Úradná správa č. 27 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
Turnaj starších žiakov roč. 2008 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou,Turzovka sa uskutoční 25.2.2023 ŠH PRATEX Čadca (štartovné 60 eur cez MZF)
K dnešnému dňu sú prihlásení: Korňa, Čierne, Nesluša, Vysoká nad Kysucou, Svrčinovec, Skalité, Krásno, Radoľa, Rudina, Čadca (modrý), Čadca (červený), Turzovka, Raková, Oščadnica – Zoznam prihlásených je uzatvorený!
Propozície tu!
• Turnaj dorastencov roč. 2004 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční  11.2.2023 ŠH Skalité (štartovné 60 eur cez MZF)
K dnešnému dňu sú prihlásení: Turzovka/Korňa, Čierne, Svrčinovec, Skalité, Raková, Oščadnica - Zoznam prihlásených je uzatvorený!
Propozície tu!
2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje dňa 25.3.2023 turnaj prípraviek U11 a U9 v ŠH Skalité . Štartovné 0 eur.
K dnešnému dňu sú prihlásení U9: Snežnica, Turzovka, Nesluša, Radoľa, Kys. Lieskovec , Zákopčie,  Horelica, Slovan Skalité, Svrčinovec
K dnešnému dňu sú prihlásení U11: Snežnica, Turzovka, Nesluša, Radoľa, Kys. Lieskovec ,Korňa, Horelica, Slovan Skalité - Zoznam prihlásených je uzatvorený!
3. ŠKT berie na vedomie zmenu predsedu ŠK Horelica  
Predseda FK: Miroslav Bukovan 0905 190 492, e-mail: bukovanmiro@gmail.com

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Delegácia na turnaj dorastencov ObFZ Kysúc , 11.2.2023 od 8:00 v ŠH Skalité: Elsner, D. Belko, Kubiatko
Delegácia na medzinárodný turnaj ml. žiakov r.2010-2011, 18.2.2023 od 9.00 v ŠH Skalité: Makyňa,  Kubiatko , Rábik
2. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 24.3.2023 o 17.00 (piatok) v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. R a DZ svoju účasť potvrdia predsedovi KR do 16.3.2023. Účasť všetkých nutná.
3. KR plánuje v mesiacoch február, marec usporiadať školenie nových R. Prípadní záujemcovia kontaktujte vedúceho školiaceho úseku KR Jozef Mosor (0918 954 582, jozko.mosor@gmail.com)
Staň sa rozhodcom! https://www.youtube.com/watch?v=aPBKIMHQ6Z4

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. N O M I N Á C I A  oblastného výberu Kysúc na medzinárodný futbalový turnaj mladších žiakov– ročník narodenia 2010 a 2011, ktorý sa uskutoční dňa 18.02.2023 v ŠH Skalité. Zraz športová hala Skalité o 08:15 hod.
Nominácia tu.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)
3. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2023. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2023) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur
Viac informácií k výzve na https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy