Úradná správa č. 19 - 23/24

Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2023. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2023.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Tatran Oščadnica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 12.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina B  dňa 17.11.2023 o 16.00 hod.,HP-UT Krásno nad Kysucou
1.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - TJ Tatran Oščadnica MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina B  dňa 26.11.2023 o 13.00 hod.,HP-UT Krásno nad Kysucou
1.3. TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Povina MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 19.11.2023 o 14.30 hod., HP-UT Kysucké Nové Mesto
2.Schvaľujeme žiadosť TJ Tatran Oščadnica podanú dňa 13.11.2023

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
32. DS po 5 ŽK : Peter Repák (1263913) ŠK Nesluša. DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5a DP, od 12.11.2023. (10 EUR MZF)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Nominácia hráčov na Medzinárodný turnaj výberov družobných zväzov v Strumieniu  dňa 25.11.2023.
Odchod autobusu:
Futbalový štadión Krásno - 6:30 hod.
Futbalový štadión Čadca - Juniorka - 6:40 hod.
Hráči si prinesú futbalovú výstroj: halovky, chrániče, hygienické potreby, brankári - svoju výstroj.
Cestovný pas, občiansky preukaz, kartičku poistenca!
2012 :
Michal Poláček  - Svrčinovec
Tobias Koleňák  - Vysoká nad Kysucou
Michal Majchrák - Čadca
Filip Kopásek - Čierne
Robert Podolák - Zborov
Štefan Tišňovský - Rudina
Adam Sidor - Kysucký Lieskovec
Kristián Lašo - Kysucký Lieskovec
Stanislav Gerát - Svrčinovec
Kristián Kafún – Čadca
2011:
Matias Bukovan (2012 ) - Horelica
Damián Mihalda - Kysucký Lieskovec
Samuel Olejko - Kysucký Lieskovec
Timotej Škorvánek - Čadca
Adam Bohdaň - Čadca
David Duhovan - Rudina
Alex Repkovský - Lodno
Timotej Zajac -  Turzovka
Matej Šupčík - Vysoká nad Kysucou
Radoslav Jozef Bačik – Horelica
Uvoľnením dieťaťa na turnaj rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044, alebo p. Veronika Čapková 0948 480 142
2.  MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 22. novembra 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 21.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613881/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2022.11.23%20Ment%C3%A1lny%20rozvoj%20hr%C3%A1%C4%8Da.pdf
3. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C, UEFA B, UEFA A licencie v rozsahu 5 hod. v pondelok 04. december 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 02.12.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613882/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2004.12.23%20Hern%C3%A9%20formy.pdf
4. Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ.  Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme FK, že do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy