Úradná správa č. 34 - 22/23

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  od  6.4.2023 do 11.04.2023 bude sekretariát zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Žiadostí budú schvaľované v zmysle RaPP-u.

Konferencia Oblastného futbalového zväzu Kysúc na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.3.2023
Schválila:
1.Overovateľov zápisnice: Miroslav Laš, Jozef Králik
2.- zloženie pracovného predsedníctva: Stanislav Špila, Ján Studený, Lenka Rumanová, Ladislav Šlapka, Peter Moják, Jozef Grapa, Stanislav Neuschl
- zloženie mandátovej komisie : Katarína Lukáčová – predseda, Ján Šperka, Lukáš Palica
- zloženie návrhovej komisie: Jozef Macúš– predseda, Miroslav Žák, Michal Kloták
3.Program konferencie ObFZ Kysúc
4.Rozpočet na rok 2023
Zobrala na vedomie:
1.Správu o činnosti VV ObFZ Kysúc
2.Správu o hospodarení ObFZ Kysúc

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme:
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2022/2023 je stanovený na:
9.4.2023 - 13.kolo
16.4.2023 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti).
2. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 23.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2022/2023 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 23.4.2023
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 9.4.2023
2.Vzájomná dohoda:
2.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC  MFS 12.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.04.2023 o 13.00 hod
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.
4. Schvaľujeme žiadosť ŠK Nesluša o zaradení družstva mládeže v kategórií U11 do jarnej časti súťaže pre ročník 2022/2023 prípravka U11 skupina C.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
42. DO zasadal po zimnej prestávke pred prvým jarným kolom súťažného ročníka 2022/2023. Dáva na vedomie klubom prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov z jesennej časti súťažného ročníka do jeho jarnej časti. Ide o hráčov:
a) Martin Turiak (1174735) TJ Slovan Podvysoká – zostatok DS 3 MFS.
b) Filip Tvaružek (1201700) TJ Kysučan Ochodnica - zostatok DS 3 MFS.
c) Jozef Švec (1294390) ŠK Nesluša – zostatok DS 1 MFS.
d) Roman Rafaj (1208588) FK Polom Raková – zostatok DS 1 MFS.
e) Tomáš Židek (1199654) TJ Kysučan Ochodnica – zostatok DS 2 MFS.
f) Samuel Katrenčin (1362395) FK Lodno – zostatok DS 2 MFS.
g) Matúš Martiniak (1403903) TJ Slovan Skalité U15 - zostatok DS 2 MFS.
h) Róbert Marčan (1106843) vedúcemu mužstva TJ Kysučan Ochodnica U15 - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od 23.4.2023
i) Tomáš Sopek (1411684) TJ Kysučan Ochodnica U15 - pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 2 mesiace nepodmienečne od 23.4.2023

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.15:
• 13K NE 9.4.202 15:30 VII.liga QUICK SPORT Športový klub Horelica – TJ Kysučan Korňa: bez DZ
• 13K NE 9.4.202 15:30 VII.liga QUICK SPORT FK Polom Raková – TJ Slovan Podvysoká: DZ Vojtuš
• 13K NE 9.4.202 15:30 VII.liga QUICK SPORT MŠK Snežnica – FK Lodno: bez DZ
• 13K NE 9.4.202 15:30 VII.liga QUICK SPORT ŠK Radoľa – TJ Kysučan Ochodnica: DZ Jurišta

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy