)
g) 3.kolo - TJ SLOVAN KLOKOČOV(7 eur MZF)
h) 3.kolo - TJ Slovan Povina(7 eur MZF)
i) 3.kolo - TJ Slovan Rudinská(7 eur MZF)
j) 4.kolo - TJ Slovan Povina(7 eur MZF)
k) 4.kolo - TJ Olešná(7 eur MZF)
l) 4.kolo - TJ Kysučan Ochodnica (A) (7 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.26:
VII.liga QUICK SPORT NE 26.05.2024 17:00 TJ Kysučan Ochodnica – TJ Kysučan Korňa (AR1 Staš za Špalek A., Rábik za Kačerik)
VII.liga QUICK SPORT NE 26.05.2024 17:00 TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Slovan Rudinská (AR1 Kačerik za Suzska)
VII.liga QUICK SPORT NE 26.05.2024 17:00 TJ Tatran Oščadnica – ŠK Radoľa (AR1 Špalek A. za Staš, AR2 Suzska za Rábik)
VII.liga QUICK SPORT NE 26.05.2024 14:00 TJ Slovan Klokočov – Športový klub Nesluša (R Jantoš za Fonš)
VII.liga QUICK SPORT NE 26.05.2024 17:00 FK Polom Raková – FK Vadičov (R Fonš za Jantoš)
IV.liga U15 QUICK SPORT NE 26.05.2024 10:00 TJ Slovan Podvysoká – TJ Beskyd Svrčinovec (R Jantoš za Fonš)
IV.liga U15 QUICK SPORT NE 26.05.2024 10:00 TJ Kysučan Korňa – Športový klub Horelica (R Fonš za Kapusniak)
IV.liga U15 QUICK SPORT NE 26.05.2024 10:00 TJ Snaha Zborov nad Bystricov – FK Čadca B (R Makyňa za Škola)
IV.liga U13 QUICK SPORT SO 25.05.2024 13:00 Športový klub Horelica – FK Čadca B (R Žák za Škola)
IV.liga U13 QUICK SPORT NE 26.05.2024 12:00 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – MŠK Snežnica (R Fonš za Jantoš)
Mládež SsFZ zmeny:
V.liga dorast U19 SO 25.05.2023 14:00 SK Čierne – FK Rajec (AR1 Belko Dávid za Kolesnáč)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy