Úradná správa č. 15 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme FK:
1.1. Usporiadajúci klub má povinnosť z každého MFS súťaže dospelých vyhotoviť videozáznam podľa Smernice a nariadení ObFZ Kysúc, podľa RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.31. Pri neplnení nariadenia bude FK odstúpený DO.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. MŠK Snežnica - FK VADIČOV MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 05.11.2023 o 14.00 hod.
3. V zmysle čl. 82/1b SP ukladáme herné dôsledky TJ Slovan Nová Bystrica – vyhlásením kontumácie v stretnutí 10.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. B ObFZ Kysúc medzi FK Polom Raková- TJ Slovan Nová Bystrica a priznávame podľa SP čl. 10/2 FK Polom Raková 3 body a skóre 3:0.Prípad odstupujeme na DK.
Úsek mládeže:
1. Predvolávame na zasadnutie KM dňa 25.10.2023 o 15.30 zo stretnutia Futbalový klub Čadca (B)-TJ Slovan Podvysoká 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc Dávid Belko (1344774) - rozhodca
2. KM prijala podanie TJ Kysučan Korňa a pokračuje v šetrení.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.10.2023 o 16.00 hod.
3.2. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.10.2023 o 16.00 hod.
3.3. TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Kysučan Korňa MFS 8.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.10.2023 o 16.00 hod.
3.4. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.10.2023 o 10.00 hod.
4. Schvaľujeme:
4.1. Športový klub Horelica - MŠK Snežnica MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 13.00 hod.
4.2. ZoS formou uzavretia laik medzi TJ Kysučan Korňa - Futbalový klub Čadca MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc, zároveň odstupuje R František Drozd (1311873) na prerokovanie KR.
5. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf
Cez ISSF Vám boli zaslané kontakty vedúcich družstiev prípraviek. Kontakt predsedu KM Ladislav Šlapka +421 949 582 465, prípadne zaslať e-mail na lacoslapka@gmail.com

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
23. Vylúčený po ČK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 46/1. DP: Patrik Krkoška (1456446) FK Čadca B U 13, vylúčený za HNS – surová hra. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 46/2a DP od 16.10.2023 (7 eur MZF).
24. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2,3 DP. Patrik Káčerík (1323404) FK Vadičov od 16.10.2023 (10 eur MZF).
25. DO na základe odstúpenia ŠTK udeľuje klubu TJ Slovan Nová Bystrica – DS podľa čl. 9/1c, čl.12 a čl. 59 DP. DS – pokuta vo výške 100 eur.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.11:
IV. liga U13 PI 20.10.2023 16:00 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Beskyd Svrčinovec (R Vlček J. za Kapusniak)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Nominácia hráčov na futbalový turnaj „O pohár predsedu SsFZ“ v Zubrohlave :
Zraz nominovaných hráčov v utorok 24.10.2023 o 6:30 hod. na futbalovom štadióne v Krásne nad Kysucou.
Hráči si prinesú kartičku poistenca, futbalovú výstroj ( kopačky, chrániče, termoprádlo, brankári výstroj a rukavice a teplákovú (klubové) súpravu).
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044, alebo p. Veronika Čapková 0948 480 142
Pavelka Kristián - Vysoká
Szabó Štefan - Čadca
Baláž Richard - Čierne
Fojtík Kristián - Podvysoká
Vrškový Anton - Svrčinovec
Strýček Matúš - Svrčinovec
Janec Marek - Rudina
Novák Boris - Rudina
Ďurec Peter - Rudina
Cyprich Lukáš - Čadca
Plevko Ján - Kys. Lieskovec
Knapec Branislav - Kys. Lieskovec
Poláček Pavol - Horelica
2. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 22. novembra 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 21.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613881/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2022.11.23%20Ment%C3%A1lny%20rozvoj%20hr%C3%A1%C4%8Da.pdf
3. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C, UEFA B, UEFA A licencie v rozsahu 5 hod. v pondelok 04. december 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 02.12.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613882/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2004.12.23%20Hern%C3%A9%20formy.pdf
4. Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ.  Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. V prípade „DOČASNE POZASTAVENÉHO ČLENSTVA“ je potrebné skontrolovať si vygenerované faktúry za členské v ISSF účte, v časti „Moje členské poplatky“.  Pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady faktúr, ktoré sú označené ako „neuhradená“ Prípadné problémy s párovaním platieb je možné riešiť na emailovej adrese fakturacia@futbalsfz.sk . Do správy treba priložiť doklad o úhrade predmetnej faktúry.   

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy