Úradná správa č. 23 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
Turnaj starších žiakov roč. 2008 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 25.2.2023 ŠH PRATEX Čadca
K dnešnému dňu sú prihlásení: Korňa, Čierne, Nesluša, Vysoká nad Kysucou
Turnaj dorastencov roč. 2004 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční  11.2.2023 ŠH Skalité
K dnešnému dňu sú prihlásení: Korňa, Čierne, Svrčinovec, Skalité
Štartovné 60 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte emailom do 18.1.2023 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. N O M I N Á C I A  oblastného výberu Kysúc na medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov– ročník narodenia 2009 a 2008, ktorý sa uskutoční v Třinci dňa 14.01.2023 o zraze budú hráči informovaní
Nominácia ročník 2008
brankári:
Adam Choluj - FK Čadca
Adam Buček - Polom Rakova
hráči:
Lukáš Zajac - FK Slávia Staškov
Kevin Marčan - FK Slávia Staškov
Martin Paseka - FK Slávia Staškov
Mikuláš Brezina -  FK Slávia Staškov
Tobias Bobčik -  FK Čadca
Matúš Murčo -  FK Čadca
Patrik Kubšo -  FK Tatran Turzovka
Peter Blažek - FK Tatran Turzovka
náhradníci:
Mario Kusy - FK Polom Raková
René Poláček - Tatran Krásno
Nominácia ročník 2009
brankári:
Adam Petrek - FK Tatran Turzovka
Matúš Gelačak - ŠK Čierne
hráči:
Šimon Miklaš - FK Slávia Staškov
Michal Gottwald - FK Slávia Staškov
Oliver Mravec - FK Slávia Staškov
Richard Špiriak - FK Tatran Turzovka
Samo Polák - FK Tatran Turzovka
Jozef Florek - FK Čadca
Daniel Chovanec - FK Čadca
Milan Vrškovy - ŠK Čierne
náhradníci:
René Cyprich - ŠK Čierne
Mário Sýkora - FK Slávia Staškov

Uvoľnením dieťaťa na turnaj  rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania turnaja a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044
Hráči si prinesú: Športovú výstroj ( halovky, chrániče) a hygienické pomôcky.
Priniesť so sebou preukaz poistenca a pas!

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13)

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy