Úradná správa č. 42 - 21/22

ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV dňa 01.06.2022 na svojom zasadnutí o.i.
Schválil:
1. Návrh komisie rozhodcov na postup do súťaží SsFZ rozhodcov: Miroslav Drahňák , Norbert Chrastina , Samuel Vlček.
2. Termín a program aktívu ŠTK dňa 01.07.2022 o 17:00 v MM aréne v Krásne nad Kysucou.
3. Organizáciu dekorácií víťazov jednotlivých kategórií.
VV ObFZ Kysúc zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Aktuálne informácie zo SsFZ , SFZ.
3. Priebežné hodnotenie súťaží ObFZ Kysúc.
4. Prípravu rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2022/2023.
5. Pripravenosť súťažného ročníka 2022/2023.
6. Správu HK o platobnej disciplíne  futbalových klubov.
7. Vyhodnotenie medzi oblastného turnaja výberov ročníka 2010.
8. Pripravenosť kurzu trénerov licencie UEFA C.
9. Organizáciu turnaja prípraviek 18.06.2022 v Krásne nad Kysucou.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2022/2023, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 4.6.- 20.6.2021.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informačný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený dňa 1.7.2022 o 17.00 hod. v priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou.
Úsek dospelých
1. V zmysle čl. 82/1b SP ukladáme herné dôsledky OŠK Rudina– vyhlásenie kontumácie v stretnutí 18.kola VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc, TJ Slovan Povina - OŠK Rudina a priznávame podľa SP čl. 11/2 TJ Slovan Povina 3 body a skóre 3:0.
Podľa SP č.12/1  ak družstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka, riadiaci orgán súťaže ho zo súťaže vylúči. ŠTK anuluje všetky dosiahnuté výsledky OŠK Rudina.  Družstvá vyžrebované s OŠK Rudina budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupujeme DK ObFZ Kysúc.
2. V zmysle čl. 82/1b SP ukladáme herné dôsledky  TJ Štart Dunajov– vyhlásením kontumácie v stretnutí 18.kola VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc, MŠK Snežnica - TJ Štart Dunajov a priznávame podľa SP čl. 11/2 MŠK Snežnica 3 body a skóre 3:0.
Podľa SP č.12/1  ak družstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka, riadiaci orgán súťaže ho zo súťaže vylúči. ŠTK anuluje všetky dosiahnuté výsledky TJ Štart Dunajov. Družstvá vyžrebované s TJ Štart Dunajov budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupujeme DK ObFZ Kysúc.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. MŠK Snežnica - FK LODNO MFS 20.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.06.2022 o 18.00 hod.
3.2. MŠK Snežnica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 21.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 18.06.2022 o 16.00 hod.
3.3. TJ Snaha Zborov nad Bystricou - Športový klub Nesluša MFS 21.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.06.2022 o 17.00 hod.
3.4. Športový klub Nesluša - FK Polom Raková  MFS 22.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 18.06.2022 o 17.00 hod.
Úsek mládeže
1. Vzájomná dohoda:
1.1. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 13.00 hod.
1.2. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 15.00 hod.
1.3. FK LODNO - MŠK Snežnica 13.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 03.6.2022 o 17.30 hod.
1.4. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká 13.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 19.6.2022 o 10.00 hod.
1.5. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká 14.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.06.2022 o 17.00 hod.
1.6. FK LODNO - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec 14.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 04.06.2022 o 13.00 hod. (HP Svrčinovec)
1.7. TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica 14.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.06.2022 o 17.00 hod.
2. Informujeme:
2.1. Dňa 18.06.2022 o 9.00 hod. HP umelá tráva Krásno nad Kysucou sa uskutoční turnaj prípraviek vo vekovej kategorií U11 a U9. Informáciu o zúčastnení sa turnaja zasielajte podaním cez ISSF na komisiu ŠTK, e-mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk alebo telefonicky  +421 908 934 081. Informácie o turnaji - kontakt Michal Pagáč tel.č.+421 907 193 096. Termín prihlásenia do 13.6.2022.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
37. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP František Bytčanek (1199739) TJ Slovan Podvysoká od 30.5.2022 (10 eur MZF)
38. Do na základe odstúpenia ŠTK, podľa čl. 9/1c DP a RS 27/11, ukladá klubu TJ Štart Dunajov disciplinárnu sankciu podľa čl. 12/1,6 DP – pokuta vo výške 500 eur. (7 eur MFZ)
39. Do na základe odstúpenia ŠTK, podľa čl. 9/1c DP a RS 27/11, ukladá klubu OŠK Rudina disciplinárnu sankciu podľa čl. 12/1,6 DP – pokuta vo výške 500 eur. (7 eur MFZ)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.24:
VI.liga NE 05.06.2022 17:00 ŠK Radoľa - FK Polom Raková (Chrastina N. za AR2 Krenželák)
VII.liga PI 10.06.2022 18:00 MŠK Snežnica - FK LODNO (Paštrnák za AR2 Belko D.)
IV. liga U15 NE 05.06.2022 10:00 TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká (Vlček J. - preložené na 19.06. 10:00)
VI. liga U19 SO 04.06.2022 13:00 FK LODNO - TJ Beskyd Svrčinovec (Zmena HP – hrá sa na Svrčinovci, nové obsadenie Cisárik, Sikora)
Prípravka U11 03.06.2022 16:30 HP Horelica (Paštrnák)
2. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac máj prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.6.2022. Dochádzka za máj tu.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch september až november 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy