Úradná správa č. 39 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Vzájomná dohoda:
1.1. Športový klub Nesluša - FK Polom Raková MFS 3.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 12.05.2024 o 16.30 hod. (zmena poradia)                                                  
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Futbalový klub Čadca MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.05.2024 o 12.00 hod.
1.2. Športový klub Nesluša - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.05.2024 o 17.30 hod.
1.3. Športový klub Horelica - Futbalový klub Čadca MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 25.05.2024 o 13.00 hod.
1.4. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - Futbalový klub Čadca MFS 10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.05.2024 o 10.00 hod.
2. Upozorňujeme:
2.1. Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Kysúc v súťaži I. A2B TRIEDA DORAST ObFZ Žilina po splnení všetkých podmienok postupuje priamo do súťaži riadených SsFZ.RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.18/b
2.2. Funkcionárov FK, že ostaršenie hráča treba vkladať v elektronickej podobe cez systém ISSF.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke : htps//futbalsfz.sk/ ostaršenie hraca – v – ISSF/.
2.3. FK hrajúce súťaž prípraviek U11, prípraviek U9 a prípraviek U7 aby si skontrolovali uzatvorenie Zos formou laik, podmienka pre úspešné čerpanie kreditov.
3. Žiadame FK hrajúce súťaž prípraviek (všetky kategórie) aby v prípade nepriaznivých poveternostných podmienkach nahlásili zmenu termínu po vzájomnej dohode na emailovú adresu : lacoslapka@gmail.com
4. Najbližšie termíny v súťaži prípraviek:
Termíny jarnej časti:
Turnaj  U7
- termín 8.5.2024 (HP Nesluša)
- termín 12.5.2024  (HP Radoľa)
Turnaj U9
- termín 3.5.2024 (HP Podvysoká)
- termín 4.5.2024 (HP Snežnica)   
Turnaj U11
- termín 08.05.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP Krásno nad Kysucou), Skupina D (HP Nesluša)

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
42. DS po 9 ŽK: Vladimír Olšovský (1326285) TJ Slovan Klokočov. DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS, podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5b DP od 29.4.2024 (10 eur MZF)
43. DO na základe zápisu zo stretnutia IV. ligy U15 medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou hraného dňa 27.4.2024 udeľuje disciplinárne opatrenie - pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinností podľa čl. 9/9 RS, čl. 40 bod f a čl.9/1c DP.  Klubu TJ Kysučan Korňa (neuvedený tréner) (7 eur MZF)
44. DO na základe správy odbornej komisie (KR ObFZ) a odstúpení na DK ObFZ,udeľuje disciplinárnu sankciu podľa čl.71/1, 3e, 5b DP - pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.5.2024 hráčovi TJ Kysučan Korňa - Michal Učník (1199507) za disciplinárne previnenie zo stretnutia 1.kola nadstavby VII.ligy medzi TJ Kysučan Korňa a TJ Kysučan Ochodnica, hraného dňa 28.4.2024, podľa čl.9/2b2 a čl.37/2,3 DP. (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.23:
VII.liga QUICK SPORT NE 05.05.2024 14:00 TJ Slovan Klokočov – TJ Slovan Povina(R Suzska za Cisárik)
VII.liga QUICK SPORT NE 05.05.2024 16:30 FK Polom Raková – MŠK Snežnica (R Cisárik za Suzska)
I.A2B trieda dorast U19 SO 04.05.2024 16:30 TJ Slovan Podvysoká – TJ Tatran Oščadnica (R Belko D. za Cisárik, AR1 Cisárik za Belko Dávid)
IV.liga U13 QUICK SPORT TJ Beskyd Svrčinovec – FK Čadca B (zmena hracieho času 05.05.2024 z pôvodne 13:00 na 10:00, platí pôvodná delegácia: R Fonš)
SsFZ
V.liga dorast sk. A U19 SO 04.05.2024 14:00 ŠK Javorník Makov – TJ Slovan Skalité (R Vlček Juraj za Belko Dávid, AR1 Belko Dávid za Cisárik Štefan)
2. KR vyhodnotila sťažnosť TJ Kysučan Ochodnica ako opodstatnenú. R mal udeliť domácemu hráčovi č.17 ŽK za riskantné kopnutie a následne ČK po druhej ŽK. Rozhodca bude riešený podľa "Zásad pre činnosť R a DZ". Hráča domácich Michal Učník (1199507) odstupujeme na doriešenie DK.
3. Na webovej stránke ObFZ Kysúc v časti Rozhodcovia, tréneri a delegáti / Dokumenty pre R a DZ / Popis priestupkov.pdf je zavesený popis priestupkov ŽK a ČK. Doporučujeme si to R a DZ vytlačiť a podľa toho správne vypisovať do zápisov. Pripomíname, že v okresných súťažiach sa uvádza iba popis ČK, v súťažiach (SsFZ mládež) treba uvádzať aj popis ŽK.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
Nominácia výberu SsFZ 2010 „GRASSROOTS“ ObFZ Žilina, ObFZ Čadca na kontrolný zraz – výberový zápas (1PZ) v Kysuckom novom Meste dňa 07. mája 2024 (utorok) o 8:30 hod.
https://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/SsFZ_2010_ZA_CA_nomin%C3%A1cia_KZ_KNM_07.05.2024.pdf
Nominácia výberu SsFZ 2011 „GRASSROOTS“ ObFZ Žilina, ObFZ Čadca na kontrolný zraz – výberový zápas (1PZ) v Kysuckom novom Meste dňa 07. mája 2024 (utorok) o 12:00 hod.
https://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/SsFZ_2011_ZA_CA_nomin%C3%A1cia_KZ_KNM_07.05.2024.pdf

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2024, žiadosti predložiť do 15.5.2024 (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy