Úradná správa č. 29 - 22/23

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 27.2.2023 do 1.3.2023 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo telofonicky Ing. Jozef Králik +421 948 643 507

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
Turnaj starších žiakov roč. 2008 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou,Turzovka sa uskutoční 25.2.2023 ŠH PRATEX Čadca (štartovné 60 eur cez MZF)
K dnešnému dňu sú prihlásení: Korňa, Čierne, Nesluša, Vysoká nad Kysucou, Svrčinovec, Skalité, Krásno, Radoľa, Rudina, Čadca (modrý), Čadca (červený), Turzovka, Raková, Oščadnica – Zoznam prihlásených je uzatvorený!
Propozície tu!
2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje dňa 25.3.2023 turnaj prípraviek U11 a U9 v ŠH Skalité . Štartovné 0 eur.
K dnešnému dňu sú prihlásení U9: Snežnica, Turzovka, Nesluša, Radoľa, Kys. Lieskovec, Zákopčie, Horelica,  Skalité, Svrčinovec
K dnešnému dňu sú prihlásení U11: Snežnica, Turzovka, Nesluša, Radoľa, Kys. Lieskovec ,Korňa, Horelica,  Skalité - Zoznam prihlásených je uzatvorený!

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Delegácia na turnaj starších žiakov roč. 2008 a ml. 25.2.2023 od 7:30 ŠH PRATEX Čadca: Chovanec, Rábik, Cisárik, Drahňák
2. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 24.3.2023 o 17.00 (piatok) v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. R a DZ svoju účasť potvrdia predsedovi KR do 16.3.2023. Účasť všetkých nutná.
3. KR plánuje v mesiacoch február, marec usporiadať školenie nových R. Prípadní záujemcovia kontaktujte vedúceho školiaceho úseku KR Jozef Mosor (0918 954 582, jozko.mosor@gmail.com)
Staň sa rozhodcom! https://www.youtube.com/watch?v=aPBKIMHQ6Z4

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)
3. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2023. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2023) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur
Viac informácií k výzve na https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy