Úradná správa č. 37 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ŠTK podanie FK Lodno zamieta, nespĺňa náležitosti podľa SP čl.86
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie - zmena poradia
2.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - FK LODNO  MFS 2.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 30.04.2023 o 16.00 hod.
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica MFS 10.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 06.05.2023 o 14.00 hod.
1.2. Športový klub Horelica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec  MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 30.04.2023 o 11.00 hod.
1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.05.2023 o 17.00 hod.
1.4. TJ Kysučan Korňa - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec  MFS 10.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 06.05.2023 o 10.00 hod.
2. Upozorňujeme:
2.1. FK ,že všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú FK riadiacim komisiám podaním v ISSF „Zápis o stretnutí – Žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy stretnutia“. Podľa RS ObFZ 2022/2023 Kysúc čl.17/8
Zmena termínu turnaja prípraviek v kategórií U11 a U9 je potrebné podať cez podanie na riadiacu komisiu.
2.2. FK v prípade odloženia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti sú povinný informovať delegované osoby, podľa RS ObFZ Kysúc 2022/2023 čl. 5/6
2.3. FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.
3. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U11:
6. turnaj  - termín 26.4.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou - zmena poradia HP), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
7. turnaj - termín 3.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Nesluša - zmena 10.5.2023),
8. turnaj - termín 17.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
9. turnaj - termín 31.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
10. turnaj - termín 14.6.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie - zmena poradia HP), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
4. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U9:
6. turnaj  - termín 29.4.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa - zmena 30.4.2023),
7. turnaj  - termín 6.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca - oprava 13.5.2023), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
8. turnaj  - termín 20.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
9. turnaj  - termín 3.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
10. turnaj  - termín 17.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
50. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečene pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3  DP – Jozef Ganišin (1352219) TJ Tatran Oščadnica, od 24.4.2023 (MZF 10 eur)
51. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP – Matej Ganišin (1229100) TJ Tatran Oščadnica, od 24.4.2023 (MZF 10 eur)
52. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa 9/2b2 a čl. 48/1c DP: Erik Litun (1227119) ŠK Horelica, vylúčený za HNS – hrubá urážka AR1. DS- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 48/2b, od 24.4.2023. (MZF 10 eur).
53. DO na základe zápisov zo stretnutia 1. kola nadstavby VII. ligy  hraných dňa 23.4.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP. Klubom : a) TJ Slovan Rudinská (MZF 7 eur), b) TJ Olešná (MZF 7 eur), c) Kysučan Ochodnica (MZF 7 eur)
54. DO na základe zápisu zo stretnutia 8. kola U15 , hraného dňa 23.4.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubu TJ Beskyd Svrčinovec. (MZF 7 eur)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.18:
ObFZ Kysúc zmeny:
I. trieda dorast SO 29.04.2023 14:00 FK Polom Raková - OFK Kotešová (R Elsner za Rábik, AR1 Belko D. za Číšecký)
II.liga U15 NE 30.04.2023 10:00 FK Slávia Staškov - Jednota Bánová (R Elsner Patrik za Moják Peter)
I. trieda dorast ST 03.05.2023 17:00 TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Tatran Bytčica (R Rábik za Paštrnák)
IV.liga U15 NE 30.04.2023 10:00 TJ Slovan Skalité - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (AR1 Belko D.)
2. Oneskorené uzavretie zápisu v ISSF: Makyňa, voči menovanému KR zaujala stanovisko v zmysle „Zásad pre činnosť R“

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Nominácia na turnaj O STREDOSLOVENSKÝ POHÁR PRÍPRAVIEK“ 2023
Usporiadateľ : ObFZ Zvolen
Termín : 03.05.2023
Miesto Konania : štadión MFK Zvolen
Odchod : - 5:00 hod. Kysucký Lieskovec , 5:20 hod. Čadca - štadión pri Juniorke
1) Dominik Plevko  (B) - 2012 (ŠK Kysucký Lieskovec)
2) Matias Bukovan  (B) - 2012 (ŠK Horelica)
3) Adam Sidor – 2012 (ŠK Kysucký Lieskovec)
4) Ján Plevko  - 2013 (ŠK Kysucký Lieskovec)
5) Adam Madaj - 2012 (ŠK Kysucký Lieskovec)
6) Stanislav Gerát – 2012 (TJ Beskyd Svrčinovec)
7) Tomáš Maslík - 2012 (TJ Beskyd Svrčinovec)
8) Veselka Šimon- 2012 (FK Tatran Turzovka)
9) Veselka Martin- 2012 (FK Tatran Turzovka)
10) Michalisko Marián - 2012 (FK Tatran Turzovka)
11) Mohelník Peter - 2012 (FK Tatran Turzovka)
12) Kremeň Tomáš - 2013 (FK Tatran Turzovka)
Uvoľnením dieťaťa na turnaj  rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania turnaja a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044
Hráči si prinesú: Športovú výstroj ( kopačky, chrániče) a hygienické pomôcky.
Priniesť so sebou preukaz poistenca!

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2023. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy