Úradná správa č. 17 - 23/24

Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2023. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2023.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. V zmysle čl. 82/1g SP ukladáme herné dôsledky TJ SLOVAN KLOKOČOV – vyhlásením kontumácie v stretnutí 12.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. B ObFZ Kysúc medzi FK Polom Raková- TJ SLOVAN KLOKOČOV a priznávame podľa SP čl. 10/3 FK Polom Raková 3 body a skóre 5:0.Postup R Štefan Káčerik (1233281) pri uzatvaraní ZoS odstupujeme KR.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. MŠK Snežnica - FK VADIČOV MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 05.11.2023 o 14.00 hod.
2.2. TJ Slovan Rudinská - Športový klub Nesluša MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 04.11.2023 o 13.00 hod.
2.3. TJ SLOVAN KLOKOČOV - TJ Tatran Oščadnica MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina B  dňa 04.11.2023 o 14.00 hod.
2.4. Športový klub Nesluša - TJ Kysučan Ochodnica MFS 12.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 11.11.2023 o 13.00 hod.
3. Nariaďujeme:
3.1. TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Povina MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 05.11.2023 o 14.00 hod.
3.2. TJ Tatran Oščadnica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 12.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina B  dňa 12.11.2023 o 13.30 hod.
Úsek mládeže:
1. Upozorňujeme:
1.1. FK - Konfrontácia je v súťažiach mládeže povinná,RS ObFZ Kysúc čl.12/8.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.11.2023 o 15.00 hod.
2.2. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 04.11.2023 o 11.30 hod.
2.3. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - Športový klub Nesluša MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 31.10.2023 o 10.00 hod.
3. Nariaďujeme :
3.1. Futbalový klub Čadca "B" - TJ Slovan Podvysoká MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 11.11.2023 o 10.00 hod.
3.2. Športový klub Horelica - TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Kysučan Korňa MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 11.11.2023 o 10.00 hod.
4. KM berie na vedomie vyjadrenie  TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  k MFS 5.kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc.


Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
29.  Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2,3 DP od 30.10.2023:
a) Kristián Šalga (1182947) FK Vadičov (10 eur MZF)
b) Miroslav Bukovan (1076254) ŠK Horelica (10 eur MZF)
30. DO na základe odstúpenia ŠTK podľa čl. 9/1c, 3h DP a RS 27/11 ukladá klubu TJ Slovan Nová Bystrica disciplinárnu sankciu podľa čl. 12/1 DP – pokutu vo výške 500 eur.
31. DO po prešetrení veci z ÚS č.16- 23/24 bod 26 ukladá R - Jantoš Pavol, disciplinárne opatrenie podľa čl. 9/2b1, a čl. 63/1b DP - pochybenie delegovanej osoby. DO - zákaz výkonu funkcie na 2 týždne nepodmienečne od 2.11.2023 podľa čl. 9/2b1 a čl. 63/2b DP. (10 EUR)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.13:
VII.liga SO 04.11.2023 13:00 TJ Slovan Rudinská - Športový klub Nesluša (R Elsner za Maják)
VII.liga NE 05.11.2023 14:00 TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Povina (AR1 Rábik za Jantoš)
IV. liga U15 PI 03.11.20223 15:00 TJ Beskyd Svrčinovec - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (R Elsner za Suszka)
IV.liga U15 SO 04.11.2023 11:30 TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká (R Rábik za Jantoš)
IV. liga U15 NE 05.11.2023 10:00 TJ Slovan Podvysoká - Športový klub Horelica (R Trúchly Š. za Petrák)
2. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac október prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 10.11.2023. Dochádzka za október tu.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1.  MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 22. novembra 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 21.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613881/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2022.11.23%20Ment%C3%A1lny%20rozvoj%20hr%C3%A1%C4%8Da.pdf
3. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C, UEFA B, UEFA A licencie v rozsahu 5 hod. v pondelok 04. december 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 02.12.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613882/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2004.12.23%20Hern%C3%A9%20formy.pdf
4. Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ.  Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. V prípade „DOČASNE POZASTAVENÉHO ČLENSTVA“ je potrebné skontrolovať si vygenerované faktúry za členské v ISSF účte, v časti „Moje členské poplatky“.  Pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady faktúr, ktoré sú označené ako „neuhradená“ Prípadné problémy s párovaním platieb je možné riešiť na emailovej adrese fakturacia@futbalsfz.sk . Do správy treba priložiť doklad o úhrade predmetnej faktúry.   
2. Oznamujeme FK, že do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy