Úradná správa č. 38 - 22/23

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV na svojom zasadnutí dňa 03.05.2023 o.i. schválil:
1. Návrh KR ObFZ Kysúc  na školenie licencie A SsFZ rozhodcov: Juraj Vlček,  Lukáš Kubiatko, Tomáš Paštrnák.
2. Doplnenie nominačnej listiny rozhodcov ObFZ Kysúc: Daniel Staš, Andrej Špalek,  Lucia Gašparíková, Tomáš Čišecký.
3. Organizáciu medzi oblastného turnaja CA-ZA žiakov ročníka 2011 dňa 18.5.2023 v Krásne nad Kysucou.
Zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Aktuálne informácie zo SsFZ a SFZ podane predsedom ObFZ Kysúc.
3. Vyhodnotenie konferencie ObFZ Kysúc.
4. Priebežné hodnotenie súťažného ročníka 2022/2023.
5. Prípravu rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2023/2024.
6. Vyhodnotenie zimných turnajov mládeže.
7. Správu HK o platobnej disciplíne.
8. Žiadosti futbalových klubov Snežnica, Podvysoká, Turzovka o podporu turnajov mládeže.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1.Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 4.6.- 25.6.2023.
2. Schvaľujeme:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 10.06.2023 o 14.00 hod.
2.2. TJ Slovan Nová Bystrica - MŠK Snežnica  MFS 5.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 21.05.2023 o 14.00 hod.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie - zmena poradia
3.2. FK LODNO - TJ Slovan Nová Bystrica  MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 03.06.2023 o 16.00 hod.
3.3. TJ Slovan Nová Bystrica - FK LODNO  MFS 3.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 07.05.2023 o 14.00 hod.
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica MFS 10.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 06.05.2023 o 14.00 hod.
1.2. TJ Kysučan Korňa - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec  MFS 10.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 06.05.2023 o 10.00 hod.
2. Upozorňujeme:
2.1. FK ,že všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú FK riadiacim komisiám podaním v ISSF „Zápis o stretnutí – Žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy stretnutia“. Podľa RS ObFZ 2022/2023 Kysúc čl.17/8
Zmena termínu turnaja prípraviek v kategórií U11 a U9 je potrebné podať cez podanie na riadiacu komisiu.
2.2. FK v prípade odloženia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti sú povinný informovať delegované osoby, podľa RS ObFZ Kysúc 2022/2023 čl. 5/6
2.3. FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.
3. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U11:
6. turnaj  - termín 26.4.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou - zmena poradia HP - 1), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
7. turnaj - termín 3.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa zmena 10.5.2023), Skupina B (HP Horelica - zmena poradia HP - 2), Skupina C (HP Nesluša - zmena 10.5.2023),
8. turnaj - termín 17.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Svrčinovec -zmena poradia HP - 2), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
9. turnaj - termín 31.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
10. turnaj - termín 14.6.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie - zmena poradia HP - 1), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
4. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U9:
6. turnaj  - termín 29.4.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa - zmena 30.4.2023),
7. turnaj  - termín 6.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca - oprava 13.5.2023), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
8. turnaj  - termín 20.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
9. turnaj  - termín 3.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
10. turnaj  - termín 17.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
55. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3  DP – Ľubomír Maľovaník (1179422) FK Polom Raková , od 01.05.2023 (MZF 10 eur)
56. DS po 5 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a od 01.05.2023.
a) Samuel Krišiak (1260878) TJ Olešná (MZF 10 eur)
b) Tomáš Kyjanica (1243124) TJ Olešná (MZF 10 eur)
57. DS – po 9 ŽK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5b od 01.05.2023 – Vladimír Olšovský (1326285) TJ Slovan Klokočov (10 MZF)
58. DO na základe zápisov zo stretnutia 2. kola nadstavby VII. ligy  hraných dňa 30.4.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubu TJ Tatran Oščadnica (MZF 7 eur)
59. DO na základe zápisu zo stretnutí U13 a U15 , hraných v dňoch  29.4.2023 a 30.4.2023  udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubom:  
a)TJ Slovan Skalité (U13) (U15) (MZF 7 eur)
b) TJ Slovan Podvysoká (U15) (MZF 7 eur)
c) TJ Kysučan Ochodnica (U15) (MZF 7 eur)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.19:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga SO 06.05.2023 16:30 Športový klub Nesluša - FK Polom Raková (R Paštrnák za Kubiatko, AR1 Drozd za Petrák)
2. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" / "P" sa bude konať 30.6.2023 (piatok) v Penzióne Motýľ, Liptovská Teplá č.442. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A", resp. o predĺženie licencie "P" sa môžu prihlasovať u p. Pavla Páchnika - sekretára KD SFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 31.5.2023.
Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 100 € za licenciu "A", resp. 250 € za licenciu "P" na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

3. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac apríl prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 14.05.2023. Dochádzka za apríl tu.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
N O M I N Á C I A výberu OBFZ Kysúc ročník 2010 a 2011 - výber „Kysúc“ na kontrolný zraz (KZ  4 – Krásno nad Kysucou )v Krásno nad Kysucou dňa 9. mája 2023 (utorok) - 17:00h
Nominovaní hráči ročník 2010:
1) Patrik  Hažík  (B) - OŠK Rudina
2) Petra Vaňovcová (B) - Tatran Krásno nad Kysucou
3) Matej Dorociak (O) - FK Tatran Turzovka
4) Dominik Tomek (O) - OŠK Rudina
5) Alex Mlích (O) -  ŠK Kysucký Lieskovec
6) Daniel Bartoš (O) - ŠK Kysucký Lieskovec
7) Samuel Štefanka (Z) - OŠK Rudina
8) Matej Hmíra (Z) - ŠK Kysucký Lieskovec
9) Timotej Koleňák (Z) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
10) Martin Frko (Z) - OŠK Rudina
11) Šimon Vojtaš (U) - TJ Snaha Zborov
12 ) Denis Mihálik (U) - Pokrok Stará Bystrica
13) Lukáš Kováč (U) - Tatran Krásno nad Kysucou
14) Marko Murgaš (U) - Tatran Krásno nad Kysucou
15) Timotej Tvrdý (U) -  FK Lodno
16) Jakub Vyšinský (U) - FK Tatran Turzovka  
Nominovaní hráči ročník 2011 - horné Kysuce:
1)  Petra Vaňovcová (B) - Tatran Krásno nad Kysucou  
2) Ján Urbánek (O) - TJ Beskyd Svrčinovec
3) Adam Baraník (O) - TJ Slávia Staškov
4) Dušan Čerňan (O) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
5) Tomáš Mlích (O) - ŠK Kysucký Lieskovec   
6) Kašuba Adam (Z) - Pokrok Stará Bystrica
7) Matej Nekoranec (Z) - FK  Tatran Turzovka
8) Adam Škorník (Z) - FK  Tatran Turzovka  
9) Matej Šupčík (Z) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
10) Tomáš Tanistrák (Z) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
11) Boris Bytčánek (U) - FK  Tatran Turzovka
12) Matej Kremeň (U) - FK  Tatran Turzovka
13) Václav Hadraba (U) - FK  Tatran Turzovka
14) Mário Galganek  (U) -  TJ Tatran Oščadnica
Nominovaní hráči ročník 2011 - dolné Kysuce:
1) Pagáč Marko (B) - TJ Snaha Zborov
2) Damián Mihalda (O) - ŠK Kysucký Lieskovec
3) Samuel Olejko (O) - ŠK Kysucký Lieskovec
4) Koleno Matej (O) - Pokrok Stará Bystrica
5) Pochyba Šimon (O) - Pokrok Stará Bystrica
6) Alex Repkovský (Z) - FK Lodno
7) Michal Papučík (Z) - OŠK Rudina
8) David Duhovan (Z) - OŠK Rudina
9) Viliam Urbaník (Z) - OŠK Rudina
10)Timotej Zajac (U) - TJ Slovan Podvysoká
11) Radoslav Kaduch (U) - FK Tatran Turzovka
12) Milan Kupšo (U) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
13) Griga Martin (U) - Pokrok Stará Bystrica
14) Timo Škorvanek - FK Čadca
15)  Adam Fojtik - FK Čadca
Zraz nominovaných hráčov je 9. mája  2023  o 16:45 hod. v areáli futbalového štadióna Tatran Krásno nad Kysucou. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia (zodpovední zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044, alebo p. Veronika Čapková 0948 480 142
Hráči si prinesú:  tréningové oblečenie, kopačky, chrániče, šľapky, uterák.
Priniesť so sebou preukaz poistenca !

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2023. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy