Úradná správa č. 41 - 23/24


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Schvaľujeme:
1.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o postup dňa 08.06.2024 o 17.00 hod.   
2. Vzájmná dohoda:
2.1. FK VADIČOV - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 08.06.2024 o 16.00 hod.  
3. Informujeme:
3.1. Žiadosť o zmenu termínu posledného 8.kola ŠK Radoľa bude schválená podľa RS čl.2/2.                                           
4. Upozorňujeme:
4.1. FK hrajúce VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie na nesprávne údaje v tabuľke. Konkrétne FK Polom Raková - 17b a skóre 29/7. TJ SLOVAN KLOKOČOV - 10b a skóre 10/16
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. Športový klub Horelica - Futbalový klub Čadca MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 25.05.2024 o 13.00 hod.
1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 16.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 17.05.2024 o 16.00 hod.
1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 14.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 01.06.2024 o 12.00 hod.
1.4. Športový klub Nesluša - Športový klub Horelica MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 16.05.2024 o 17.00 hod.
2.Schvaľujeme:
2.1. TJ Kysučan Korňa - Futbalový klub Čadca MFS 20.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 08.06.2024 o 14.30 hod.
3. Upozorňujeme:
3.1. Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Kysúc v súťaži I. A2B TRIEDA DORAST ObFZ Žilina po splnení všetkých podmienok postupuje priamo do súťaži riadených SsFZ.RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.18/b
3.2. Funkcionárov FK, že ostaršenie hráča treba vkladať v elektronickej podobe cez systém ISSF.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke : htps//futbalsfz.sk/ ostaršenie hraca – v – ISSF/.
3.3. FK hrajúce súťaž prípraviek U11, prípraviek U9 a prípraviek U7 aby si skontrolovali uzatvorenie Zos formou laik, podmienka pre úspešné čerpanie kreditov.
4. Žiadame FK hrajúce súťaž prípraviek (všetky kategórie) aby v prípade nepriaznivých poveternostných podmienkach nahlásili zmenu termínu po vzájomnej dohode na emailovú adresu : lacoslapka@gmail.com

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
48. DS po 5 ŽK: disciplinárna sankcia- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS, podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5b DP od 13.05.2024:
a)Matej Kubaščík (1299912) FK Vadičov (10 eur MZF)
b)Michal Mičenec (1187891) TJ Slovan Rudinská (10 eur MZF)
49. DO na základe ZoS z MFS IV. ligy U15 medzi TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa hraného dňa 12.05.2024 udeľuje disciplinárne opatrenie - pokuta vo výške 10 eur za nesplnenie povinnosti podľa čl. 9/9, RS čl.40 bod f a čl. 9/1 c DP klubu TJ Kysučan Korňa (neuvedený tréner) (7 eur MZF)
50. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ udeľuje klubu ŠK Horelica disciplinárne opatrenie podľa čl. 9/1c, čl.12 a čl. 59 DP a čl. 16 a čl. 27/2 RS – pokuta 10 eur vo výške 35 eur pre ObFZ Kysúc za nenastúpenie na MFS a 100 eur ako náhrada nákladov pre súpera.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.25:
VII.liga QUICK SPORT NE 19.05.2024 17:00 TJ Kysučan Ochodnica – TJ Tatran Oščadnica (AR2 Kapusniak za Rábik)
VII.liga QUICK SPORT NE 19.05.2024 17:00 FK Lodno – TJ Beskyd Svrčinovec (R Elsner za Jantoš)
VII.liga QUICK SPORT NE 19.05.2024 17:00 TJ Kysučan Korňa – ŠK Radoľa (AR1 Rábik za Kapusniak)
VII.liga QUICK SPORT NE 19.05.2024 17:00 Športový klub Horelica – Športový klub Nesluša (R Špalek A. za Suzska, AR1 Suzska za Špalek A.)
VII.liga QUICK SPORT NE 19.05.2024 17:00 TJ Slovan Povina – FK Polom Raková (R Jantoš za Elsner)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy