Úradná správa č. 35 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 23.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2022/2023 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 23.4.2023
2.Vzájomná dohoda:
2.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC  MFS 12.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.04.2023 o 13.00 hod
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.
4. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U11:
6. turnaj  - termín 26.4.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
7. turnaj - termín 3.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Nesluša),
8. turnaj - termín 17.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
9. turnaj - termín 31.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
10. turnaj - termín 14.6.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
5. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U9:
6. turnaj  - termín 29.4.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa),
7. turnaj  - termín 6.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
8. turnaj  - termín 20.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
9. turnaj  - termín 3.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
10. turnaj  - termín 17.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
43. DS – po 5 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a DP na 1 MFS od 10.04.2023:

a) František Bytčánek (1199739) TJ Slovan Podvysoká (10 eur MZF)
b) Jakub Martikán (1348683) FK Lodno (10 eur MZF)
44. DO na základe žiadosti hráča FK Lodno, Samuel Katrenčin (1362395) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS, vyhovuje a zvyšok DS 1MFS podľa čl. 41/1,2,3  DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 12.4.2023 (10 eur MZF)
45. DO na základe žiadosti hráča FK TJ Slovan Podvysoká, Martin Turiak (1174735) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS, vyhovuje a zvyšok DS 2MFS podľa čl. 41/1,2,3  DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 12.4.2023 (10 eur MZF)
46. DO na základe žiadosti hráča FK TJ Kysučan Ochodnica, Tomáš Židek (1199654) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS, vyhovuje a zvyšok DS 1MFS podľa čl. 41/1,2,3  DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 12.4.2023 (10 eur MZF)
47. Úprava bodu č. 42/b u ÚS č. 34-22/23 – správne znenie zostatok DS 1 MFS

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.16:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga NE 16.04.2023 16:00 TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková (Maják za Petrák)
VII.liga NE 16.04.2023 16:00 TJ Slovan Podvysoká - TJ Tatran Oščadnica  (Petrák za Maják)
VII.liga NE 16.04.2023 16:00 TJ Kysučan Korňa - TJ SLOVAN KLOKOČOV (Belko D. za Špalek)
Mládež SsFZ zmeny:
IV.liga U19 SO 15.04.2023 10:00 FK Slávia Staškov - TJ Družstevník Dlhá nad Oravou (Šlapka Ladislav za R Ježík Miroslav)
V.liga U19 SO 15.04.2023 14:00 ŠK Čierne - OŠK Baník Stráňavy (Kubiatko Lukáš za AR1 Staškovan Rastislav)
III. liga U17 NE 16.04.2023 12:15 Futbalový klub Čadca - FK BREZNO (NEHRÁ SA – KONTUMÁCIA)
II. liga U15 NE 16.04.2023 10:00 TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Slávia Staškov (Štrba Miloš za R Vlček Samuel)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy