Úradná správa č. 17 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Slovan Nová Bystrica- TJ Slovan Podvysoká MFS 12.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. B ObFZ Kysúc dňa 6.11.2022 o 14.00 hod.
Úsek mládeže:
1. ObFZ ŽILINA – dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
38. DS - Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1a : Martin Turiak (1174735) TJ Slovan Podvysoká, vylúčený za HNS –použitie nadmernej sily voči súperovi v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 MFS nepodmienečne podľa čl. 49/2a DP od 31.10.2022 (10 eur MZF)
39. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ z ÚS č. 16- 22/23 udeľuje DS podľa čl.9/2b1 DP – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie vedúcemu mužstva TJ Kysučan Ochodnica U15 Róbert Marčan (1106843) DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne podľa čl. 53/1,3,4 DP od 23.4.2023 (10 eur MZF)
40. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ z ÚS č. 16- 22/23 udeľuje DS podľa podľa čl.9/2b1 DP – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie kapitánovi mužstva TJ Kysučan Ochodnica U15 Tomáš Sopek (1411684) DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne podľa čl. 53/1,3,4 DP od 23.4.2023 (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 26.10.2022  v zmysle RS ObFZ 2022/2023 článok 26 bod 1
IV. liga: ŠK Javorník Makov
VI. liga: Spartak Radôstka -1, Pokrok Stará Bystrica -1, FK Vadičov -1
VII. liga: Slovan Nová Bystrica -2, Tatran Oščadnica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Slovan Rudinská -2, Slovan Klokočov -2, FK Lodno -2, TJ Slovan Povina -2, FK Horelica -2, MŠK Snežnica -2
VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 25.11.2022, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2022/2023, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.
2. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac október prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 11.11.2022. Dochádzka za október tu.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
Upozorňujeme kluby, že môžu čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy