Úradná správa č. 35 - 21/22

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  od 14.4.2022 do 19.04.2022 bude sekretariát zatvorený v prípade potreby kontaktujte: Ing. Jozef Králik +421948643507,mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1.Upozorňujeme:
1.1. FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrebné postupovať podľa RS ObFZ čl.5 bod 6.-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 3 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.
1.2. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok predkladať vzájomného dohody s termínom odohratia MFS  do 30.4.2022
1.3. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc na neaktuálnu informáciu uverejnenú na futbalnete/ISSF (miesto konania) MFS od 15.kola, nakoľko bude zmena - výhody domáceho prostredia opravená podľa umiestenia po 14 kole.
2. vzájomná dohoda:
2.1. ŠK Javorník Makov - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.04.2022 o 17.30 hod.
2.2. TJ Štart Dunajov - MŠK Snežnica MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.05.2022 o 17.00 hod.
2.3. TJ Olešná - FK VADIČOV MFS 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.05.2022 o 17.00 hod.
Úsek mládeže
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený:
VI. LIGA U 19 QUICK SPORT - 23.4.2022 resp. 24.4.2022.
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 1.5.2022
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 1.5.2022
PRÍPRAVKA U11 OBFZ KYSÚC -
4. turnaj  - termín 4.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP Kysucký Lieskovec),Skupina D (HP Lodno)
5. turnaj - termín 18.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Turzovka ), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Stará Bystrica),Skupina D (HP Rudinská)
6. turnaj - termín 1.6.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Svrčinovec), Skupina B (HP Čadca), Skupina C (HP Tatran Krásno nad Kysucou),Skupina D (HP Snežnica).
2. Vzájomná dohoda:
2.1. MŠK Snežnica - FK LODNO 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 19.4.2022 o 16.30 hod.
2.2. FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 24.4.2022 o 12.00 hod.
2.3. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.04.2022 o 10.00 hod.
2.4. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 13.00 hod.
2.5. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 15.00 hod.
2.6. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina 12.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.5.2022 o 10.00 hod.
2.7. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ Tatran Oščadnica MFS 8.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.04.2022 o 17.00 hod.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
29. Vylúčený po 2 ŽK : DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP - Roland Kotrč (1242291) OŠK Rudina od 11.04.2022 (10 eur MFZ)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.17:
ObFZ Kysúc zmeny:
VI.liga dospelí SO 16.04.2022 16:00 Športový klub Nesluša - TJ Olešná DZ Jurišta
VII.liga dospelí NE 17.04.2022 16:00 TJ Slovan Povina - TJ Štart Dunajov nové obsadenie (Žák, Vlček J., Jedinák)
VII.liga dospelí NE 17.04.2022 16:00 TJ Slovan Klokočov - FK Lodno nové obsadenie (Drozd, Cisárik)
VI.liga dorast U19 NE 17.04.2022 10:00 TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká (Káčerík)
Mládež SsFZ zmeny:
2.liga SŽ U15 SO 16.042022 10:00 FK Polom Raková - FK Tatran Turzovka (Trúchly Štefan za Drahňák Miroslav)
3.liga SŽ U15 UT 19.04.2022 10:00 ŠK Čierne – FK Rajec (Káčerík Štefan za Čuboň Jozef)
3.liga SŽ U15 UT 19.04.2022 16:00 TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Tatran Oščadnica (Vlček Samuel za Jedinák František)
V.liga dorast U19 UT 19.04.2025 17:00 TJ Slovan Skalité - OŠK Baník Stráňavy (Chovanec Miroslav za Fonš Róbert)
2. Vedúcim obsadzovacieho úseku KR je od jarnej časti Miroslav Ježík (kontakt: 0910 867 089, miroslavjezik@hotmail.sk). Ospravedlnenia R a DZ najneskôr do utorka večera pred víkendovými MFZ !!!

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. N O M I N Á C I A  oblastného výberu Kysúc ročník 2010 na tréningový zraz v Krásne nad Kysucou dňa 15.4. 2022 (piatok) o 10:00hod.
Nominovaní hráči:
1 . Marek Duraj – FK Slávia Staškov – brankár
2. Tomáš Bednárik – TJ Kysučan Korňa – brankár
3. Jakub Kavalér – FK Slávia Staškov
4. Kristián Štrkáň –FK  Slávia Staškov
5. Peter Marec – TJ Kysučan Korňa
6. Matej Jašurek – TJ Kysučan Korňa
7. Timotej Koleňák – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
8. Sebastián Barčák – FK Slovan Podvysoká
9. Dominik Hažík – FK Slovan Podvysoká
10. Tomáš Kulla – TJ Beskyd Svrčinovec
11. Dušaň Masnica – FK Čadca
12. Matej Dorociak – FK Tatran Turzovka
13. Šimon Kriščák – FK Tatran Turzovka
14. Damián Jurík -  ŠK Javorník Makov
15. Matúš Lieskovan – ŠK Javorník Makov
16. Matúš Petrek - Stará Bystrica
17. Sebastián Gavenčiak - Stará Bystrica
18. Denis Mihálik - Stará Bystrica
19. Jakub Ernst – FK Polom Raková
20. Tadeáš Oravec – FK Polom Raková
22. Lukáš Kovač - Tatran Krásno nad Kysucou
23. Matúš Dráb - Tatran Krásno nad Kysucou
Realizačný tím, :
Tréneri: Štefan Zajac, Dávid Kratochvíl, Ladislav Kolembus
Zraz nominovaných hráčov je v piatok  15. apríla 2022 o 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska v Krásno nad Kysucou. Ukončenie tréningového zrazu je plánované na 12:00 hod..
Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044, alebo Štefana Zajaca tel:0905253732
Hráči si prinesú: kopačky, chrániče,  tréningové oblečenie, tepláky
Priniesť so sebou preukaz poistenca!
2.TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v r. 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme klubom KNM, Krásno, Makov, Raková, Stará Bystrica, Staškov, Čierne,Zborov, Oščadnica, Radoľa že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.
2. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
3. Tlačiarne pre kluby
Na základe informácie podanej na volebnej konferencii ObFZ Kysúc, si môžu kluby ktoré mali v súť. ročníku 2020/2021 aktívne družstvo v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00) prevziať tlačiareň. Pri prevzatí tlačiarne štatutár podpíše Zmluvu o výpožičke tlačiarne a Preberací protokol, poprosím priniesť aj pečiatku klubu. Žiadame kluby, aby k zmluve o výpožičke tlačiarne nahlásili mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk nasledovné údaje a plánovaný dátum prevzatia tlačiarne.  Obchodné meno / Názov, Sídlo, Registrácia, V mene ktorého koná(štatutár), IČO, Miesto umiestnenia tlačiarne.
Kluby ktoré doteraz neprevzali tlačiareň: Rudina, Vadičov, Vysoká nad Kysucou


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy