Úradná správa č. 21 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých
1. Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky VII. ligy QUICK SPORT po jesennej časti 2023/2024
2. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený na:
14.4.2024 - 13.kolo
21.04.2024 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti)
3. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 28.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1. Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky IV. LIGA U 15 QUICK SPORT po jesennej časti 2023/2024
2. Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky IV. LIGA U 13 QUICK SPORT po jesennej časti 2023/2024
3. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 06.4.2024
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 27.4.2024
Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
• Turnaj starších žiakov roč. 2009 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 02.03.2024 ŠH PRATEX Čadca
• Turnaj dorastencov roč. 2005 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční  24.02.2024 ŠH Skalité
Štartovné 60 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte emailom do 30.1.2024 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk
4. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11 a prípraviek U9 aby si skontrolovali uzatvorenie formou laik ZoS.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac november prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.12.2023. Dochádzka za november tu.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac november 2023 je do 13.12.2023.

Futbalové zväzy