Úradná správa č. 36 - 21/22

ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1.Upozorňujeme:
1.1. FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrebné postupovať podľa RS ObFZ čl.5 bod 6.-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 3 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.
1.2. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok predkladať vzájomného dohody s termínom odohratia MFS  do 30.4.2022
1.3. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc na neaktuálnu informáciu uverejnenú na futbalnete/ISSF (miesto konania) MFS od 15.kola, nakoľko bude zmena - výhody domáceho prostredia opravená podľa umiestenia po 14 kole.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. ŠK Javorník Makov - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.04.2022 o 17.30 hod.
2.2. TJ Štart Dunajov - MŠK Snežnica MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.05.2022 o 17.00 hod.
2.3. TJ Olešná - FK VADIČOV MFS 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.05.2022 o 17.00 hod.
2.4. OŠK Rudina - TJ Štart Dunajov MFS 13.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 24.04.2022 o 16.00 hod.(zmena poradia 20.kolo)
3. Oznamujeme:
3.1.Všetkým FK, že na základe amnestie odsúhlasenej VV ObFZ je potrebné pre získanie relevantných údajov ohľadom počtu ŽK „odkliknúť“ v Reportoch/Zoznam hráčov-karty aj možnosť „Nepočítať karty za rok 2021 udelené v sezóne 2021/2022“. V praxi znamená, že všetci hráči majú v prebiehajúcom súťažnom ročníku zrušené všetky doposiaľ udelené ŽK(v jesennej časti), vrátane trestov za tzv. periodickú ŽK – 5ŽK atď.

Úsek mládeže
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený:
VI. LIGA U 19 QUICK SPORT - 23.4.2022 resp. 24.4.2022.
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 1.5.2022
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 1.5.2022
PRÍPRAVKA U11 OBFZ KYSÚC -
4. turnaj  - termín 4.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP Kysucký Lieskovec),Skupina D (HP Lodno)
5. turnaj - termín 18.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Turzovka ), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Stará Bystrica),Skupina D (HP Rudinská)
6. turnaj - termín 1.6.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Svrčinovec), Skupina B (HP Čadca), Skupina C (HP Tatran Krásno nad Kysucou),Skupina D (HP Snežnica).
2. Vzájomná dohoda:
2.1. FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 24.4.2022 o 12.00 hod.
2.2. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.04.2022 o 10.00 hod.
2.3. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 13.00 hod.
2.4. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 15.00 hod.
2.5. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina 12.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.5.2022 o 10.00 hod.
2.6. FK LODNO – OŠK Rudina  8.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 30.4.2022 o 12.00 hod.
2.7. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – OŠK Rudina 13.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.5.2022 o 17.00 hod.
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek aby v prípade odloženia stretnutí (nepriaznivých poveternostných podmienok) kontaktovali FK zúčastnené na konkrétnom turnaji, kontaktovali delegované osoby (zápis v ISSF) a riadiaci orgán ObFZ Kysúc telefonicky (Ladislav Šlapka tel. +421 949 582 465) alebo formou podania na komisiu ŠTK. Je potrebné zadať náhradný termín uskutočnenia turnaja.


Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.18:
ObFZ Kysúc zmeny:
VI.liga NE 24.4.2022 16:00 TJ Kysučan Korňa - ŠK Radoľa (Drahňák za AR1 Novotná, Novotná za AR2 Majtána)
VI.liga NE 24.4.2022 16:00 TJ Olešná - TJ Snaha Zborov nad Bystricou (Majtán za AR1 Drahňáka)
VII.liga NE 24.4.2022 16:00 TJ Štart Dunajov - OŠK Rudina (stretnutie sa hrá v Rudine: Drozd, Krkoška)
VI. liga U19 SO 23.4.2022 14:00 FK LODNO - FK Polom Raková (Káčerík za R Petráka)
VI. liga U19 SO 23.4.2022 16:00 MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká (Cisárik za AR1 Jantoša)
Mládež SsFZ zmeny:
2.liga SŽ U15 SO 23.4.2022 10:00 FK Tatran Turzovka - TJ Pokrok Stará Bystrica (Chovanec Miroslav za R Elsner Patrik )
2.liga SŽ U15 SO 23.4.2022 10:00 FK Slávia Staškov  - FK Predmier (Belko Dávid)
3.liga dorast U17 ST 27.4.2022 15:00 FK Čadca - FK Selce (nové obsadenie Trúchly Štefan, Trúchly Michal, Chovanec Miroslav)


Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1.TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v r. 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme klubom KNM, Krásno, Makov, Raková, Stará Bystrica, Staškov, Čierne,Zborov, Oščadnica, Radoľa že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.
2. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
3. Tlačiarne pre kluby
Na základe informácie podanej na volebnej konferencii ObFZ Kysúc, si môžu kluby ktoré mali v súť. ročníku 2020/2021 aktívne družstvo v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00) prevziať tlačiareň. Pri prevzatí tlačiarne štatutár podpíše Zmluvu o výpožičke tlačiarne a Preberací protokol, poprosím priniesť aj pečiatku klubu. Žiadame kluby, aby k zmluve o výpožičke tlačiarne nahlásili mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk nasledovné údaje a plánovaný dátum prevzatia tlačiarne.  Obchodné meno / Názov, Sídlo, Registrácia, V mene ktorého koná(štatutár), IČO, Miesto umiestnenia tlačiarne.
Kluby ktoré doteraz neprevzali tlačiareň: Rudina, Vadičov, Vysoká nad Kysucou


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy