Úradná správa č. 27 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený na:
14.4.2024 - 13.kolo
21.04.2024 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti)
2. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 28.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 06.4.2024
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 27.4.2024
2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
• Turnaj starších žiakov roč. 2009 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 02.03.2024 ŠH PRATEX Čadca
K dnešnému dňu sú prihlásení: TJ Kysučan Korňa,  FK Polom Raková, TJ Slovan Skalité, ŠK Čierne, FK Tatran Krásno nad Kysucou, FK Čadca, MŠK KNM, ŠK Nesluša, TJ Beskyd Svrčinovec, TJ Tatran Oščadnica, TJ Slovan Nová Bystrica, ŠK Horelica,
Zoznam prihlásených je uzatvorený!
Propozície tu! – Pozor zmena
• Turnaj dorastencov roč. 2005 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční  24.02.2024 ŠH Skalité
K dnešnému dňu sú prihlásení: TJ Slovan Skalité, ŠK Čierne, TJ Kysučan Korňa, FK Polom Raková,  TJ Beskyd Svrčinovec, TJ Tatran Oščadnica
Zoznam prihlásených je uzatvorený!
Propozície tu!
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11 a prípraviek U9 aby si skontrolovali uzatvorenie formou laik ZoS.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 16.2.2024 o 17.00 (piatok) v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. R a DZ svoju účasť potvrdia predsedovi KR do 12.2.2024. Účasť všetkých nutná.
2. Oznamujeme R a DZ ObFZ Kysúc, že dnes 26.1.2024 im bolo emailom odoslané potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda

Nominácia hráčov na Medzinárodný turnaj výberov družobných zväzov v Skalitom  dňa 17.02.2024.
2009
Kvašňovský Marek - Čadca
Špiriak Richard - Turzovka
Blaskovics Marek - Turzovka
Polák Samuel - Turzovka
Gottwald Michal - Staškov
Sýkora Mário - Staškov
Mikláš Šimon - Staškov
Potočár Šimon - Stará Bystrica
Marčan Dávid - Krásno
2010
Bednárik Tomáš - Turzovka
Zahatlan Peter - Turzovka
Štrkáň Kristián - Staškov
Petrek Matúš - Krásno
Murčo Gregor - Krásno
Dráb Matúš - Krásno
Kubica Timo - Čadca
Čička Juraj - Čadca
Romanik Lukáš - Nová Bystrica
Zraz nominovaných hráčov bude 17.02.2024 o 8:00 hod. v Športovej hale v Skalitom.
Hráči si prinesú so sebou obuv do haly ( halovky), kartičku poistenca a brankári si prinesú svoju výstroj.

2. Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ.  Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
a) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
c) od 01.01. do 31.03 (zimné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (RaPP čl. 18 bod 12)
3. Podrobný manuál pri prestupe amatéra v zimnom prestupovom období nájdete TU: https://futbalsfz.sk/sfz-potrebny-manual-pri-prestupe-amatera-v-zimnom-obdobi/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
2. Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady Fond na podporu športu zo dňa 9. novembra 2023 zverejňuje štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry pri celkovej finančnej alokácií 17 miliónov eur. Je dôležité zdôrazniť, že, systém egrant fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne od 1. februára 2024 do 29. februára 2024. Pred 1. februárom 2024 bude systém fnps.egrant.sk otvorený iba na registráciu žiadateľa, avšak bez prístupu do formulára na podávanie žiadostí.
Viac informácií tu.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy