Úradná správa č. 39 - 21/22

ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme:
1.1. FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrebné postupovať podľa RS ObFZ čl.5 bod 6.-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 3 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.
1.2. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc na zmenu (miesto konania) MFS od 15.kola - výhoda domáceho prostredia podľa umiestenia po 14 kole.
2. V zmysle čl. 82/1b SP trestáme  TJ Štart Dunajov hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 15.kola VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ŠK Javorník Makov "B" -  TJ Štart Dunajov a priznávame podľa SP čl. 11/3 ŠK Javorník Makov "B" 3 body a skóre 3:0.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. Športový klub Nesluša - TJ Kysučan Ochodnica MFS 17.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.05.2022 o 17.00 hod.
3.2. TJ Olešná - FK VADIČOV MFS 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.05.2022 o 17.00 hod.
4. Oznamujeme:
4.1. Všetkým FK, že na základe amnestie odsúhlasenej VV ObFZ je potrebné pre získanie relevantných údajov ohľadom počtu ŽK „odkliknúť“ v Reportoch/Zoznam hráčov-karty aj možnosť „Nepočítať karty za rok 2021 udelené v sezóne 2021/2022“. V praxi znamená, že všetci hráči majú v prebiehajúcom súťažnom ročníku zrušené všetky doposiaľ udelené ŽK(v jesennej časti), vrátane trestov za tzv. periodickú ŽK – 5ŽK atď.

Úsek mládeže
1. Upozorňujeme:
1.1. FK hrajúce súťaž VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc na zmenu rozlosovania na základe - výhody domáceho prostredia podľa umiestenia po 10 kole.
1.2. FK hrajúce súťaž prípraviek aby v prípade odloženia stretnutí (nepriaznivých poveternostných podmienok) kontaktovali FK zúčastnené na konkrétnom turnaji, kontaktovali delegované osoby (zápis v ISSF) a riadiaci orgán ObFZ Kysúc telefonicky (Ladislav Šlapka tel. +421 949 582 465) alebo formou podania na komisiu ŠTK. Je potrebné zadať náhradný termín uskutočnenia turnaja.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 13.00 hod.
2.2. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 15.00 hod.
2.3. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina 12.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.5.2022 o 10.00 hod.
2.4. TJ Slovan Podvysoká - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 11.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.05.2022 o 17.30 hod.
2.5. MŠK Snežnica - OŠK Rudina  10.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.05.2022 o 13.00 hod.
2.6. FK LODNO - MŠK Snežnica 12.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.05.2022 o 17.30 hod.
2.7. TJ Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina 13.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 31.5.2022 o 17.00 hod.
3. Nariaďujeme:
3.1. Odohrať MFS medzi TJ Slovan Podvysoká - OŠK Rudina 10.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.5.2022 o 10.00 hod.


Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
33. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP Jaroslav Minárik (1322291) FK Vadičov od 9.5.2022 (10 eur MZF)
34. Vylúčený po ČK : DS – nepodmienečne pozastavený výkon športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1b DP: Tomáš Badžgoň (1294232) TJ Olešná. Vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre nadmernou intenzitou. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa 49/2b DP od 9.5.2022 (10 eur MZF)


Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.21:
VI.liga U19 11.k SO 14.05.2022 14:00 FK Lodno – TJ Tatran Oščadnica (Vlček S. za R Kačerík, Žák za AR1 Vlček S.)
IV. liga U15 10.k NE 15.05.2022 10:00 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Ochodnica (Krenželák za R Cisárik)
IV. liga U15 10.k NE 15.05.2022 12:00 TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC (Krenželák za R Cisárik)
IV. liga U15 10.k NE 15.05.2022 10:00 TJ Slovan Podvysoká - OŠK Rudina (Vlček J. - zmena UHČ hrá sa 10:00)
IV.liga U13 10.k NE 15.05.2022 14:30 FK Lodno – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (Chrastina G. za R Belko D.)
IV.liga U13 10.k NE 15.05.2022 13:00 MŠK Snežnica – OŠK Rudina (Kačerík)
Prípravka ObFZ 18.5.2022 16:30 HP Stará Bystrica (Štrba za Drahňák)
2. Žiadame predložiť na sekretariát videozáznam zo stretnutia 16.kola VI.ligy QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – Športový klub Nesluša do stredy 18.5.2022.
3. KR predvoláva na svoje zasadnutie v piatok 20.5.2022 o 16:00 R Krkoška a zároveň menovanému pozastavuje delegáciu na stretnutia dospelých do vyriešenia.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hodín v Krásne nad Kysucou dňa 30.mája 2022 (pondelok) od 15.30 hod. Prihlásiť sa na seminár je možné do 22.05.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná stránka - oznamy.
2. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch september až november 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.
3. N O M I N Á C I A  oblastného výberu Kysúc na medzi - oblastný futbalový turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2010 v Stredoslovenskom regióne, ktorý sa uskutoční v Strážove dňa 19.5.2022 zraz o 08.15 hod., začiatok prvého zápas o 09.00 hod.
Nominovaní hráči:
1 . Marek Duraj – FK Slávia Staškov – brankár
2. Tomáš Bednárik – TJ Kysučan Korňa – brankár
3. Jakub Kavalér – FK Slávia Staškov
4. Kristián Štrkáň –FK  Slávia Staškov
5. Peter Marec – TJ Kysučan Korňa
6. Matej Jašurek – TJ Kysučan Korňa
7. Timotej Koleňák – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
8. Matej Dorociak – FK Tatran Turzovka
9. Šimon Kriščák – FK Tatran Turzovka
10. Matúš Petrek - Stará Bystrica
11. Sebastián Gavenčiak - Stará Bystrica
12. Jakub Ernst – FK Polom Raková
13. Tadeáš Oravec – FK Polom Raková
14. Lukáš Kovač - Tatran Krásno nad Kysucou
15. Tomáš Michálek – OŠK Rudina
16. Tomáš Hlaváč – MŠK KNM
17. Tobias Jalovičár - MŠK KNM
18. Lukáš Paľuch - MŠK KNM
Náhradníci:
Sebastián Barčák – FK Slovan Podvysoká
Dominik Hažík – FK Slovan Podvysoká
Tomáš Kulla – TJ Beskyd Svrčinovec
Dušaň Masnica – FK Čadca
Denis Mihálik - Stará Bystrica
Matúš Dráb - Tatran Krásno nad Kysucou
Realizačný tím:
Tréneri: Štefan Zajac, Dávid Kratochvíl, Ladislav Kolembus
Uvoľnením dieťaťa na turnaj  rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania turnaja a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044, alebo Štefana Zajaca tel:0905253732
Hráči si prinesú: Športovú výstroj ( kopačky, chrániče) a hygienické pomôcky.
Priniesť so sebou preukaz poistenca!

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme klubom KNM, Krásno, Makov, Staškov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy