Úradná správa č. 37 - 21/22

ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV dňa 27.04.2022 na svojom zasadnutí o.i.
1. Organizačné zabezpečenie kontrolného turnaja výberov ročníka 2010 dňa 18.05.2022 v Žiline.
2. Podporu vybraných turnajov mládeže na základe žiadosti vo výške 250 eur pre FK Korňa, Snežnica,Turzovka, Kysucké Nové Mesto, Skalité.
3. Návrh komisie rozhodcov adeptov na školenie licencie A v Banskej Bystrici: Samuel Vlček, Norbert Chrastina, Daniel Majtán, Michal Truchlý, Miroslav Drahňák.
4. Návrh na doplnenie TMK o člena komisie Marek Timek.
VV ObFZ Kysúc zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Aktuálne informácie z SFZ , SsFZ podané predsedom ObFZ Kysúc.
3. Priebežné hodnotenie súťažného ročníka 2021/2022/ ŠTK, DK , KR/.
4. Predbežný návrh ŠTK na formát súťaží v súťažnom ročníku 2022/2023.
5. Prípravu rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2022/2023.
6. Vyhodnotenie turnaja prípraviek ObFZ Kysúc konaného dňa 9.4.2022 v ŠH Skalité.
7. Správu HK o platobnej disciplíne FK.
8. Informáciu o pripravovanom školení trénerov licencie UEFA C v mesiaci september v Čadci.
9. Správy zo sekretariátu.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme:
1.1. FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrebné postupovať podľa RS ObFZ čl.5 bod 6.-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 3 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.
1.2. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc na neaktuálnu informáciu uverejnenú na futbalnete/ISSF (miesto konania) MFS od 15.kola, nakoľko bude zmena - výhody domáceho prostredia opravená podľa umiestenia po 14 kole.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. ŠK Javorník Makov - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.04.2022 o 17.30 hod.
2.2. TJ Štart Dunajov - MŠK Snežnica MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.05.2022 o 17.00 hod.
2.3. TJ Olešná - FK VADIČOV MFS 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.05.2022 o 17.00 hod.
3. Oznamujeme:
3.1. Všetkým FK, že na základe amnestie odsúhlasenej VV ObFZ je potrebné pre získanie relevantných údajov ohľadom počtu ŽK „odkliknúť“ v Reportoch/Zoznam hráčov-karty aj možnosť „Nepočítať karty za rok 2021 udelené v sezóne 2021/2022“. V praxi znamená, že všetci hráči majú v prebiehajúcom súťažnom ročníku zrušené všetky doposiaľ udelené ŽK(v jesennej časti), vrátane trestov za tzv. periodickú ŽK – 5ŽK atď.
Úsek mládeže
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 1.5.2022
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 1.5.2022
PRÍPRAVKA U11 OBFZ KYSÚC -
4. turnaj  - termín 4.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP Kysucký Lieskovec),Skupina D (HP Lodno)
5. turnaj - termín 18.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Turzovka ), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Stará Bystrica),Skupina D (HP Rudinská)
6. turnaj - termín 1.6.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Svrčinovec), Skupina B (HP Čadca), Skupina C (HP Tatran Krásno nad Kysucou),Skupina D (HP Snežnica).
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Podvysoká - FK Polom Raková  MFS 9.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 29.04.2022 o 17.30 hod.
2.2. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 13.00 hod.
2.3. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 15.00 hod.
2.4. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina 12.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.5.2022 o 10.00 hod.
2.5. FK LODNO – OŠK Rudina  8.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 30.4.2022 o 12.00 hod.
2.6. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – OŠK Rudina 13.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.5.2022 o 17.00 hod.
2.7. MŠK Snežnica - TJ Tatran Oščadnica MFS 9.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 29.04.2022 o 17.30 hod.
2.8. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - MŠK Snežnica MFS 10.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.05.2022 o 10.00 hod.
2.9. MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité 9.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 8.5.2022 o 12.30 hod.
3. Upozorňujeme:
3.1. FK hrajúce súťaž VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc na neaktuálnu informáciu uverejnenú na futbalnete/ISSF (miesto konania) MFS od 11.kola, nakoľko bude zmena - výhody domáceho prostredia opravená podľa umiestenia po 10 kole. Žiadame preto FK o následnú kontrolu UHČ a prípadnú kolidáciu stretnutí obratom nahlásiť po termíne 9.5.2022 (budú aktualizované termíny na futbalnete/issf). Komisia mládeže bude akceptovať prípadné vzájomne dohody.
3.2. FK hrajúce súťaž prípraviek aby v prípade odloženia stretnutí (nepriaznivých poveternostných podmienok) kontaktovali FK zúčastnené na konkrétnom turnaji, kontaktovali delegované osoby (zápis v ISSF) a riadiaci orgán ObFZ Kysúc telefonicky (Ladislav Šlapka tel. +421 949 582 465) alebo formou podania na komisiu ŠTK. Je potrebné zadať náhradný termín uskutočnenia turnaja.
4. Schvaľujeme:
4.1. zemnu termínu 4. turnaja prípraviek  - termín 6.5.2022 začiatok o 15.30, Skupina B (HP Čadca-Juniorka)

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
30. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 48/1b DP: Matúš Šamaj (1380050) FK Lodno U19 vylúčený za HNS – urážka R. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl.- 48/2a od 25.4.2022 (7 eur MZF).
31. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1b DP: Ľubomír Kotel (1433298) TJ Štart Dunajov, vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne podľa čl.- 46/2 od 25.4.2022 (10 eur MZF).

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.19:
VI. liga dospelí SO 30.04.2022 16:30 Športový klub Nesluša - TJ Tatran Oščadnica DZ Jurišta za Vojtuš
VI. liga U19 PI 29.4.2022 17:30 (HP Podvysoká)  FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká Drahňák za R Trúchly M., Chrastina G. za AR1 Trúchly Š.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hodín v Krásne nad Kysucou dňa 30.mája 2022 (pondelok) od 15.30 hod. Prihlásiť sa na seminár je možné do 22.05.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná stránka - oznamy.
2. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch september až november 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.
3. N O M I N Á C I A  oblastného výberu Kysúc ročník 2010 na tréningový zraz v Krásne nad Kysucou dňa 6.5. 2022 (piatok) o 18:00hod.
Nominovaní hráči:
1 . Marek Duraj – FK Slávia Staškov – brankár
2. Tomáš Bednárik – TJ Kysučan Korňa – brankár
3. Jakub Kavalér – FK Slávia Staškov
4. Kristián Štrkáň –FK  Slávia Staškov
5. Peter Marec – TJ Kysučan Korňa
6. Matej Jašurek – TJ Kysučan Korňa
7. Timotej Koleňák – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
8. Sebastián Barčák – FK Slovan Podvysoká
9. Dominik Hažík – FK Slovan Podvysoká
10. Tomáš Kulla – TJ Beskyd Svrčinovec
11. Dušaň Masnica – FK Čadca
12. Matej Dorociak – FK Tatran Turzovka
13. Šimon Kriščák – FK Tatran Turzovka
14. Damián Jurík -  ŠK Javorník Makov
15. Matúš Lieskovan – ŠK Javorník Makov
16. Matúš Petrek - Stará Bystrica
17. Sebastián Gavenčiak - Stará Bystrica
18. Denis Mihálik - Stará Bystrica
19. Jakub Ernst – FK Polom Raková
20. Tadeáš Oravec – FK Polom Raková
22. Lukáš Kovač - Tatran Krásno nad Kysucou
23. Matúš Dráb - Tatran Krásno nad Kysucou
Realizačný tím, :
Tréneri: Štefan Zajac, Dávid Kratochvíl, Ladislav Kolembus
Zraz nominovaných hráčov je v piatok  6. mája 2022 o 18.00 hod.  na umelej tráve v Krásne nad Kysucou. Ukončenie tréningového zrazu je plánované na 20:00 hod..
Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044, alebo Štefana Zajaca tel:0905253732
Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky
Priniesť so sebou preukaz poistenca!

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme klubom KNM, Krásno, Makov, Stará Bystrica, Staškov, Oščadnica, Radoľa že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.
2. Tlačiarne pre kluby
Na základe informácie podanej na volebnej konferencii ObFZ Kysúc, si môžu kluby ktoré mali v súť. ročníku 2020/2021 aktívne družstvo v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00) prevziať tlačiareň. Pri prevzatí tlačiarne štatutár podpíše Zmluvu o výpožičke tlačiarne a Preberací protokol, poprosím priniesť aj pečiatku klubu. Žiadame kluby, aby k zmluve o výpožičke tlačiarne nahlásili mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk nasledovné údaje a plánovaný dátum prevzatia tlačiarne.  Obchodné meno / Názov, Sídlo, Registrácia, V mene ktorého koná(štatutár), IČO, Miesto umiestnenia tlačiarne.
Kluby ktoré doteraz neprevzali tlačiareň: Rudina, Vadičov, Vysoká nad Kysucou


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy