Úradná správa č. 39 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1.Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 4.6.- 25.6.2023.
2. Schvaľujeme:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 10.06.2023 o 14.00 hod.
2.2. TJ Slovan Nová Bystrica - MŠK Snežnica  MFS 5.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 21.05.2023 o 14.00 hod.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie - zmena poradia
3.2. FK LODNO - TJ Slovan Nová Bystrica  MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 03.06.2023 o 16.00 hod.
3.3. ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa  MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o postup  dňa 27.05.2023 o 17.00 hod.

Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Slovan Skalité - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 11.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.05.2023 o 10.00 hod.
1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica MFS 12.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.05.2023 o 17.00 hod.
2. Upozorňujeme:
2.1. FK ,že všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú FK riadiacim komisiám podaním v ISSF „Zápis o stretnutí – Žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy stretnutia“. Podľa RS ObFZ 2022/2023 Kysúc čl.17/8
Zmena termínu turnaja prípraviek v kategórií U11 a U9 je potrebné podať cez podanie na riadiacu komisiu.
2.2. FK v prípade odloženia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti sú povinný informovať delegované osoby, podľa RS ObFZ Kysúc 2022/2023 čl. 5/6
2.3. FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.
3. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U11:
6. turnaj  - termín 26.4.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou - zmena poradia HP - 1), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
7. turnaj - termín 3.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa zmena 10.5.2023), Skupina B (HP Horelica - zmena poradia HP - 2), Skupina C (HP Nesluša - zmena 10.5.2023),
8. turnaj - termín 17.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Svrčinovec -zmena poradia HP - 2), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
9. turnaj - termín 31.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa - zmena 30.5.2023),
10. turnaj - termín 14.6.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie - zmena poradia HP - 1), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
4. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U9:
6. turnaj  - termín 29.4.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa - zmena 30.4.2023),
7. turnaj  - termín 6.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca - oprava 13.5.2023), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
8. turnaj  - termín 20.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
9. turnaj  - termín 3.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
10. turnaj  - termín 17.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
60. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3  DP – Michal Zubarik (1316084) TJ Slovan Podvysoká  , od 08.05.2023 (MZF 10 eur)
61.  DO na základe zápisu zo stretnutí U13 a U15 , hraných v dňoch  3.5.2023 6.5.2023 a 7.5.2023  udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubom:  
a) TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (U13) (MZF 7 eur)
b) TJ Slovan Skalité (U13) (MZF 7 eur)
c) TJ Kysučan Korňa (U15) (MZF 7 eur)
d) MŠK Snežnica (U15 ) (MZF 7 eur)
e) TJ Slovan Podvysoká (U15) (MZF 7 eur)
62. DO na základe RS čl. 9 bod 13 udeľuje disciplinárne opatrenie vo výške 20 eur za neplnenie povinnosti podľa RS čl. 30 bod 8 a 11 a DP čl. 9/1c a č.12 klubom:
a) TJ Kysučan Ochodnica (14. kolo ) (MZF 7 eur)
b) TJ Slovan Klokočov  (13. kolo )
c) TJ Slovan Nová Bystrica (14. kolo )
d) TJ Slovan Rudinská (1. kolo nadstavby )
e) TJ Slovan Klokočov  (2. kolo nadstavby) (MZF 7 eur)
f) TJ Slovan Rudinská (3. kolo nadstavby ) (MZF 7 eur)
g) TJ Slovan Nová Bystrica (3. kolo nadstavby ) (MZF 7 eur)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.20:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga SO 13.05.2023 16:30 TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica (AR2 Petrák za Číšecký)
VII.liga NE 14.05.2023 16:30 Športový klub Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica (R Elsner za Makyňa)
II.liga U15 NE 14.05.2023 10:00 FK Tatran Turzovka - FK Predmier (R Belko Ľ. za Vlček J.)
III.liga U15 SO 13.05.2023 10:00 TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Nová Bystrica (R Belko D. za Makyňa)
V.liga dorast SO 13.05.2023 14.00 ŠK Čierne - TJ Horný Hričov (AR1 Jedinák za Makyňa)
2. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.5.2023 o 16:00 hod. R Miloš Štrba.
3. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" / "P" sa bude konať 30.6.2023 (piatok) v Penzióne Motýľ, Liptovská Teplá č.442. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A", resp. o predĺženie licencie "P" sa môžu prihlasovať u p. Pavla Páchnika - sekretára KD SFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 31.5.2023.
Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 100 € za licenciu "A", resp. 250 € za licenciu "P" na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
N O M I N Á C I A výberu OBFZ Kysúc ročník 2011 - výber „Kysúc“ na kontrolný zraz (KZ  4 – Krásno nad Kysucou )v Krásno nad Kysucou dňa 16. mája 2023 (utorok) - 17:00 a  N O M I N Á C I A výberu OBFZ Kysúc ročník 2011 - výber „Kysúc“ na medzi oblastný turnaj v Krásne nad Kysucou dňa 18. mája 2023 zraz o 8:30 hod.

Nominovaní hráči ročník 2011 - horné Kysuce:
1)  Petra Vaňovcová  (B) - Tatran Krásno nad Kysucou  
2) Ján Urbánek (O) -  TJ Beskyd Svrčinovec
3) Timo Škorvánek (Z) - FK Čadca
4) Dušan Čerňan (O) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
5) Tomáš Mlích (O) - ŠK Kysucký Lieskovec   
6) Kašuba Adam (Z) - Pokrok Stará Bystrica
7) Matej Nekoranec (Z) - FK  Tatran Turzovka
8) Adam Škorník (Z) - FK  Tatran Turzovka  
9) Matej Šupčík (Z) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
10) Tomáš Tanistrák  (Z) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
11) Boris Bytčánek  (U) - FK  Tatran Turzovka
12) Matej Kremeň (U) - FK  Tatran Turzovka
13 ) Václav Hadraba (U) - FK  Tatran Turzovka
14)  Adam Fojtík  (U) - FK Čadca                 
15) Marko Marčan (Z) - FK Slávia Staškov
16) Tobias Tomašec – MŠK KNM
17) Jakub Krempasky - MŠK KNM
Nominovaní hráči ročník 2011 - dolné Kysuce:
1) Pagáč Marko  (B) - TJ Snaha Zborov
2) Damián Mihalda (O) - ŠK Kysucký Lieskovec
3) Samuel Olejko (O) - ŠK Kysucký Lieskovec  
4) Koleno Matej (O) - Pokrok Stará Bystrica
5) Pochyba Šimon (O) - Pokrok Stará Bystrica
6) Alex Repkovský (Z) - FK Lodno
7) Michal Papučík (Z) - OŠK Rudina   
8) David Duhovan (Z) - OŠK Rudina
9) Viliam Urbaník (Z) - OŠK Rudina
10)Timotej Zajac (U) - TJ Slovan Podvysoká
11) Radoslav Kaduch (U) - FK Tatran Turzovka
12) Milan Kupšo (U) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  
13) Griga Martin (U) - Pokrok Stará Bystrica  
14) Mário Galganek (U) - TJ Tatran Oščadnica
15) Adrián Drahník (B) - FK Čadca
16) Dávid Koller - MŠK KNM
17) Alex Kulla - MŠK KNM
Zraz nominovaných hráčov je v areáli futbalového štadióna Tatran Krásno nad Kysucou. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia (zodpovední zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044, alebo p. Veronika Čapková 0948 480 142
Hráči si prinesú:  tréningové oblečenie, kopačky, chrániče, šľapky, uterák.
Priniesť so sebou preukaz poistenca !

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2023. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy