Úradná správa č. 42 - 22/23


Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2023/2024 sa uskutoční dňa 30.06.2023 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ.


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 4.6.- 25.6.2023.
2. Nariaďujeme:
2.1. Odohrať MFS medzi TJ SLOVAN KLOKOČOV - Športový klub Nesluša 5.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 06.06.2023 (utorok) o 17.30 hod.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. FK LODNO - TJ Slovan Nová Bystrica  MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 03.06.2023 o 16.00 hod.
3.2.TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 10.06.2023 o 16.00 hod.

Úsek mládeže:
1. Informujeme FK hrajúce súťaž 1. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina o termínoch barážových stretnutí.
- 1. MFS 14.6.2023 (streda).
- 2. MFS 18.6.2023 (nedeľa)
Vyššie umiestnené družstvo v tabuľke, bude mať v 1. MFS výhodu domáceho prostredia.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Kysučan Korňa - FK LODNO MFS 14.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.06.2023 o 10.00 hod.
2.2. Športový klub Horelica - TJ Slovan Skalité MFS 17.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2023 o 17.00 hod.
2.3. TJ Beskyd Svrčinovec – MŠK Snežnica  MFS 14.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.06.2023 o 16.00 hod.
3. V zmysle čl. 82/1b SP ukladáme herné dôsledky TJ Slovan Podvysoká– vyhlásením kontumácie v stretnutí IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc medzi  MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká a priznávame podľa SP čl. 11/2 MŠK Snežnica 3 body a skóre 3:0.Prípad odstupujeme na DO
4. Schvaľujeme:
4.1. ZoS vytvorený R-laik v MFS medzi TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa 13.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc
5. Upozorňujeme:
5.1. FK, že všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú FK riadiacim komisiám podaním v ISSF „Zápis o stretnutí – Žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy stretnutia“. Podľa RS ObFZ 2022/2023 Kysúc čl.17/8
Zmena termínu turnaja prípraviek v kategórií U11 a U9 je potrebné podať cez podanie na riadiacu komisiu.
5.2. FK v prípade odloženia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti sú povinný informovať delegované osoby, podľa RS ObFZ Kysúc 2022/2023 čl. 5/6
5.3. FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
72. DO na základe zápisu zo stretnutia U15 , hraného dňa  26.5.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubu TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (MZF 7 eur)
73. DS – po 5 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a DP na 1MFS od 29.5.2023:
a) Peter Repák (1263913) ŠK Nesluša (MZF 10 eur)
b) Matej Ganišin (1229100) TJ Tatran Oščadnica (MZF 10 eur)
c) Erik Borák (1374934) FK Lodno (MZF 10 eur)
74. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ z ÚS č. 42 -22/23 bod 3, udeľuje DS klubu TJ Slovan Podvysoká podľa čl. 9/1c – pokuta vo výške 30 eur podľa čl. 59 DP a čl. 27/2 RS (MZF 10 eur)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac máj prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 16.06.2023. Dochádzka za máj tu.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy