Úradná správa č. 16 - 23/24


Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  od 30.10.2023 do 31.10.2023 bude sekretariát zatvorený. Komisie zasadnú 2.11.2023 od 14:00 hod..


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme FK:
1.1. Usporiadajúci klub má povinnosť z každého MFS súťaže dospelých vyhotoviť videozáznam podľa Smernice a nariadení ObFZ Kysúc, podľa RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.31. Pri neplnení nariadenia bude FK odstúpený DO.
2. ŠTK berie na vedomie informáciu podanú TJ Slovan Nová Bystrica o odhlásení kategórie dospelých VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina B zo súťažného ročníka 2023/2024. Všetky dosiahnuté výsledky budú anulované. Družstvá vyžrebované s TJ Slovan Nová Bystrica budú mať v ostatných stretnutiach základnej časti voľno. Odstupujeme na doriešenie DO.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. MŠK Snežnica - FK VADIČOV MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 05.11.2023 o 14.00 hod.
3.2. TJ Slovan Rudinská - Športový klub Nesluša MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 04.11.2023 o 13.00 hod.
4. Nariaďujeme:
4.1. TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Povina MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 05.11.2023 o 14.00 hod.
4.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - TJ Tatran Oščadnica MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina B  dňa 05.11.2023 o 14.00 hod.
Úsek mládeže:
1. Neospravedlnená účasť na zasadnutí komisie na základe predvolania jednotlivca Dávid Belko (1344774) - rozhodca, odstupujeme DO
2. KM žiada TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou o písomné vyjadrenie k MFS 5.kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc, neoprávnený štart hráča.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.10.2023 o 16.00 hod.
3.2. TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Kysučan Korňa MFS 8.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.11.2023 o 14.30 hod.
3.3. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.10.2023 o 10.00 hod.
3.4. Futbalový klub Čadca "B" - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 8.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 1.11.2023 o 10.00 hod.
3.5. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - Športový klub Nesluša MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.10.2023 o 10.00 hod.
4. Nariaďujeme :
4.1. Futbalový klub Čadca "B" - TJ Slovan Podvysoká MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 11.11.2023 o 10.00 hod.
5. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf
Cez ISSF Vám boli zaslané kontakty vedúcich družstiev prípraviek. Kontakt predsedu KM Ladislav Šlapka +421 949 582 465, prípadne zaslať e-mail na lacoslapka@gmail.com

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
26. DO na základe zistení z MFZ 10. kola VII. ligy medzi TJ Tatran Oščadnica - ŠK Horelica, hraného dňa 15.10.2023 predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2.11.2023 o 14:00 hod. R Jantoš Pavol, pod následkami disciplinárnych opatrení.
27. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ Kysúc udeľuje R Dávid Belko (1344774) disciplinárnu sankciu podľa čl. 9/2b,1 , čl. 64/1 a,b DP. DS -pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne nepodmienečne podľa čl. 64/2 DP od 25.10.2023 (10 eur MZF)
28.  DO na základe RS čl. 9 bod 13 udeľuje disciplinárne opatrenie podľa čl. 9/1c,12 DP zo stretnutí 10. a 11. kola VII. ligy ObFZ . DO – pokuta vo výške 30 eur sa udeľuje klubom:
a) TJ Tatran Oščadnica (7 eur MZF)
b) FK LODNO (7 eur MZF)
c) TJ Slovan Rudinská (7 eur MZF)
d) Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec (7 eur MZF)
e) TJ Olešná (7 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.12:
VII.liga SO 28.10.2023 14:00 Športový klub Nesluša TJ Kysučan Ochodnica (AR1 Suszka za Belko D.)
IV. liga U13 NE 29.10.2023 12:00 Futbalový klub Čadca Športový klub Horelica (R Špalek za Číšecký)
SsFZ
IV.liga dorast U19 NE 29.10.2023 10:30 FK Slávia Staškov FK Predmier (iba R Kačerík Štefan)
IV.liga dorast U19 ST 01.11. 2023 11:00 FK Slávia Staškov – FK Lodno (AR1 Kolesnáč Jakub za Vlček Juraj)
II. liga SŽ U15 NE 29.10.2023 10:00 FK Tatran Turzovka MFK Bytča (A) (laik za Belko Dávid)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1.  MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 22. novembra 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 21.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613881/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2022.11.23%20Ment%C3%A1lny%20rozvoj%20hr%C3%A1%C4%8Da.pdf
3. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C, UEFA B, UEFA A licencie v rozsahu 5 hod. v pondelok 04. december 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 02.12.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613882/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2004.12.23%20Hern%C3%A9%20formy.pdf
4. Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ.  Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. V prípade „DOČASNE POZASTAVENÉHO ČLENSTVA“ je potrebné skontrolovať si vygenerované faktúry za členské v ISSF účte, v časti „Moje členské poplatky“.  Pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady faktúr, ktoré sú označené ako „neuhradená“ Prípadné problémy s párovaním platieb je možné riešiť na emailovej adrese fakturacia@futbalsfz.sk . Do správy treba priložiť doklad o úhrade predmetnej faktúry.   

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy