Úradná správa č. 21 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
• Turnaj starších žiakov roč. 2008 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka
• Turnaj dorastencov roč. 2004 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec
Štartovné 60 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 15.1.2023 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
41. DO na základe neplnenia povinnosti o podmienke pre kluby hrajúce v VII. lige dospelých mať dvoch aktívnych R podľa RS čl.26/1 a na základe nariadenia VV ObFZ Kysúc, zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov najneskôr do 25.11.2022, udeľuje disciplinárnu sankciu - pokutu podľa RS čl.27/14, týmto jednotlivým klubom : a, pokuta vo výške 50 EUR - Kysučan Ochodnica a TJ Olešná. b, pokuta vo výške 100 EUR - Slovan Nová Bystrica, Tatran Oščadnica, ŠK Radoľa, Slovan Rudinská, Slovan Klokočov, FK Lodno, TJ Slovan Povina, FK Horelica a MŠK Snežnica. (7 EUR MZF).

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. KR odstupuje DO na doriešenie kluby, ktoré neplnia podmienky o počte rozhodcov v zmysle RS ObFZ 2022/2023 článok 26 bod 1
VII. liga: Slovan Nová Bystrica -2, Tatran Oščadnica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Slovan Rudinská -2, Slovan Klokočov -2, FK Lodno -2, TJ Slovan Povina -2, FK Horelica -2, MŠK Snežnica -2

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 16.12.2022 do 8.1.2023 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk
2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac november 2022 je do 13.12.2022.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy